bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
16.03.2018 14:06:56 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji i gospodarki komunalnej (zakończone)
16.03.2018 10:16:43 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Informacja ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
16.03.2018 10:13:19 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
14.03.2018 10:43:24 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
14.03.2018 09:31:15 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy  w dniu 19 marca o godz. 17.00
12.03.2018 14:52:53 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.4.2018.PN pn." Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
12.03.2018 10:22:45 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
12.03.2018 08:10:40 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść pisma do artykułu Pismo Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lutego 2018 r. ws. odwołania od decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego
12.03.2018 08:09:53 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Pismo Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lutego 2018 r. ws. odwołania od decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego
07.03.2018 10:15:05 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
06.03.2018 14:04:56 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.03.2018 r. do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
06.03.2018 14:04:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Instrukcja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
06.03.2018 14:03:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
06.03.2018 14:02:22 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - STWIOR do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
06.03.2018 14:01:42 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6 - Przedmiar do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
06.03.2018 13:58:20 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 06.03.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
06.03.2018 13:51:12 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
06.03.2018 12:46:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2018.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
05.03.2018 14:41:04 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do Uchwały do artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 14:40:56 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do Uchwały do artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 14:40:46 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść uchwały nr LIX/266/18 z dnia 26 lutego 2018 r. do artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 14:40:21 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 14:40:13 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Treść obwieszczenia z artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 14:40:10 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Załącznik nr 2 do Uchwały z artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 14:40:08 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Załącznik nr 1 do Uchwały z artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 14:40:06 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Treść uchwały nr LIX/266/18 z dnia 26 lutego 2018 r. z artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 12:53:40 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 12:53:20 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do Uchwały do artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 12:53:02 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do Uchwały do artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 12:52:48 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść uchwały nr LIX/266/18 z dnia 26 lutego 2018 r. do artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 12:51:39 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 10:11:51 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 5 marca 2018 r.
02.03.2018 09:38:49 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
02.03.2018 08:43:43 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
02.03.2018 08:41:41 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
02.03.2018 08:29:29 Joanna Basiak Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
02.03.2018 08:28:03 Joanna Basiak Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
02.03.2018 08:24:06 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
02.03.2018 08:23:42 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
02.03.2018 08:21:49 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
02.03.2018 08:20:10 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
02.03.2018 08:16:23 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
02.03.2018 08:10:54 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
01.03.2018 14:41:25 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
01.03.2018 14:29:46 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
01.03.2018 13:41:52 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28 lutego 2018 r.
01.03.2018 13:41:36 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28 lutego 2018 r.
01.03.2018 12:03:24 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
28.02.2018 14:33:07 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
28.02.2018 12:50:33 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r