bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
05.05.2017 14:46:59 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - STWIORB do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:42:21 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Kwiatkówek do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:41:55 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar ul. Sasanki do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:41:30 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Zjazd Łazy do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:41:08 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Strzyżew do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:40:32 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Wola Pasikońska do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:40:08 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Łazy do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:39:39 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Kirsztajnów - Strojec do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:36:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 057.05.2017r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 12:06:46 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 09:35:15 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik Zarządzenie nr 0050.45.17 z dnia 4 maja 2017 r. z artykułu 2017
05.05.2017 09:35:05 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
05.05.2017 09:26:31 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.45.17 z dnia 4 maja 2017 r. do artykułu 2017
28.04.2017 13:14:49 Paweł Wróblewski Dodany załącznik ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMPINOS ZA 2016 ROK do artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
27.04.2017 15:23:03 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. obsługi oświaty
26.04.2017 12:52:03 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 12:01:15 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 12:00:49 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 11:57:29 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 11:57:28 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 11:51:57 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 11:48:38 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 11:46:00 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 11:43:03 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 11:38:49 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 10:39:16 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 09:52:42 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 09:33:35 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 08:24:47 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 08:17:22 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
25.04.2017 14:15:26 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. obsługi oświaty
25.04.2017 13:15:04 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
25.04.2017 13:09:15 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
21.04.2017 13:47:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
20.04.2017 10:22:34 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść zarządzenia do artykułu WÓJT GMINY KAMPINOS OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
20.04.2017 10:22:24 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu WÓJT GMINY KAMPINOS OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
20.04.2017 10:22:13 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł WÓJT GMINY KAMPINOS OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
20.04.2017 10:20:45 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
19.04.2017 13:03:33 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.21.2017.PP pn.: " Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w miejscowości Wiejca"
14.04.2017 11:55:59 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
14.04.2017 09:45:14 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektor ds. księgowości Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie - II nabór
14.04.2017 09:12:05 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
13.04.2017 10:10:52 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
13.04.2017 10:10:35 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
12.04.2017 15:23:33 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
12.04.2017 15:23:18 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
11.04.2017 11:25:51 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
10.04.2017 15:40:21 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
10.04.2017 13:42:01 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektor ds. księgowości Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie - II nabór
07.04.2017 13:00:43 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017