bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
01.06.2020 16:02:46 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
01.06.2020 16:02:26 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
01.06.2020 15:56:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie umowy do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
01.06.2020 10:55:15 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
01.06.2020 10:54:50 Monika Chądzyńska Usunięto artykuł Raport za 2019 rok z kategorii Raporty o stanie Gminy
01.06.2020 10:45:47 Aneta Wojcieska Dodany załącznik Treść Raportu o stanie Gminy Kampinos za 2019 rok do artykułu Raport za 2019 rok
01.06.2020 10:45:15 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Raport za 2019 rok
01.06.2020 10:44:28 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Raport za 2019 rok
01.06.2020 10:41:43 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Raport za 2019 rok
01.06.2020 10:33:58 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł
29.05.2020 12:09:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytanie z dnia 28.05.2020 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.16.2020.PN pn." Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łazy " w ramach zadania inwestycyjnego " Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach""
29.05.2020 08:22:45 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł WNIOSEK o nadanie numeru porządkowego
29.05.2020 08:21:02 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł WNIOSEK o nadanie numeru porządkowego
28.05.2020 13:49:39 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.13.2020.PN pn. " Zakup destruktu asfaltowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos"
28.05.2020 11:24:25 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
28.05.2020 08:50:52 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść wykazu do artykułu Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 udzielono pomocy publicznej.
28.05.2020 08:50:29 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 udzielono pomocy publicznej.
27.05.2020 08:04:28 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 25 maja 2020 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
27.05.2020 08:04:08 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 25 maja 2020 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
26.05.2020 12:53:30 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.12.2020.PN pn. " Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410301W w miejscowości Strojec, dz. ew. nr 91 oraz 31"
26.05.2020 12:01:41 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.8.2020.PN pn. " Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kampinos"
26.05.2020 09:24:27 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł 2020
26.05.2020 09:21:46 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł 2020
25.05.2020 14:57:23 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
22.05.2020 12:31:35 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
21.05.2020 15:23:15 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.16.2020.PN pn." Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łazy " w ramach zadania inwestycyjnego " Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach""
21.05.2020 15:06:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 12 - STWiOR do artykułu Sprawa nr FZ.271.16.2020.PN pn." Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łazy " w ramach zadania inwestycyjnego " Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach""
21.05.2020 15:05:07 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Projekt zagospodarowania terenu do artykułu Sprawa nr FZ.271.16.2020.PN pn." Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łazy " w ramach zadania inwestycyjnego " Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach""
21.05.2020 15:04:01 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt technologiczny do artykułu Sprawa nr FZ.271.16.2020.PN pn." Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łazy " w ramach zadania inwestycyjnego " Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach""
21.05.2020 15:02:32 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany cz.2 do artykułu Sprawa nr FZ.271.16.2020.PN pn." Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łazy " w ramach zadania inwestycyjnego " Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach""
21.05.2020 15:01:04 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany cz.1 do artykułu Sprawa nr FZ.271.16.2020.PN pn." Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łazy " w ramach zadania inwestycyjnego " Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach""
21.05.2020 14:59:15 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Decyzja - pozwolenie na budowę do artykułu Sprawa nr FZ.271.16.2020.PN pn." Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łazy " w ramach zadania inwestycyjnego " Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach""
21.05.2020 14:58:34 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Przedmiar do artykułu Sprawa nr FZ.271.16.2020.PN pn." Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łazy " w ramach zadania inwestycyjnego " Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach""
21.05.2020 14:58:12 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6 - Projekt umowy do artykułu Sprawa nr FZ.271.16.2020.PN pn." Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łazy " w ramach zadania inwestycyjnego " Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach""
21.05.2020 14:56:52 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.16.2020.PN pn." Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łazy " w ramach zadania inwestycyjnego " Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach""
21.05.2020 14:54:23 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.16.2020.PN pn." Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łazy " w ramach zadania inwestycyjnego " Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach""
21.05.2020 14:53:45 Elżbieta Korolewska Usunięto artykuł Sprawa nr FZ.271.16.2020.PN pn." Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łazy " w ramach zadanie inwestycyjnego " Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach"" z kategorii ZA
21.05.2020 14:53:23 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł
21.05.2020 13:09:30 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2020.PN pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
21.05.2020 13:09:15 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik z artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2020.PN pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
21.05.2020 13:09:06 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2020.PN pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
20.05.2020 12:24:04 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł 2020
19.05.2020 14:04:50 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł 2020
19.05.2020 10:03:08 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2020 rok
19.05.2020 09:53:17 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Stanowisko Nr 2/2020
19.05.2020 09:52:59 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Stanowisko Nr 2/2020
19.05.2020 09:51:44 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
15.05.2020 12:09:24 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.12.2020.PN pn. " Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410301W w miejscowości Strojec, dz. ew. nr 91 oraz 31"
15.05.2020 10:10:24 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł 2020
14.05.2020 11:51:28 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.13.2020.PN pn. " Zakup destruktu asfaltowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos"