bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
Data Redaktor Zmiana
21.07.2009 11:26:44 Edytowano artykuł 2009
21.07.2009 11:25:34 Edytowano artykuł 2009
21.07.2009 11:23:44 Edytowano artykuł 2009
21.07.2009 11:22:06 Edytowano artykuł 2009
21.07.2009 11:20:45 Edytowano artykuł 2009
21.07.2009 11:17:30 Edytowano artykuł 2009
21.07.2009 11:10:48 Edytowano artykuł 2009
21.07.2009 08:25:29 Edytowano artykuł 2008
21.07.2009 08:24:38 Edytowano artykuł 2008
21.07.2009 08:22:51 Edytowano artykuł 2008
21.07.2009 08:19:43 Edytowano artykuł 2008
21.07.2009 08:18:10 Edytowano artykuł 2008
21.07.2009 08:16:26 Edytowano artykuł 2008
21.07.2009 08:13:31 Edytowano artykuł 2008
21.07.2009 08:10:28 Edytowano artykuł 2009
21.07.2009 08:08:48 Edytowano artykuł 2009
21.07.2009 08:07:55 Edytowano artykuł 2009
21.07.2009 08:05:58 Edytowano artykuł 2008
21.07.2009 08:04:58 Edytowano artykuł 2008
21.07.2009 08:04:32 Edytowano artykuł 2008
21.07.2009 08:03:10 Edytowano artykuł 2008
21.07.2009 08:02:25 Edytowano artykuł 2008
21.07.2009 08:01:38 Edytowano artykuł 2008
21.07.2009 08:01:11 Edytowano artykuł 2008
21.07.2009 08:00:10 Edytowano artykuł 2008
21.07.2009 07:57:58 Edytowano artykuł 2008
21.07.2009 07:57:44 Dodany nowy artykuł 2008
20.07.2009 15:05:47 Edytowano artykuł 2009
20.07.2009 15:01:07 Dodany nowy artykuł 2009
20.07.2009 14:03:34 Edytowano artykuł Dane adresowe
20.07.2009 14:00:25 Dodany nowy artykuł Dane adresowe
20.07.2009 13:25:09 Usunięto artykuł Regulamin test z kategorii Regulaminy
20.07.2009 13:21:36 Dodany nowy artykuł
20.07.2009 12:54:05 Edytowano artykuł WNIOSEK o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
20.07.2009 12:51:36 Edytowano artykuł WNIOSEK o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
20.07.2009 12:49:00 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
20.07.2009 12:39:10 Dodany nowy artykuł Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (lub o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego)
20.07.2009 11:40:04 Edytowano artykuł Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2008 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł oraz wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
20.07.2009 11:38:37 Edytowano artykuł Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2008 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł oraz wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
20.07.2009 11:34:53 Dodany nowy artykuł Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2008 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł oraz wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
20.07.2009 11:33:34 Usunięto artykuł Podatki i opłaty lokalne z kategorii Podatki i opłaty lokalne
16.07.2009 15:04:33 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
16.07.2009 15:03:42 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
16.07.2009 15:02:09 Dodany nowy artykuł Kierownictwo Urzędu
16.07.2009 15:01:08 Usunięto artykuł Skarbnik z kategorii Kierownictwo Urzędu
16.07.2009 15:01:05 Usunięto artykuł Z-ca Wójta z kategorii Kierownictwo Urzędu
16.07.2009 15:01:02 Usunięto artykuł Wójt z kategorii Kierownictwo Urzędu
16.07.2009 14:44:50 Edytowano artykuł Dane adresowe
16.07.2009 14:43:55 Edytowano artykuł Dane adresowe
16.07.2009 14:42:31 Edytowano artykuł Dane adresowe