bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
10.09.2019 15:14:14 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.77.2019.PN pn. " Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Kampinosie"
09.09.2019 16:01:53 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.76.2019.PN pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 410335W na odcinku od rejonu granicy gminy do rejonu zachodnich granic działek nr 34 i 35/1 w miejscowości Skarbikowo, gmina Kampinos - etap II"
09.09.2019 16:00:38 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik ogłoszenei o udzieleniu zamówienia z artykułu Sprawa nr FZ.271.76.2019.PN pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 410335W na odcinku od rejonu granicy gminy do rejonu zachodnich granic działek nr 34 i 35/1 w miejscowości Skarbikowo, gmina Kampinos - etap II"
09.09.2019 16:00:13 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik ogłoszenei o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.76.2019.PN pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 410335W na odcinku od rejonu granicy gminy do rejonu zachodnich granic działek nr 34 i 35/1 w miejscowości Skarbikowo, gmina Kampinos - etap II"
06.09.2019 13:04:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.74.2019.PN pn. " Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
06.09.2019 13:01:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.73.2019.PN pn. " Rozłożenie destruktu asfaltowego na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Kampinos"
06.09.2019 12:59:54 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z artykułu Sprawa nr FZ.271.73.2019.PN pn. " Rozłożenie destruktu asfaltowego na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Kampinos"
06.09.2019 12:58:54 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.73.2019.PN pn. " Rozłożenie destruktu asfaltowego na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Kampinos"
06.09.2019 12:56:04 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie z dnia 06.09.2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
04.09.2019 14:48:58 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
04.09.2019 12:51:22 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
04.09.2019 08:02:53 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.77.2019.PN pn. " Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Kampinosie"
03.09.2019 12:00:11 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
03.09.2019 11:53:46 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
03.09.2019 11:31:40 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
03.09.2019 11:29:11 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
03.09.2019 11:12:37 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
03.09.2019 11:08:26 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
02.09.2019 15:11:48 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
02.09.2019 14:13:10 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
02.09.2019 14:10:59 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
30.08.2019 14:13:06 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
30.08.2019 11:20:43 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 26 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.08.2019 11:20:32 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 26 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.08.2019 13:49:45 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.76.2019.PN pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 410335W na odcinku od rejonu granicy gminy do rejonu zachodnich granic działek nr 34 i 35/1 w miejscowości Skarbikowo, gmina Kampinos - etap II"
29.08.2019 08:49:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Sprawa nr ZSP.271.2.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019
27.08.2019 12:26:27 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Transmisja XII Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 27 sierpnia 2019 r.
27.08.2019 12:22:51 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Dot. Ewidencji Ludności do artykułu Klauzule Informacyjne dot. Przetwarzania Danych Osobowych
27.08.2019 12:22:21 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik Dot. Ewidencji Ludności z artykułu Klauzule Informacyjne dot. Przetwarzania Danych Osobowych
27.08.2019 09:41:54 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji - na zastępstwo
27.08.2019 09:41:01 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji - na zastępstwo
27.08.2019 09:40:11 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji - na zastępstwo
27.08.2019 09:39:52 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Nabór na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji - na zastępstwo
26.08.2019 16:09:13 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
26.08.2019 16:06:06 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Zawiadomienie o odrzuceniu ofert z artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
26.08.2019 16:05:52 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o odrzuceniu ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
26.08.2019 16:03:13 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o odrzuceniu ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
26.08.2019 16:02:19 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Zawiadomienie o odrzuceniu ofert z artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
26.08.2019 16:00:01 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o odrzuceniu ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
26.08.2019 12:33:24 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
26.08.2019 09:11:48 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
26.08.2019 09:06:00 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 21 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
26.08.2019 09:05:46 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 21 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.08.2019 13:04:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Unieważnienie postępowania do artykułu Sprawa nr ZSP.271.2.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019
23.08.2019 12:43:24 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
23.08.2019 08:22:18 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.77.2019.PN pn. " Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Kampinosie"
22.08.2019 09:09:12 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Inspektor ds. organizacji
22.08.2019 08:47:43 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
22.08.2019 07:46:41 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 sierpnia 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
22.08.2019 07:46:07 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 sierpnia 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego