bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
26.04.2011 09:07:48 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawea nr 271/14/2011/PP pn.: " „Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kampinosie do Karpacza
26.04.2011 09:04:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawea nr 271/14/2011/PP pn.: " „Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kampinosie do Karpacza
20.04.2011 14:59:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271/5/2011/PP pn."„Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2011”zawiadomienie o wyniku postępowania
20.04.2011 14:58:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/5/2011/PP pn."„Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2011”zawiadomienie o wyniku postępowania
20.04.2011 13:38:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 Zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn.: "„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”
20.04.2011 13:37:39 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/1/2011 Zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn.: "„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”
20.04.2011 12:54:15 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”- POPRAWIONY PRZEDMIAR PRAC
20.04.2011 12:53:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Poprawiony przedmiar prac do artykułu Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”- POPRAWIONY PRZEDMIAR PRAC
20.04.2011 12:53:33 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”- POPRAWIONY PRZEDMIAR PRAC
20.04.2011 12:48:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”- POPRAWIONY PRZEDMIAR PRAC
19.04.2011 12:29:52 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zapytanie cenowe z artykułu Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”
19.04.2011 12:19:23 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zypytanie cenowe wraz z przedmiarem z artykułu Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”
19.04.2011 12:19:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zypytanie cenowe wraz z przedmiarem do artykułu Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”
19.04.2011 12:14:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe wraz z przedmiarem do artykułu Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”
19.04.2011 10:39:34 Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Maz. w sprawie egzekucyjnej - opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szczytno, gm. Kampinos
19.04.2011 10:39:02 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Maz. w sprawie egzekucyjnej - opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szczytno, gm. Kampinos
19.04.2011 10:37:39 Usunięto artykuł OBWIESZCZENIE Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Maz. w sprawie egzekucyjnej z kategorii OBWIESZCZENIA
19.04.2011 10:37:18 Dodany nowy artykuł
19.04.2011 10:14:20 Dodany załącznik Treść Decyzji do artykułu DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku gospodarczego oraz na jego adaptacji na cele usługowe – przetwórstwo i sprzedaż wyrobów mięsnych na działce ewid. nr 16 w obrębie Pasikonie, w gminie Kampinos
19.04.2011 10:13:02 Dodany nowy artykuł DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku gospodarczego oraz na jego adaptacji na cele usługowe – przetwórstwo i sprzedaż wyrobów mięsnych na działce ewid. nr 16 w obrębie Pasikonie, w gminie Kampinos
19.04.2011 10:12:54 Usunięto artykuł DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku gospodarczego oraz na jego adaptacji na cele usługowe – przetwórstwo i sprzedaż wyrobów mięsnych na działce ewi
19.04.2011 10:11:58 Dodany załącznik do artykułu
19.04.2011 10:10:52 Dodany nowy artykuł
19.04.2011 09:11:52 Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku gospodarczego oraz na jego adaptacji na cele usługowe – przetwórstwo i sprzedaż wyrobów mięsnych na działce ewid. nr 16 w obrębie Pasikonie, w gminie Kampinos
19.04.2011 09:10:19 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku gospodarczego oraz na jego adaptacji na cele usługowe – przetwórstwo i sprzedaż wyrobów mięsnych na działce ewid. nr 16 w obrębie Pasikonie, w gminie Kampinos
18.04.2011 13:48:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”
18.04.2011 13:47:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”
15.04.2011 11:16:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/7/2011/PP pn."„ „Cześć nr 1 Wykonanie materiałów promocyjnych oraz opracowanie kampanii promocyjnej” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Kampania promocyjna karpia „Zdrów jak ryba”- WYJAŚNIENIE
15.04.2011 08:59:00 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/5/2011/PP pn."„Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2011” WYJAŚNIENIE
15.04.2011 08:58:20 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/5/2011/PP pn."„Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2011” WYJAŚNIENIE
15.04.2011 08:56:29 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/5/2011/PP pn."„Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2011” WYJAŚNIENIE
15.04.2011 08:51:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/5/2011/PP pn."„Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2011” WYJAŚNIENIE
15.04.2011 08:47:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie do artykułu Sprawa nr 271/12/2011 PP pn.: " „Cześć nr 2 - Transport uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu"
14.04.2011 13:53:46 Dodany załącznik 04 Zarządzenie Nr40/2011 w sprawie powołania Komisji konkursowej z zakresu: Upowszechnianie kultury fizycznej... do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
14.04.2011 13:52:36 Dodany załącznik II_04 Zarządzenie Nr41/2011 w sprawie powołania Komisji konkursowej z zakresu: Rozwijanie prawidłowych postaw... do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
14.04.2011 13:52:07 Usunięty załącznik II_04 Zarządzenie Nr40/2011 w sprawie powołania Komisji konkursowej z zakresu: Rozwijanie prawidłowych postaw... z artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
14.04.2011 13:51:04 Dodany załącznik II_04 Zarządzenie Nr40/2011 w sprawie powołania Komisji konkursowej z zakresu: Rozwijanie prawidłowych postaw... do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
14.04.2011 13:46:57 Usunięty załącznik II_04 ZArządzenie Nr40/2011 w sprawie powołania Komisji konkursowej z zakresu: Rozwijanie prawidłowych postaw... z artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
14.04.2011 13:46:25 Dodany załącznik II_04 ZArządzenie Nr40/2011 w sprawie powołania Komisji konkursowej z zakresu: Rozwijanie prawidłowych postaw... do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
07.04.2011 15:29:09 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/12/2011 PP pn.: " „Cześć nr 2 - Transport uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu"
07.04.2011 15:28:58 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/13/2011 PP pn.: " „Cześć nr 3 - Transport uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” do Muzeum Papiernictwa w Konstancinie Jeziornej"
07.04.2011 15:28:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/12/2011 PP pn.: " „Cześć nr 2 - Transport uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu"
07.04.2011 15:27:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271/13/2011 PP pn.: " „Cześć nr 3 - Transport uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” do Muzeum Papiernictwa w Konstancinie Jeziornej"
07.04.2011 15:27:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/13/2011 PP pn.: " „Cześć nr 3 - Transport uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” do Muzeum Papiernictwa w Konstancinie Jeziornej"
07.04.2011 15:26:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271/9/2011/PP pn.„Część nr 4. Przeprowadzenie degustacji produktów rybnych oraz przygotowanie infrastruktury technicznej” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Kampania promocyjna karpia „Zdrów jak ryba”
07.04.2011 15:25:45 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/9/2011/PP pn.„Część nr 4. Przeprowadzenie degustacji produktów rybnych oraz przygotowanie infrastruktury technicznej” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Kampania promocyjna karpia „Zdrów jak ryba”
07.04.2011 15:24:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/9/2011/PP pn.„Część nr 4. Przeprowadzenie degustacji produktów rybnych oraz przygotowanie infrastruktury technicznej” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Kampania promocyjna karpia „Zdrów jak ryba”
07.04.2011 15:24:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271/9/2011/PP pn.„Cześć nr 3 Przeprowadzenie badania ankietowego i poradnictwa dietetyka oraz przygotowanie produktów rybnych na kampanię” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Kampania promocyjna karpia „Zdrów jak ryba”
07.04.2011 15:24:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/9/2011/PP pn.„Cześć nr 3 Przeprowadzenie badania ankietowego i poradnictwa dietetyka oraz przygotowanie produktów rybnych na kampanię” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Kampania promocyjna karpia „Zdrów jak ryba”
07.04.2011 15:23:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271/8/2011/PP pn.„„Cześć nr 2. Przeprowadzenie i organizacja pokazu kulinarnego, przeprowadzenie i organizacja konkursów, wystawy fotograficznej oraz kina rybnego, dystrybucja książek promocyjnych o karpiu” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Kampania promocyjna karpia „Zdrów jak ryba”