bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
12.07.2013 13:34:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.11.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Część I Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku- II"
12.07.2013 13:33:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.11.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Część I Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku- II"
12.07.2013 13:23:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.11.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie porowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Część I Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku- II”
12.07.2013 13:22:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.11.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie porowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Część I Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku- II”
12.07.2013 10:44:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie na cz. 2 do artykułu Sprawa nr 271.9.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Część 1 Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku Część 2 Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos w 2013 r.”
12.07.2013 10:43:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.9.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Część 1 Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku Część 2 Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos w 2013 r.”
11.07.2013 08:42:50 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr OSP.1.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego dla OSP Kampinos”
11.07.2013 08:42:25 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr OSP.1.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego dla OSP Kampinos”
09.07.2013 11:53:12 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o zawarciu umowy do artykułu Sprawa nr 271.8.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szczytno- Skarbikowo”
09.07.2013 11:52:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.8.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szczytno- Skarbikowo”
09.07.2013 09:05:37 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.17.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos - II"
09.07.2013 08:52:06 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.17.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos - II"
09.07.2013 08:48:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.17.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos - II"
08.07.2013 15:08:39 Dodany załącznik Zarządzenie Nr 0050.36.2013 Wójta Gminy Kampinos do artykułu Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku - Zadanie Nr 2
08.07.2013 15:07:04 Edytowano artykuł Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku - Zadanie Nr 2
08.07.2013 15:06:03 Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku - Zadanie Nr 2
08.07.2013 13:52:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
08.07.2013 13:52:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.7.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
08.07.2013 09:45:08 Edytowano artykuł 2013
08.07.2013 09:44:44 Edytowano artykuł 2013
08.07.2013 09:39:57 Edytowano artykuł 2013
08.07.2013 09:37:32 Edytowano artykuł 2013
08.07.2013 09:11:31 Edytowano artykuł 2013
08.07.2013 09:11:13 Edytowano artykuł 2013
08.07.2013 09:09:23 Edytowano artykuł 2013
08.07.2013 09:05:48 Edytowano artykuł 2013
08.07.2013 09:05:11 Edytowano artykuł 2013
05.07.2013 13:38:21 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2013 r.
05.07.2013 12:55:12 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Odtzucenie oferty do artykułu Sprawa nr 271.9.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Część 1 Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku; Część 2 Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku"
05.07.2013 12:54:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.9.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Część 1 Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku; Część 2 Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku"
05.07.2013 12:54:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.9.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Część 1 Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku; Część 2 Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku"
04.07.2013 14:18:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pozyczki, w kwocie 235.000,00 zł.
04.07.2013 12:44:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.6.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie”
04.07.2013 12:44:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie”
03.07.2013 14:28:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.10.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „ Wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w OSP Zawady”
03.07.2013 14:28:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.10.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „ Wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w OSP Zawady”
03.07.2013 14:26:52 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.10.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie porowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w OSP Zawady”
03.07.2013 14:26:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.10.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie porowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w OSP Zawady”
03.07.2013 12:40:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.8.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szczytno- Skarbikowo”
03.07.2013 12:40:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.8.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szczytno- Skarbikowo”
02.07.2013 13:07:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr OSP.1.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego dla OSP Kampinos"
02.07.2013 13:06:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr OSP.1.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego dla OSP Kampinos"
02.07.2013 13:04:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A"
02.07.2013 13:04:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.7.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A"
01.07.2013 10:32:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.4.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
01.07.2013 10:32:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
01.07.2013 10:07:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.5.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Kampinos"
01.07.2013 10:06:17 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Kampinos"
01.07.2013 10:04:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.6.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie”
01.07.2013 10:04:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie”