bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
23.03.2022 13:49:13 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
23.03.2022 13:49:07 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
23.03.2022 13:48:45 Agnieszka Więckowska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
23.03.2022 13:43:39 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie kreślenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do artykułu Projekty uchwał
23.03.2022 13:42:59 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie określenia organizacji i trybu działania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Kampinos oraz trybu powoływania jej członków do artykułu Projekty uchwał
23.03.2022 13:42:29 Agnieszka Więckowska Usunięty załącznik Projekt uchwały w sprawie 1. określenia organizacji i trybu działania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Kampinos oraz trybu powoływania jej członków z artykułu Projekty uchwał
23.03.2022 13:42:26 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie 1. określenia organizacji i trybu działania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Kampinos oraz trybu powoływania jej członków do artykułu Projekty uchwał
23.03.2022 13:41:53 Agnieszka Więckowska Dodany nowy artykuł Projekty uchwał
23.03.2022 13:41:32 Agnieszka Więckowska Usunięty załącznik Projekt uchwały w sprawie określenia organizacji i trybu działania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Kampinos oraz trybu powoływania jej członków z artykułu Formularz zgłoszeniowy uwag i opinii
23.03.2022 13:41:29 Agnieszka Więckowska Usunięty załącznik z artykułu Formularz zgłoszeniowy uwag i opinii
23.03.2022 13:41:29 Agnieszka Więckowska Usunięty załącznik z artykułu Formularz zgłoszeniowy uwag i opinii
23.03.2022 13:41:26 Agnieszka Więckowska Usunięty załącznik Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z artykułu Formularz zgłoszeniowy uwag i opinii
23.03.2022 13:41:02 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do artykułu Formularz zgłoszeniowy uwag i opinii
23.03.2022 13:40:21 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie określenia organizacji i trybu działania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Kampinos oraz trybu powoływania jej członków do artykułu Formularz zgłoszeniowy uwag i opinii
23.03.2022 13:39:52 Agnieszka Więckowska Usunięty załącznik Projekt uchwały w sprawie 1. określenia organizacji i trybu działania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Kampinos oraz trybu powoływania jej członków z artykułu Formularz zgłoszeniowy uwag i opinii
23.03.2022 13:39:42 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie 1. określenia organizacji i trybu działania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Kampinos oraz trybu powoływania jej członków do artykułu Formularz zgłoszeniowy uwag i opinii
23.03.2022 12:42:10 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. gospodarki komunalnej
23.03.2022 09:01:15 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Nabór wniosków o udzielenie dotacji dla spółek wodnych
23.03.2022 08:56:33 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Nabór wniosków o udzielenie dotacji dla spółek wodnych
21.03.2022 14:05:20 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
21.03.2022 13:14:19 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. gospodarki komunalnej
21.03.2022 13:14:10 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
18.03.2022 14:07:19 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. obsługi Rady i Komisji
17.03.2022 10:54:26 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
17.03.2022 10:40:47 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
17.03.2022 07:31:25 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. obsługi Rady i Komisji
16.03.2022 15:27:05 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
16.03.2022 15:25:17 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
16.03.2022 10:58:35 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie - zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
16.03.2022 10:58:24 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
14.03.2022 08:11:22 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
11.03.2022 12:39:07 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Formularz do artykułu Formularz zgłoszeniowy uwag i opinii
11.03.2022 12:38:49 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Formularz zgłoszeniowy uwag i opinii
10.03.2022 10:44:02 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2022
09.03.2022 15:26:10 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2022
09.03.2022 15:22:01 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2022
09.03.2022 15:18:14 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2022
09.03.2022 15:11:42 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2022
09.03.2022 15:08:16 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2022
09.03.2022 15:01:54 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2022
09.03.2022 14:58:27 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2022
09.03.2022 14:54:38 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2022
09.03.2022 14:53:36 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2022
07.03.2022 15:50:09 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
03.03.2022 15:05:12 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
03.03.2022 15:03:54 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
03.03.2022 12:45:39 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie o przyjęciu uchwałą nr XLI/262/22 Rady Gminy Kampinos MPZP dla części wsi Zawady
03.03.2022 12:45:28 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przyjęciu uchwałą nr XLI/262/22 Rady Gminy Kampinos MPZP dla części wsi Zawady
03.03.2022 12:41:44 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia
03.03.2022 12:41:23 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia