bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
Data Redaktor Zmiana
25.03.2010 08:59:24 Edytowano artykuł 2010
24.03.2010 15:23:44 Edytowano artykuł 2010
24.03.2010 15:22:09 Edytowano artykuł 2010
24.03.2010 15:21:20 Edytowano artykuł 2010
24.03.2010 15:15:29 Edytowano artykuł 2010
24.03.2010 15:12:41 Edytowano artykuł 2010
24.03.2010 15:10:50 Edytowano artykuł 2010
24.03.2010 15:09:38 Edytowano artykuł 2010
24.03.2010 15:07:35 Edytowano artykuł 2010
24.03.2010 15:02:25 Edytowano artykuł 2010
24.03.2010 14:54:15 Edytowano artykuł 2010
24.03.2010 14:50:41 Edytowano artykuł 2010
24.03.2010 14:48:58 Edytowano artykuł 2010
24.03.2010 14:43:51 Edytowano artykuł 2010
23.03.2010 12:26:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar strona 3 do artykułu Sprawa nr 341/4/2010 - Przedmiar - Wod - Kan
23.03.2010 12:26:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar strona 2 do artykułu Sprawa nr 341/4/2010 - Przedmiar - Wod - Kan
23.03.2010 12:26:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar strona 1 do artykułu Sprawa nr 341/4/2010 - Przedmiar - Wod - Kan
23.03.2010 12:25:37 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Strona tytułowa przedmiaru do artykułu Sprawa nr 341/4/2010 - Przedmiar - Wod - Kan
23.03.2010 12:21:37 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar strona 10 do artykułu Sprawa nr 341/4/2010 Przedmiar - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
23.03.2010 12:21:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar strona 9 do artykułu Sprawa nr 341/4/2010 Przedmiar - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
23.03.2010 12:21:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar strona 8 do artykułu Sprawa nr 341/4/2010 Przedmiar - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
23.03.2010 12:20:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar strona 7 do artykułu Sprawa nr 341/4/2010 Przedmiar - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
23.03.2010 12:20:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar strona 6 do artykułu Sprawa nr 341/4/2010 Przedmiar - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
23.03.2010 12:20:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar strona 5 do artykułu Sprawa nr 341/4/2010 Przedmiar - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
23.03.2010 12:20:13 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar strona 4 do artykułu Sprawa nr 341/4/2010 Przedmiar - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
23.03.2010 12:19:58 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar strona 3 do artykułu Sprawa nr 341/4/2010 Przedmiar - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
23.03.2010 12:19:40 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar strona 2 do artykułu Sprawa nr 341/4/2010 Przedmiar - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
23.03.2010 12:19:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar strona 1 do artykułu Sprawa nr 341/4/2010 Przedmiar - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
23.03.2010 12:18:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Strona tytułowa przedmiaru do artykułu Sprawa nr 341/4/2010 Przedmiar - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
23.03.2010 12:16:13 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar do artykułu Sprawa nr 341/4/2010 Przedmiar - Roboty w zakresie CO
23.03.2010 12:15:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Strona tytułowa przedmiaru do artykułu Sprawa nr 341/4/2010 Przedmiar - Roboty w zakresie CO
22.03.2010 19:09:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar do artykułu Sprawa nr 341/4/2010 Przedmiar - Roboty budowlane
22.03.2010 19:07:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/4/2010 Przedmiar - Roboty w zakresie CO
22.03.2010 19:07:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/4/2010 - Przedmiar - Wod - Kan
22.03.2010 19:04:15 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/4/2010 Przedmiar - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
22.03.2010 19:01:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/4/2010 Przedmiar - Roboty budowlane
22.03.2010 18:55:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr 341/4/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Kampinosie"
22.03.2010 18:53:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/4/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Kampinosie"
22.03.2010 18:47:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr 341/3/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.:"Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie"
22.03.2010 18:45:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/3/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.:"Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie"
22.03.2010 18:43:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 341/4/2010 Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: " Budowa Gimnazjum w Kampinosie"
22.03.2010 18:43:15 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/4/2010 Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: " Budowa Gimnazjum w Kampinosie"
22.03.2010 18:40:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 341/3/2010 Ogłoszenie o zamóieniuna zadanie pn.:"Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie"
22.03.2010 18:39:58 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/3/2010 Ogłoszenie o zamóieniuna zadanie pn.:"Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie"
17.03.2010 14:39:39 Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko planowanego przesięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych Concept Typ „TBA 3000 UC” łatwo przestawnej nietrwale związanej z gruntem wraz z infrastrukturą towarzyszącą
17.03.2010 14:37:17 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko planowanego przesięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych Concept Typ „TBA 3000 UC” łatwo przestawnej nietrwale związanej z gruntem wraz z infrastrukturą towarzyszącą
10.03.2010 14:54:42 Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu zamrażalni owoców i warzyw wraz z infrastrukturą na dz. ew. 111/12, 112/12, 113/12, 111/13, 112/13, 113/13 w Gnatowicach Starych, gm. Kampinos
10.03.2010 14:51:44 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu zamrażalni owoców i warzyw wraz z infrastrukturą na dz. ew. 111/12, 112/12, 113/12, 111/13, 112/13, 113/13 w Gnatowicach Starych, gm. Kampinos
08.03.2010 10:58:34 Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE o wyniku postępowania przeprowadzonego dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14 000 euro pod nazwą: „Wykonanie prac geodezyjnych”
08.03.2010 10:57:59 Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE o wyniku postępowania przeprowadzonego dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14 000 euro pod nazwą: „Wykonanie prac geodezyjnych”