bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
15.11.2021 16:00:24 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
15.11.2021 15:22:18 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Petycja do artykułu Petycja - zakup mebli
15.11.2021 15:21:33 Katarzyna Szewczyk Dodany nowy artykuł Petycja - zakup mebli
15.11.2021 11:35:38 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik Raport z artykułu Raport z konsultacji społecznych w sprawie "Rocznego programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi..." - 2021 rok
15.11.2021 11:35:35 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Raport do artykułu Raport z konsultacji społecznych w sprawie "Rocznego programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi..." - 2021 rok
15.11.2021 11:35:35 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Raport do artykułu Raport z konsultacji społecznych w sprawie "Rocznego programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi..." - 2021 rok
15.11.2021 11:34:59 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Raport z konsultacji społecznych w sprawie "Rocznego programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi..." - 2021 rok
28.10.2021 14:41:20 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Oświadczenie - RODO do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. organizacji i kadr
28.10.2021 14:41:13 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. organizacji i kadr
28.10.2021 14:39:10 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. organizacji i kadr
28.10.2021 14:38:57 Katarzyna Szewczyk Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. organizacji i kadr
27.10.2021 14:04:00 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Aktualizacja planu postępowań zamówień publicznych z dnia 26.10.2021r. do artykułu Plan postępowań zamówień publicznych na 2021r.
26.10.2021 14:39:46 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
26.10.2021 14:14:21 Monika Chądzyńska Dodany załącznik treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 3 lat
26.10.2021 14:14:08 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 3 lat
26.10.2021 14:13:22 Monika Chądzyńska Dodany załącznik treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 5 lat
26.10.2021 14:12:24 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 5 lat
25.10.2021 11:23:35 Aneta Wojcieska Dodany załącznik ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMPINOS ZA 2020 ROK - PO WERYFIKACJI do artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
25.10.2021 11:23:10 Aneta Wojcieska Usunięty załącznik ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMPINOS ZA 2020 ROK - PO WERYFIKACJI z artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
25.10.2021 11:19:21 Aneta Wojcieska Usunięty załącznik ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMPINOS ZA 2020 ROK - PO WERYFIKACJI z artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
25.10.2021 11:18:35 Aneta Wojcieska Dodany załącznik ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMPINOS ZA 2019 ROK - PO WERYFIKACJI do artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
25.10.2021 11:17:31 Aneta Wojcieska Dodany załącznik ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMPINOS ZA 2020 ROK - PO WERYFIKACJI do artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
25.10.2021 10:46:49 Aneta Wojcieska Usunięty załącznik z artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
25.10.2021 10:46:44 Aneta Wojcieska Dodany załącznik ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMPINOS ZA 2020 ROK - PO WERYFIKACJI do artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
25.10.2021 10:45:58 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
25.10.2021 10:45:38 Aneta Wojcieska Dodany załącznik do artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
25.10.2021 10:45:31 Aneta Wojcieska Usunięty załącznik ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMPINOS ZA 2020 ROK - PO WERYFIKACJI z artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
25.10.2021 10:45:05 Aneta Wojcieska Dodany załącznik ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMPINOS ZA 2020 ROK - PO WERYFIKACJI do artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
25.10.2021 10:43:05 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
22.10.2021 09:16:46 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
21.10.2021 12:01:26 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Petycja o stwierdzenie nieważności uchwał lub wskazanie, że uchwały zostały wydane z naruszeniem prawa
21.10.2021 11:25:36 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
20.10.2021 09:45:02 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego dla części wsi Zawady
20.10.2021 09:40:08 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Teresin
19.10.2021 13:56:53 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
19.10.2021 09:03:49 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Biblioteka
19.10.2021 09:03:25 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
18.10.2021 18:56:52 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Stanowisko Nr 1/2021
18.10.2021 16:19:21 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
14.10.2021 13:15:31 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
14.10.2021 13:13:35 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
14.10.2021 13:12:53 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Formularz zgłoszeniowy do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
14.10.2021 13:12:42 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik z artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
14.10.2021 13:12:38 Monika Chądzyńska Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
14.10.2021 13:08:58 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Program współpracy do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
14.10.2021 13:07:32 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
14.10.2021 13:05:57 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
08.10.2021 10:03:56 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Informacja StarostyWarszawskiego Zachodniego
06.10.2021 10:10:11 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos
06.10.2021 09:14:27 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021