bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
Data Redaktor Zmiana
31.05.2024 17:31:17 Martyna Kupska Edytowano artykuł Raport za 2023 rok
31.05.2024 13:32:18 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 20 maja 2024 r.
31.05.2024 13:31:55 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 20 maja 2024 r.
31.05.2024 12:56:10 Martyna Kupska Edytowano artykuł Raport za 2023 rok
31.05.2024 12:43:48 Martyna Kupska Edytowano artykuł Raport za 2023 rok
31.05.2024 12:39:18 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Raport za 2023 rok
31.05.2024 12:36:38 Martyna Kupska Usunięty załącznik Treść informacji z artykułu Informacja Wójta Gminy Kampinos za 2023 r.
31.05.2024 12:36:32 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść informacji do artykułu Informacja Wójta Gminy Kampinos za 2023 r.
31.05.2024 12:36:32 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść informacji do artykułu Informacja Wójta Gminy Kampinos za 2023 r.
31.05.2024 12:34:15 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Kampinos za 2023 r.
31.05.2024 09:56:05 Martyna Kupska Dodany załącznik wykaz do artykułu Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w roku 2023 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz we wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
31.05.2024 09:55:54 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w roku 2023 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz we wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
31.05.2024 09:51:38 Martyna Kupska Dodany załącznik wykaz do artykułu Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2023 udzielono pomocy publicznej.
31.05.2024 09:51:25 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2023 udzielono pomocy publicznej.
29.05.2024 14:58:45 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy -2024
29.05.2024 14:03:52 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 28 maja 2024 r.
29.05.2024 14:03:46 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 28 maja 2024 r.
29.05.2024 14:03:11 Martyna Kupska Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 28 maja 2024 r.
29.05.2024 14:02:54 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 28 maja 2024 r.
29.05.2024 14:01:28 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 28 maja 2024 r.
29.05.2024 13:59:05 Martyna Kupska Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
29.05.2024 13:58:47 Martyna Kupska Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
29.05.2024 13:42:11 Martyna Kupska Dodany załącznik Sprawozdanie do artykułu Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.
29.05.2024 13:41:38 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.
29.05.2024 10:28:29 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 20 maja2024 r.
29.05.2024 10:28:20 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 20 maja2024 r.
28.05.2024 15:23:56 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 20 maja2024 r.
28.05.2024 15:23:51 Martyna Kupska Usunięty załącznik Treść obwieszczenia z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 20 maja2024 r.
28.05.2024 15:23:25 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 20 maja2024 r.
28.05.2024 15:23:12 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 20 maja2024 r.
28.05.2024 15:21:35 Martyna Kupska Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
27.05.2024 13:33:27 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść informacji do artykułu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
27.05.2024 13:33:17 Martyna Kupska Usunięty załącznik Treść obwieszczenia z artykułu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
27.05.2024 13:33:01 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść informacji do artykułu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
27.05.2024 13:32:46 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
27.05.2024 13:32:06 Martyna Kupska Edytowano artykuł Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
27.05.2024 13:31:23 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
27.05.2024 13:31:13 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
27.05.2024 11:52:54 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy -2024
27.05.2024 11:50:16 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy -2024
23.05.2024 10:11:51 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy -2024
22.05.2024 13:29:43 Martyna Kupska Edytowano artykuł Komisje Rady Gminy
22.05.2024 13:13:20 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2024
22.05.2024 13:08:53 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2024
22.05.2024 13:02:44 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2024
22.05.2024 13:00:02 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2024
22.05.2024 12:55:42 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2024
22.05.2024 12:54:41 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2024
22.05.2024 12:38:01 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2024 r.
22.05.2024 11:32:43 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy -2024