bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
30.07.2015 17:38:54 Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 17:38:15 Dodany nowy artykuł Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 17:37:31 Dodany załącznik Komisja Konkursowa do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 17:36:57 Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 17:36:18 Edytowano artykuł Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 17:35:37 Dodany nowy artykuł Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 11:39:14 Wanda Zalewska Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
30.07.2015 08:20:18 Wanda Zalewska Dodany załącznik do artykułu rejestr planów miejscowych
30.07.2015 08:19:44 Wanda Zalewska Dodany nowy artykuł rejestr planów miejscowych
30.07.2015 08:03:36 Wanda Zalewska Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
30.07.2015 08:02:12 Wanda Zalewska Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
30.07.2015 08:00:16 Wanda Zalewska Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
30.07.2015 07:58:01 Wanda Zalewska Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
28.07.2015 10:16:34 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik mapa lokalizacyjna inwestycji do artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie"
28.07.2015 10:16:07 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik mapa lokalizacyjna inwestycji do artykułu Sprawa nr 271.14.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy"
28.07.2015 10:15:45 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik mapa lokalizacyjna inwestycji do artykułu Sprawa nr 271.16.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej"
27.07.2015 16:09:55 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zapytanie ofertowe z artykułu Sprawa nr 271.16.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej"
27.07.2015 16:09:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.16.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej"
27.07.2015 16:09:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.16.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej"
27.07.2015 16:08:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.16.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej"
27.07.2015 16:08:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.14.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy"
27.07.2015 16:02:21 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zapytanie ofertowe z artykułu Sprawa nr 271.14.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy"
27.07.2015 16:02:13 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.14.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy"
27.07.2015 16:00:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.14.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy"
27.07.2015 15:57:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.14.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy"
23.07.2015 15:22:52 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik załączniki od 1 do 5 do artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie"
23.07.2015 15:19:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie"
23.07.2015 15:04:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.13.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie"
22.07.2015 13:59:48 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
22.07.2015 13:21:15 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
22.07.2015 11:01:50 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
22.07.2015 10:58:13 Dodany załącznik OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos z dnia 10 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji ds. referendum do artykułu REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
22.07.2015 10:53:43 Dodany załącznik Zarządzenie Nr 0050.105.2015 Wójta Gminy Kampinos z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów do artykułu REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
22.07.2015 09:28:22 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
22.07.2015 09:26:52 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
21.07.2015 13:01:56 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
21.07.2015 12:48:54 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
21.07.2015 12:44:05 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
21.07.2015 12:40:26 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
21.07.2015 12:18:32 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
21.07.2015 11:16:42 Dodany nowy artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
16.07.2015 12:46:28 Dodany załącznik Załącznik do SIWZ Nr 9 do artykułu Sprawa nr 271.5.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
16.07.2015 12:43:52 Dodany załącznik Załącznik do SIWZ Nr 3-8 do artykułu Sprawa nr 271.5.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
16.07.2015 12:42:44 Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.5.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
16.07.2015 12:41:05 Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.5.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
16.07.2015 12:38:05 Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
16.07.2015 12:12:27 Edytowano artykuł Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - Zadanie nr 3 - WSPARCIE
16.07.2015 12:10:29 Edytowano artykuł Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - Zadanie nr 3 - WSPARCIE
16.07.2015 12:07:15 Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - Zadanie nr 3 - WSPARCIE
16.07.2015 12:06:39 Usunięty załącznik z artykułu Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - Zadanie nr 3 - WSPARCIE