bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
16.07.2015 12:06:33 Dodany załącznik do artykułu Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - Zadanie nr 3 - WSPARCIE
16.07.2015 12:04:24 Dodany nowy artykuł Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - Zadanie nr 3 - WSPARCIE
14.07.2015 12:34:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa nr 271.4.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
13.07.2015 18:46:36 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. promocji
13.07.2015 18:46:07 Usunięty załącznik OGŁOSZENIE O NABORZE z artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. promocji
13.07.2015 18:45:34 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds.zamówień publicznych
13.07.2015 18:44:54 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds.pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
13.07.2015 18:43:56 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds.inwestycji
13.07.2015 18:43:14 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds.pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
13.07.2015 18:40:47 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O NABORZE do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. promocji
13.07.2015 18:39:58 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. promocji
13.07.2015 18:39:29 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds.zamówień publicznych
13.07.2015 18:39:05 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds.pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
13.07.2015 18:38:44 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds.inwestycji
13.07.2015 18:38:20 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds.pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
07.07.2015 15:23:17 Dodany załącznik WYKAZ do artykułu WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2014 rok
07.07.2015 15:22:37 Usunięty załącznik z artykułu WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2014 rok
07.07.2015 15:22:30 Dodany załącznik do artykułu WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2014 rok
07.07.2015 15:22:01 Dodany nowy artykuł WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2014 rok
03.07.2015 15:16:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.4.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
03.07.2015 15:14:39 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załączniki nr 3 do 8 do SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.4.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
03.07.2015 15:13:58 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.4.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
03.07.2015 15:06:47 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.4.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
03.07.2015 15:05:18 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
03.07.2015 13:42:23 Dodany załącznik OGŁOSZENIE do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 3 lat - Łazy 40 a
02.07.2015 15:42:17 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 3 lat - Łazy 40 a
02.07.2015 15:35:57 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 3 lat - Łazy 40 a
30.06.2015 12:27:03 Edytowano artykuł Rada Gminy
30.06.2015 12:12:00 Edytowano artykuł Rada Gminy
30.06.2015 12:10:34 Edytowano artykuł Rada Gminy
15.06.2015 13:24:47 Edytowano artykuł 2015
15.06.2015 13:20:01 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2015 r.
15.06.2015 13:19:51 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2015 r.
15.06.2015 10:54:31 Edytowano artykuł 2015
15.06.2015 10:51:12 Edytowano artykuł 2015
12.06.2015 15:18:29 Edytowano artykuł 2015
12.06.2015 15:11:54 Edytowano artykuł 2015
12.06.2015 14:51:13 Edytowano artykuł 2015
12.06.2015 14:43:52 Edytowano artykuł 2015
12.06.2015 14:42:03 Edytowano artykuł 2015
12.06.2015 14:39:54 Edytowano artykuł 2015
12.06.2015 14:38:28 Edytowano artykuł 2015
12.06.2015 14:24:41 Dodany załącznik Zał. Nr 1 - Ogłoszenie oraz 2,3,4 - Karty ocen do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - Zadanie nr 3 - WSPARCIE
12.06.2015 14:22:59 Usunięty załącznik Zał. Nr 1 - Ogłoszenie oraz 2,3,4 - Karty ocen z artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - Zadanie nr 3 - WSPARCIE
12.06.2015 12:28:45 Edytowano artykuł 2015
12.06.2015 12:25:46 Edytowano artykuł 2015
12.06.2015 12:23:35 Edytowano artykuł 2015
12.06.2015 12:22:50 Edytowano artykuł 2015
12.06.2015 12:05:50 Edytowano artykuł 2015
12.06.2015 12:05:14 Edytowano artykuł 2015