bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
04.01.2011 09:30:46 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 323/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
29.12.2010 10:07:40 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o wyniku postępowania za zadanie pn.: Świadczenie usługi obsługi bankowej dla Gminy Kampinos przez okres 12 miesięcy"
29.12.2010 10:07:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyniku postępowania za zadanie pn.: Świadczenie usługi obsługi bankowej dla Gminy Kampinos przez okres 12 miesięcy"
29.12.2010 10:04:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Zapytanie cenowe na zadanie pn.„Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Kampinos w roku 2011”
29.12.2010 10:03:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zapytanie cenowe na zadanie pn.„Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Kampinos w roku 2011”
28.12.2010 14:31:10 Dodany załącznik Treść do artykułu OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie wydania decyzji Nr 1474/10 znak AiB.7330.7350.7351/44/10 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej: przebudowa ulicy Gnatowickiej we wsi Gnatowice Stare, dz. nr ew. 111/8, 111/9, 111/12, 111/13, 111/2, Gm. Kampinos
28.12.2010 14:30:41 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie wydania decyzji Nr 1474/10 znak AiB.7330.7350.7351/44/10 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej: przebudowa ulicy Gnatowickiej we wsi Gnatowice Stare, dz. nr ew. 111/8, 111/9, 111/12, 111/13, 111/2, Gm. Kampinos
27.12.2010 13:16:28 Dodany załącznik Treść Zawiadomienia do artykułu ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko: otworzenie zespołu hotelowo – rekreacyjnego we wsi Zawady na działce 58 w obrębie Zawady, gm. Kampinos
27.12.2010 13:15:25 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko: otworzenie zespołu hotelowo – rekreacyjnego we wsi Zawady na działce 58 w obrębie Zawady, gm. Kampinos
23.12.2010 14:37:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zadanie pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos - II etap" dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
23.12.2010 14:36:58 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Konkurs pn.: "...swego nie znacie - poznajemy piekno Puszczy Kampinoskiej - III edycja" dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
23.12.2010 13:15:08 Edytowano artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
21.12.2010 12:52:50 Usunięty załącznik Teść z artykułu OBWIESZCZENIE w sprawie księgi rejestru obiektów archeologicznych
21.12.2010 12:52:38 Dodany załącznik Treść do artykułu OBWIESZCZENIE w sprawie księgi rejestru obiektów archeologicznych
21.12.2010 12:48:08 Dodany załącznik Teść do artykułu OBWIESZCZENIE w sprawie księgi rejestru obiektów archeologicznych
21.12.2010 12:47:05 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE w sprawie księgi rejestru obiektów archeologicznych
14.12.2010 15:23:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Zapytanie cenowe na zadanie pn.: "Świadczenie usługi obsługi bankowej dla Gminy Kampinos przez okres 12 miesięcy"
14.12.2010 15:22:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zapytanie cenowe na zadanie pn.: "Świadczenie usługi obsługi bankowej dla Gminy Kampinos przez okres 12 miesięcy"
13.12.2010 18:31:11 Edytowano artykuł 2010
13.12.2010 18:28:45 Edytowano artykuł 2010
13.12.2010 18:26:28 Edytowano artykuł 2010
10.12.2010 13:10:26 Edytowano artykuł Statut Gminy Kampinos
08.12.2010 13:26:47 Dodany załącznik Treść Postanowienia do artykułu POSTANOWIENIE w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na otworzeniu mikroprzedsiębiorstwa w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – warsztat samochodowy, drobna mechanika, blacharstwo, lakiernictwo na działce ewid. nr 164 obręb Wola Pasikońska, gmina Kampinos.
08.12.2010 13:25:07 Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na otworzeniu mikroprzedsiębiorstwa w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – warsztat samochodowy, drobna mechanika, blacharstwo, lakiernictwo na działce ewid. nr 164 obręb Wola Pasikońska, gmina Kampinos.
08.12.2010 12:19:48 Edytowano artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 12:16:32 Edytowano artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 12:15:55 Edytowano artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 12:12:10 Edytowano artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 12:10:55 Edytowano artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 12:06:14 Edytowano artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 11:59:38 Edytowano artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 11:56:06 Edytowano artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 11:54:42 Edytowano artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 11:53:58 Edytowano artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 11:50:43 Edytowano artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 11:45:55 Dodany nowy artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 11:40:29 Usunięto artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmującego wieś Kampinos A - część I określona na załączniku graficznym Nr 1 do U
08.12.2010 11:39:47 Dodany nowy artykuł
30.11.2010 22:35:31 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 22:32:59 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 22:29:59 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 22:27:14 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 22:21:21 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 22:15:58 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 22:11:22 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 22:10:00 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 21:35:31 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 21:33:31 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 21:31:09 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 21:23:49 Edytowano artykuł 2010