bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
Data Redaktor Zmiana
21.09.2015 16:28:12 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.:Część 1 „Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku” Część 2 „Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku”, Część nr 3 „Zakup wraz z transportem klińca dla Gminy Kampinos w 2015 roku”
21.09.2015 16:27:44 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik zawiadomienie o udzieleniu zamóienia z artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.:Część 1 „Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku” Część 2 „Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku”, Część nr 3 „Zakup wraz z transportem klińca dla Gminy Kampinos w 2015 roku”
21.09.2015 16:27:37 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o udzieleniu zamóienia do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.:Część 1 „Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku” Część 2 „Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku”, Część nr 3 „Zakup wraz z transportem klińca dla Gminy Kampinos w 2015 roku”
18.09.2015 14:53:43 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. organizacji i kadr
18.09.2015 14:29:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 18.09.2015 do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
18.09.2015 14:27:39 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 18.09.2015 z artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
18.09.2015 14:23:24 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowany załacznik nr 9 z dnia 18.09.2015 do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
18.09.2015 14:22:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 18.09.2015 do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
18.09.2015 14:21:19 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 2 do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
18.09.2015 14:21:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 1 do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
18.09.2015 14:20:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.09.2015 do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
18.09.2015 14:00:22 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. organizacji i kadr
18.09.2015 13:59:58 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. organizacji i kadr
18.09.2015 11:41:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 1 do artykułu Sprawa nr 271.9.2015.PN pn.: "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
16.09.2015 14:05:42 Dodany załącznik zarządzenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie powołania Komisji konkursowej do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
15.09.2015 15:08:02 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
15.09.2015 14:29:35 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
15.09.2015 14:20:36 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
15.09.2015 14:19:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.23.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek"
15.09.2015 09:04:20 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2015 r.
14.09.2015 17:21:43 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.9.2015.PN pn.: "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
14.09.2015 17:21:25 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ z artykułu Sprawa nr 271.9.2015.PN pn.: "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
14.09.2015 17:21:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki od 1 do 8 do artykułu Sprawa nr 271.9.2015.PN pn.: "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
14.09.2015 17:18:52 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki od 1 do 8 z artykułu Sprawa nr 271.9.2015.PN pn.: "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
14.09.2015 17:12:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.9.2015.PN pn.: "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
14.09.2015 17:12:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki od 1 do 8 do artykułu Sprawa nr 271.9.2015.PN pn.: "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
14.09.2015 17:09:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.9.2015.PN pn.: "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
14.09.2015 17:09:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.9.2015.PN pn.: "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
14.09.2015 10:29:19 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
14.09.2015 10:17:54 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2015 r.
14.09.2015 10:05:18 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos o przyjęciu uchwałą nr XIX/66/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 7 września 2015 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos obejmującego wieś Kampinos A część Ia
14.09.2015 10:04:02 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos o przyjęciu uchwałą nr XIX/66/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 7 września 2015 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos obejmującego wieś Kampinos A część Ia
14.09.2015 10:02:15 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos o przyjęciu uchwałą nr XIX/66/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 7 września 2015 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos obejmującego wieś Kampinos A część Ia
10.09.2015 13:27:29 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
10.09.2015 13:24:11 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 10.09.2015 do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
10.09.2015 13:23:03 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik modyfikacja SIWZ z dnia 10.09.2015 do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
10.09.2015 13:22:13 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.09.2015 do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
10.09.2015 12:56:25 Paweł Wróblewski Dodany załącznik WYKAZ do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres 3 lat
10.09.2015 12:55:18 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres 3 lat
08.09.2015 12:07:20 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik wyniki referendum z Obwodowej Komisji w Zawadach do artykułu REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
08.09.2015 12:03:33 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik wyniki referendum z Obwodowej Komisji w Kampinosie do artykułu REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
07.09.2015 15:11:10 Dodany załącznik Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym do artykułu WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 R.
07.09.2015 14:47:13 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 R.
07.09.2015 14:37:35 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 R.
07.09.2015 14:34:26 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 R.
07.09.2015 14:23:21 Dodany nowy artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 R.
04.09.2015 14:35:01 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik modyfikacja SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
04.09.2015 14:34:35 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik modyfikacja SIWZ z artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
04.09.2015 14:28:43 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
04.09.2015 14:28:13 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik modyfikacja SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"