bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
Data Redaktor Zmiana
27.09.2017 10:12:36 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 września 2017 roku ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
26.09.2017 12:01:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.63.2017.PP pn." Zakup wraz z dostawą wodomierzy"
26.09.2017 10:00:29 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej
26.09.2017 10:00:15 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej
26.09.2017 09:55:59 Magdalena Wilczyńska Usunięto artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej z kategorii Ogłoszenia o naborze
26.09.2017 09:52:54 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu
26.09.2017 09:52:38 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł
26.09.2017 09:51:33 Magdalena Wilczyńska Usunięto artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej z kategorii Ogłoszenia o naborze
26.09.2017 09:46:52 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu
26.09.2017 09:45:46 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł
26.09.2017 09:45:09 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł
26.09.2017 08:42:57 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
25.09.2017 13:25:03 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść informacji do artykułu Informacja Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
25.09.2017 13:24:12 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Informacja Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
21.09.2017 15:07:58 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.09.2017r. do artykułu Sprawa nr 271.6.2017.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
21.09.2017 15:07:08 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - STWIORB do artykułu Sprawa nr 271.6.2017.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
21.09.2017 15:04:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Grabnik do artykułu Sprawa nr 271.6.2017.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
21.09.2017 15:04:06 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Budki Żelazowskie do artykułu Sprawa nr 271.6.2017.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
21.09.2017 15:03:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Gnatowice Stare do artykułu Sprawa nr 271.6.2017.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
21.09.2017 15:00:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.09.2017r. do artykułu Sprawa nr 271.6.2017.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
21.09.2017 14:59:17 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2017.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
21.09.2017 14:58:13 Elżbieta Korolewska Usunięto artykuł Sprawa nr 271.6.2017.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"" z kategorii ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2017
21.09.2017 14:57:44 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł
21.09.2017 09:50:36 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
21.09.2017 08:02:35 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
20.09.2017 14:25:08 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.09.2017 r. do artykułu Sprawa nr 271.5.2017.PN pn." Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos"
20.09.2017 14:22:52 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 20.09.2017r. do artykułu Sprawa nr 271.5.2017.PN pn." Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos"
20.09.2017 14:21:45 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2017.PN pn." Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos"
20.09.2017 11:10:16 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu WÓJT GMINY KAMPINOS ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej na okres do 3 lat, położonej w miejscowości Kampinos A. Nieruchomość ta przeznaczona jest na cele rolne. W skład nieruchomości rolnej wchodzą następujące działki ewid:117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 119/2, 119/3, 513, 85/1, 85/2, 85/3, 87.
20.09.2017 11:10:02 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł WÓJT GMINY KAMPINOS ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej na okres do 3 lat, położonej w miejscowości Kampinos A. Nieruchomość ta przeznaczona jest na cele rolne. W skład nieruchomości rolnej wchodzą następujące działki ewid:117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 119/2, 119/3, 513, 85/1, 85/2, 85/3, 87.
20.09.2017 11:08:35 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
19.09.2017 15:35:17 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18.09.2017 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
19.09.2017 15:35:00 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18.09.2017 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
19.09.2017 14:35:03 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.65.2017.PP pn." Wykonanie projektu oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
19.09.2017 14:32:47 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.65.2017.PP pn." Wykonanie projektu oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
19.09.2017 14:28:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe po modyfikacji z dnia 19.09.2017r. do artykułu Sprawa nr 271.63.2017.PP pn." Zakup wraz z dostawą wodomierzy"
15.09.2017 11:55:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacja) do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
15.09.2017 11:55:29 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Ogłoszenie o przetargu ustnym ( licytacja) z artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
15.09.2017 11:54:36 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu ustnym ( licytacja) do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
14.09.2017 15:09:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.63.2017.PP pn." Zakup wraz z dostawą wodomierzy"
14.09.2017 15:08:05 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.63.2017.PP pn." Zakup wraz z dostawą wodomierzy"
14.09.2017 09:48:50 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
13.09.2017 12:52:00 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Protokół z przebiegu nieograniczonego pisemnego przetargu dotyczącego sprzedaży samochodu Mercedes-Benz Vaneo do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
12.09.2017 09:51:17 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Rada Gminy
11.09.2017 13:56:32 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
11.09.2017 13:55:29 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
11.09.2017 12:22:20 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
05.09.2017 09:40:28 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
05.09.2017 09:39:30 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
05.09.2017 09:36:02 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017