bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
06.06.2017 12:18:59 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu
06.06.2017 12:18:43 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł
05.06.2017 13:20:56 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
05.06.2017 13:20:10 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr 271.3.2017.PN pn. „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
05.06.2017 09:26:06 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
01.06.2017 12:47:12 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
01.06.2017 11:40:15 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.41.2017.PP pn "Eksploatacja infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos"
01.06.2017 11:38:58 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Sprawa nr 271.41.2017.PP pn "Eksploatacja infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos"
01.06.2017 11:38:01 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.41.2017.PP pn "Eksploatacja infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos"
01.06.2017 10:41:01 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RbZ do artykułu Sprawozdania za I kw. 2017 r.
01.06.2017 10:40:55 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Rb-NDS do artykułu Sprawozdania za I kw. 2017 r.
01.06.2017 10:40:44 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RbN do artykułu Sprawozdania za I kw. 2017 r.
01.06.2017 10:40:37 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB28S do artykułu Sprawozdania za I kw. 2017 r.
01.06.2017 10:40:29 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB27S do artykułu Sprawozdania za I kw. 2017 r.
01.06.2017 10:39:50 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Sprawozdania za I kw. 2017 r.
31.05.2017 13:59:05 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
31.05.2017 13:46:18 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
31.05.2017 10:50:21 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
31.05.2017 10:48:33 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
31.05.2017 10:47:04 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
31.05.2017 10:45:11 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
31.05.2017 10:43:48 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
31.05.2017 10:42:04 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
31.05.2017 10:39:04 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
31.05.2017 10:35:53 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
31.05.2017 10:31:30 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
31.05.2017 10:23:47 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
31.05.2017 10:19:24 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
31.05.2017 10:08:49 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
31.05.2017 10:05:24 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
31.05.2017 10:02:25 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
31.05.2017 09:49:17 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
31.05.2017 09:37:47 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
31.05.2017 09:31:06 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
31.05.2017 09:29:08 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
31.05.2017 09:26:59 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
30.05.2017 15:05:49 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
26.05.2017 14:43:01 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.05.2017 r. do artykułu Sprawa nr 271.3.2017.PN pn. „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
26.05.2017 14:42:18 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik głoszenie o zamowieniu z dnia 26.05.2017r. z artykułu Sprawa nr 271.3.2017.PN pn. „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
26.05.2017 14:41:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik głoszenie o zamowieniu z dnia 26.05.2017r. do artykułu Sprawa nr 271.3.2017.PN pn. „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
26.05.2017 14:39:01 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 26.05.2017r. do artykułu Sprawa nr 271.3.2017.PN pn. „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
26.05.2017 14:36:59 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2017.PN pn. „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
23.05.2017 15:02:30 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Komisje Rady Gminy
23.05.2017 13:25:29 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 22 maja 2017 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.05.2017 13:25:19 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 22 maja 2017 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.05.2017 13:24:03 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 17 maja 2017 roku ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.05.2017 13:23:38 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 17 maja 2017 roku ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.05.2017 11:34:59 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
23.05.2017 11:34:43 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 16.01.2017 r
23.05.2017 11:34:27 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 6 lutego 2017 r.