bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
04.07.2014 10:46:27 Edytowano artykuł 2014
04.07.2014 10:46:15 Edytowano artykuł 2014
04.07.2014 10:45:38 Edytowano artykuł 2014
04.07.2014 10:44:59 Edytowano artykuł 2014
04.07.2014 10:36:29 Edytowano artykuł 2014
04.07.2014 10:36:11 Edytowano artykuł 2014
04.07.2014 10:35:23 Edytowano artykuł 2014
04.07.2014 10:34:12 Edytowano artykuł 2014
04.07.2014 10:33:37 Edytowano artykuł 2014
04.07.2014 10:32:41 Edytowano artykuł 2014
04.07.2014 10:32:08 Edytowano artykuł 2014
04.07.2014 10:24:15 Edytowano artykuł 2014
03.07.2014 12:06:34 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
03.07.2014 12:06:17 Dodany nowy artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
02.07.2014 11:21:28 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
18.06.2014 13:32:31 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
12.06.2014 11:14:29 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
11.06.2014 12:00:38 Edytowano artykuł 2014
11.06.2014 11:58:38 Edytowano artykuł 2014
11.06.2014 11:52:45 Edytowano artykuł 2014
11.06.2014 11:50:20 Edytowano artykuł 2014
11.06.2014 11:45:59 Edytowano artykuł 2014
09.06.2014 14:56:53 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
05.06.2014 12:55:46 Edytowano artykuł INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o przystąpieniu do sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
05.06.2014 12:55:17 Dodany załącznik Informacja do artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o przystąpieniu do sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
05.06.2014 12:54:25 Edytowano artykuł INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o przystąpieniu do sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
05.06.2014 12:53:47 Dodany nowy artykuł INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o przystąpieniu do sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
29.05.2014 15:03:25 Dodany załącznik WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2013 rok
29.05.2014 15:00:37 Edytowano artykuł WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2013 rok
29.05.2014 14:59:11 Dodany nowy artykuł WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2013 rok
27.05.2014 11:29:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.5.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kwiatkówek, Łazy oraz Wola Pasikońska”
26.05.2014 12:16:20 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
26.05.2014 11:44:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.4.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni ulic Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie"
23.05.2014 16:45:42 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
23.05.2014 16:44:34 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
23.05.2014 13:10:27 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
22.05.2014 14:25:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postepowania do artykułu Sprawa nr 271.4.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni ulic Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie"
22.05.2014 12:38:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.3.2014.PN pn.:„Wykonanie pielęgnacji koron drzew stanowiących pomniki przyrody, tj.: wskazanych drzew Alei Chopina na odcinku Łazy- Zawady oraz dwóch dębów szypułkowych w miejscowościach Granica i Strzyżew”
21.05.2014 13:55:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postepowania do artykułu Sprawa nr 271.5.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kwiatkówek, Łazy oraz Wola Pasikońska”
19.05.2014 11:53:15 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ zmodyfikowna do artykułu Sprawa nr 271.5.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kwiatkówek, Łazy oraz Wola Pasikońska”
19.05.2014 11:52:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.5.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kwiatkówek, Łazy oraz Wola Pasikońska”
19.05.2014 11:52:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.5.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kwiatkówek, Łazy oraz Wola Pasikońska”
16.05.2014 11:59:04 Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2014 r.
16.05.2014 11:41:46 Usunięty załącznik RB-Z z artykułu Sprawozdania za I kwartał 2014 r.
16.05.2014 11:34:39 Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2014 r.
16.05.2014 11:34:09 Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2014 r.
16.05.2014 11:33:31 Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2014 r.
16.05.2014 11:32:57 Usunięty załącznik RB-27S z artykułu Sprawozdania za I kwartał 2014 r.
16.05.2014 11:32:33 Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2014 r.
16.05.2014 11:31:48 Dodany załącznik RB-N do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2014 r.