bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
01.12.2023 07:47:04 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej
01.12.2023 07:46:24 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej
01.12.2023 07:46:04 Agnieszka Więckowska Dodany nowy artykuł Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej
30.11.2023 10:27:43 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała Nr 3.c./80/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2023 r.
30.11.2023 08:24:33 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała Nr 3.h./84/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2023 r.
30.11.2023 08:22:30 Martyna Kupska Edytowano artykuł Uchwała Nr 3.c./80/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2023 r.
30.11.2023 08:20:36 Martyna Kupska Edytowano artykuł Uchwała Nr 3.h./84/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2023 r.
30.11.2023 08:18:24 Martyna Kupska Edytowano artykuł Uchwała Nr 3.c./80/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2023 r.
30.11.2023 08:18:11 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 3.c./80/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2023 r.
30.11.2023 08:17:52 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 3.h./84/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2023 r.
30.11.2023 08:15:37 Martyna Kupska Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2023 r.
30.11.2023 08:15:27 Martyna Kupska Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2023 r.
30.11.2023 08:15:17 Martyna Kupska Dodany załącznik RB-N do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2023 r.
30.11.2023 08:15:05 Martyna Kupska Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2023 r.
30.11.2023 08:14:52 Martyna Kupska Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2023 r.
30.11.2023 08:14:08 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Sprawozdania za III kwartał 2023 r.
29.11.2023 12:54:25 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
29.11.2023 12:48:03 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe - wersja edytowalna do artykułu FZ.271.21.2023.PP - Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2024"
29.11.2023 12:47:52 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu FZ.271.21.2023.PP - Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2024"
29.11.2023 12:47:38 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Zapytanie ofertowe z artykułu FZ.271.21.2023.PP - Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2024"
29.11.2023 12:47:35 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Zapytanie ofertowe - wersja edytowalna z artykułu FZ.271.21.2023.PP - Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2024"
29.11.2023 11:22:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe - wersja edytowalna do artykułu FZ.271.21.2023.PP - Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2024"
29.11.2023 11:22:01 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu FZ.271.21.2023.PP - Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2024"
29.11.2023 11:21:15 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł FZ.271.21.2023.PP - Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2024"
27.11.2023 12:31:29 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. księgowości budżetowej
24.11.2023 12:29:01 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Treść petycji do artykułu Petycja o wdrożenie systemu dokonywania opłat online
24.11.2023 12:28:02 Agnieszka Więckowska Dodany nowy artykuł Petycja o wdrożenie systemu dokonywania opłat online
24.11.2023 11:05:27 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Treść raportu do artykułu Raport końcowy z przeprowadzonych konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
24.11.2023 11:05:08 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Raport końcowy z przeprowadzonych konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
24.11.2023 11:04:54 Agnieszka Więckowska Dodany nowy artykuł Raport końcowy z przeprowadzonych konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
23.11.2023 14:44:56 Martyna Kupska Edytowano artykuł Deklaracja Nr 1/2023 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2023 r.
23.11.2023 14:44:07 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść deklaracji do artykułu Deklaracja Nr 1/2023 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2023 r.
23.11.2023 14:43:48 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Deklaracja Nr 1/2023 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2023 r.
21.11.2023 13:23:32 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
21.11.2023 12:44:36 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
21.11.2023 12:43:50 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
21.11.2023 12:43:22 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
21.11.2023 12:41:33 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
21.11.2023 12:41:01 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
21.11.2023 12:39:42 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
21.11.2023 12:38:27 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
21.11.2023 12:36:44 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
21.11.2023 12:35:24 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
21.11.2023 12:34:14 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
21.11.2023 12:33:53 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
21.11.2023 12:32:45 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
21.11.2023 12:32:04 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
21.11.2023 12:31:25 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
21.11.2023 12:29:28 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
21.11.2023 12:26:10 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023