bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
02.07.2020 08:07:48 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł 2019
01.07.2020 12:40:59 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł 2019
01.07.2020 12:27:43 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł 2019
01.07.2020 11:56:35 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł 2019
01.07.2020 11:53:26 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł 2019
30.06.2020 10:40:02 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
30.06.2020 10:35:29 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
30.06.2020 10:28:58 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
29.06.2020 16:05:16 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Oświadczenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.18.2020.PN pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie"
29.06.2020 15:53:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna - cz. 5 do artykułu Sprawa nr FZ.271.18.2020.PN pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie"
29.06.2020 15:52:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna - cz. 4 do artykułu Sprawa nr FZ.271.18.2020.PN pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie"
29.06.2020 15:52:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna - cz. 3 do artykułu Sprawa nr FZ.271.18.2020.PN pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie"
29.06.2020 15:52:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna - cz. 2 do artykułu Sprawa nr FZ.271.18.2020.PN pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie"
29.06.2020 15:51:06 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna - cz. 1 do artykułu Sprawa nr FZ.271.18.2020.PN pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie"
29.06.2020 15:46:28 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Zgłoszenie robót do artykułu Sprawa nr FZ.271.18.2020.PN pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie"
29.06.2020 15:41:59 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar do artykułu Sprawa nr FZ.271.18.2020.PN pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie"
29.06.2020 15:40:54 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.18.2020.PN pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie"
29.06.2020 15:33:43 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.18.2020.PN pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie"
29.06.2020 13:13:00 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.16.2020.PN pn." Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łazy " w ramach zadania inwestycyjnego " Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach""
29.06.2020 10:35:57 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Protokoły z wyborów
29.06.2020 10:30:36 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Protokoły z wyborów
29.06.2020 10:27:02 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Protokoły z wyborów
26.06.2020 08:02:43 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Głosujmy bezpiecznie!
26.06.2020 08:02:12 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Głosujmy bezpiecznie!
26.06.2020 07:59:07 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Informacja o sposobie głosowania
25.06.2020 11:27:40 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Informacja o Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Zawadach
25.06.2020 11:26:48 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Informacja o Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 W Kampinosie
24.06.2020 12:14:29 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
23.06.2020 11:23:21 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
19.06.2020 13:25:31 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.16.2020.PN pn." Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łazy " w ramach zadania inwestycyjnego " Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach""
19.06.2020 12:10:10 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
19.06.2020 11:59:55 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
19.06.2020 11:55:23 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
19.06.2020 11:53:44 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
19.06.2020 11:50:19 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
19.06.2020 11:35:49 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
19.06.2020 08:44:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.8.2020.PN pn. " Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kampinos"
18.06.2020 15:14:21 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
18.06.2020 15:13:07 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
18.06.2020 09:26:28 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Prognoza mapa do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
18.06.2020 08:53:34 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Projekt mpzp tekst do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
18.06.2020 08:53:03 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Projekt mpzp mapa do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
18.06.2020 08:51:14 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Prognoza tekst do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
16.06.2020 14:30:13 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
16.06.2020 10:46:43 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
16.06.2020 10:33:50 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
16.06.2020 09:11:06 Aneta Wojcieska Dodany załącznik Formularz zgłoszenia do debaty do artykułu Raport za 2019 rok
16.06.2020 09:08:43 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Raport za 2019 rok
16.06.2020 07:53:25 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Transmisja XXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Kampinos z dnia 15 czerwca 2020 r.
15.06.2020 12:42:23 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.