bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
Data Redaktor Zmiana
09.11.2023 09:30:36 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos
09.11.2023 09:30:36 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos
09.11.2023 09:29:44 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos
09.11.2023 09:29:11 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos
09.11.2023 09:29:05 Agnieszka Więckowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos
08.11.2023 14:09:07 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
08.11.2023 13:46:33 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. gospodarki komunalnej
08.11.2023 13:45:43 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
08.11.2023 07:38:20 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
07.11.2023 12:25:26 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
07.11.2023 12:15:04 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy
07.11.2023 11:18:28 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
06.11.2023 16:17:27 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
03.11.2023 10:18:42 Martyna Kupska Dodany załącznik Decyzja do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 2 listopada 2023 r.
03.11.2023 10:18:35 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do publicznej wiadomości do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 2 listopada 2023 r.
03.11.2023 10:18:25 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 2 listopada 2023 r.
03.11.2023 10:18:18 Martyna Kupska Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 2 listopada 2023 r.
03.11.2023 10:17:59 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 2 listopada 2023 r.
03.11.2023 10:16:39 Martyna Kupska Usunięty załącznik Decyzja z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 2 listopada 2023 r.
03.11.2023 10:16:31 Martyna Kupska Dodany załącznik Decyzja do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 2 listopada 2023 r.
03.11.2023 10:16:29 Martyna Kupska Dodany załącznik Decyzja do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 2 listopada 2023 r.
03.11.2023 10:16:17 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do publicznej wiadomości do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 2 listopada 2023 r.
03.11.2023 10:15:30 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 2 listopada 2023 r.
03.11.2023 10:15:18 Martyna Kupska Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 2 listopada 2023 r.
03.11.2023 10:14:30 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 2 listopada 2023 r.
03.11.2023 10:08:26 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
03.11.2023 10:02:40 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
03.11.2023 09:28:12 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
31.10.2023 12:59:05 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
30.10.2023 15:57:27 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 24 października 2023 r.
30.10.2023 15:56:08 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 24 października 2023 r.
27.10.2023 13:23:42 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
27.10.2023 13:23:23 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Nabór na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
25.10.2023 11:57:48 Martyna Kupska Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Teresin z dnia 19 października 2023 r.
25.10.2023 11:57:00 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Teresin z dnia 19 października 2023 r.
25.10.2023 11:56:44 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Teresin z dnia 19 października 2023 r.
24.10.2023 12:58:52 Martyna Kupska Edytowano artykuł Informacja o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
24.10.2023 12:53:24 Martyna Kupska Dodany załącznik Program współpracy - projekt do artykułu Informacja o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
24.10.2023 12:53:08 Martyna Kupska Usunięty załącznik Program współpracy - projket z artykułu Informacja o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
24.10.2023 12:52:48 Martyna Kupska Dodany załącznik Program współpracy - projket do artykułu Informacja o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
24.10.2023 12:49:26 Martyna Kupska Dodany załącznik Formularz konsultacji do artykułu Informacja o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
24.10.2023 12:49:04 Martyna Kupska Usunięty załącznik Formularz zgłaszania uwag z artykułu Informacja o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
24.10.2023 12:48:38 Martyna Kupska Dodany załącznik Formularz zgłaszania uwag do artykułu Informacja o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
24.10.2023 12:48:28 Martyna Kupska Usunięty załącznik Formularz zgłaszania uwag z artykułu Informacja o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
24.10.2023 12:47:45 Martyna Kupska Dodany załącznik Formularz zgłaszania uwag do artykułu Informacja o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
24.10.2023 12:47:33 Martyna Kupska Dodany załącznik Uzasadnienie do projektu uchwały do artykułu Informacja o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
24.10.2023 12:47:23 Martyna Kupska Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu Informacja o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
24.10.2023 12:45:54 Martyna Kupska Usunięty załącznik Formularz zgłaszania uwag z artykułu Informacja o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
24.10.2023 12:45:52 Martyna Kupska Usunięty załącznik Uzasadnienie do projektu uchwały z artykułu Informacja o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
24.10.2023 12:45:49 Martyna Kupska Usunięty załącznik Projekt uchwały z artykułu Informacja o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”