bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
Data Redaktor Zmiana
19.01.2016 10:21:34 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2015
19.01.2016 10:12:32 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2015
19.01.2016 10:07:17 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2015
18.01.2016 16:53:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.4.2016.PP pn."Konserwacja urzadzeń elektrycznych w oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Kampinos w roku 2016".
18.01.2016 16:53:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2016.PP pn."Konserwacja urzadzeń elektrycznych w oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Kampinos w roku 2016".
15.01.2016 11:48:02 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2016 roku
15.01.2016 11:47:29 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2016 roku
15.01.2016 11:47:00 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2016 roku
15.01.2016 11:44:57 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2016 roku
15.01.2016 11:42:20 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2016 roku
15.01.2016 11:38:12 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2016 roku
13.01.2016 10:18:37 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł 2016
13.01.2016 10:13:44 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2015 r.
13.01.2016 10:10:33 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
13.01.2016 10:07:17 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
13.01.2016 10:04:08 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
13.01.2016 09:59:15 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł 2016
13.01.2016 09:33:19 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2015
13.01.2016 09:25:43 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2015
13.01.2016 09:14:21 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2015
13.01.2016 09:14:00 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2015
12.01.2016 11:58:32 Paweł Wróblewski Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXII/89/15 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego do artykułu FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2016 roku
12.01.2016 11:58:10 Paweł Wróblewski Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXII/88/15 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości do artykułu FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2016 roku
12.01.2016 11:13:16 Paweł Wróblewski Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXIV/95/15 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku do artykułu FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2016 roku
12.01.2016 11:12:38 Paweł Wróblewski Dodany załącznik UCHWAŁA NR NR XXII/87/15 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2016 roku do artykułu FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2016 roku
12.01.2016 11:12:03 Paweł Wróblewski Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXII/86/15 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości do artykułu FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2016 roku
12.01.2016 11:10:48 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2016 roku
12.01.2016 10:59:35 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2016 roku
12.01.2016 10:53:36 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2016 roku
31.12.2015 10:40:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PN pn.: "Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2016"
31.12.2015 10:38:37 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.42.2015.PP pn.:"Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2016"
30.12.2015 15:01:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
28.12.2015 13:09:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.48.2015.PP pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2016r. na potrezby Urzędu Gminy Kampinos"
23.12.2015 15:23:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 1 do artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PN pn.: "Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2016"
23.12.2015 15:13:27 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Wyjaśnienie nr 1 z artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PN pn.: "Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2016"
23.12.2015 15:12:48 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 1 do artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PN pn.: "Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2016"
23.12.2015 12:48:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 23 12 2015r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
23.12.2015 12:44:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowany załącznik nr 7 do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
23.12.2015 12:43:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowane załączniki nr 1a do 1e do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
23.12.2015 12:41:39 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23 12 2015r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
23.12.2015 12:38:19 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 23 12 2015r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
23.12.2015 12:36:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 3 do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 15:31:52 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22 12 2015r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 15:31:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowany załącznik nr 8e do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 15:31:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowany załącznik nr 8b do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 15:30:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowany załącznik nr 8a do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 15:29:32 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zmodyfikowana Specyfikacja istotnych Warunków Zamówiwenia z dnia 22 12 2015r. z artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 15:27:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowana Specyfikacja istotnych Warunków Zamówiwenia z dnia 22 12 2015r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 15:21:37 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zdodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22 12 2015r. z artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 15:21:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zdodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22 12 2015r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"