bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
17.08.2018 13:42:21 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
17.08.2018 12:56:01 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
14.08.2018 12:02:49 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
14.08.2018 12:02:13 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
10.08.2018 12:30:29 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 10.08.2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kampinos przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetragu ustnego nieograniczonego
10.08.2018 12:30:13 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 10.08.2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kampinos przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetragu ustnego nieograniczonego
10.08.2018 10:02:13 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.08.2018 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.86.2018.PN pn." Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos"
10.08.2018 10:00:50 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10.08.2018 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.86.2018.PN pn." Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos"
10.08.2018 09:59:22 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.86.2018.PN pn." Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos"
09.08.2018 09:58:15 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.85.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
09.08.2018 09:47:46 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Opinia dentrologiczna do artykułu Sprawa nr FZ.271.85.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
09.08.2018 09:47:13 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - STWIORB do artykułu Sprawa nr FZ.271.85.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
09.08.2018 09:46:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9- Przedmiar do artykułu Sprawa nr FZ.271.85.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
09.08.2018 09:45:36 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt budowlany - Cz. II do artykułu Sprawa nr FZ.271.85.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
09.08.2018 09:44:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt budowlany - Cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.85.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
09.08.2018 09:44:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 09.08.2018 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.85.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
09.08.2018 09:42:38 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.85.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
09.08.2018 09:31:04 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 31 lipca 2018 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające do wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.08.2018 09:30:31 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 31 lipca 2018 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające do wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.08.2018 09:12:32 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 6 sierpnia 2018 r. o dopuszczeniu z urzędu dowodu w postaci opinii biegłego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.08.2018 09:12:17 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 6 sierpnia 2018 r. o dopuszczeniu z urzędu dowodu w postaci opinii biegłego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.08.2018 09:07:31 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie braku możliwości załatwienia sprawy w terminie ustawowym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.08.2018 09:07:17 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie braku możliwości załatwienia sprawy w terminie ustawowym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.08.2018 09:05:29 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
08.08.2018 14:46:29 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.81.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
08.08.2018 14:30:03 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.81.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
03.08.2018 12:17:30 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.62.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowości Kampinos, Kampinos A, Komorów i Kwiatkówek"
03.08.2018 12:16:01 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
03.08.2018 12:14:42 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.08.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.83.2018.PN pn. " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komorów, Kampinos i Rzęszyce"
03.08.2018 12:11:55 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt budowlany - Rzęszyce cz.II do artykułu Sprawa nr FZ.271.83.2018.PN pn. " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komorów, Kampinos i Rzęszyce"
03.08.2018 12:11:10 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt budowlany - Rzęszyce cz.I do artykułu Sprawa nr FZ.271.83.2018.PN pn. " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komorów, Kampinos i Rzęszyce"
03.08.2018 12:10:14 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt budowlany poza pasem drogi wojewódzkiej - Komorów-Kampinos cz.II do artykułu Sprawa nr FZ.271.83.2018.PN pn. " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komorów, Kampinos i Rzęszyce"
03.08.2018 12:09:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt budowlany poza pasem drogi wojewódzkiej - Komorów-Kampinos cz.I do artykułu Sprawa nr FZ.271.83.2018.PN pn. " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komorów, Kampinos i Rzęszyce"
03.08.2018 12:07:14 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt budowlany w pasie drogi wojewódzkiej - Komorów-Kampinos cz.II do artykułu Sprawa nr FZ.271.83.2018.PN pn. " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komorów, Kampinos i Rzęszyce"
03.08.2018 12:06:01 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Uchwały 2018r
03.08.2018 12:05:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt budowlany w pasie drogi wojewódzkiej Komorów-Kampinos cz.I do artykułu Sprawa nr FZ.271.83.2018.PN pn. " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komorów, Kampinos i Rzęszyce"
03.08.2018 12:00:01 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Uchwały 2018r
03.08.2018 11:51:07 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - STWIORB Rzęszyce do artykułu Sprawa nr FZ.271.83.2018.PN pn. " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komorów, Kampinos i Rzęszyce"
03.08.2018 11:50:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - STWIORB Komorów-Kampinos do artykułu Sprawa nr FZ.271.83.2018.PN pn. " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komorów, Kampinos i Rzęszyce"
03.08.2018 11:48:54 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Rzęszyce do artykułu Sprawa nr FZ.271.83.2018.PN pn. " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komorów, Kampinos i Rzęszyce"
03.08.2018 11:47:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Komorów-Kampinos do artykułu Sprawa nr FZ.271.83.2018.PN pn. " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komorów, Kampinos i Rzęszyce"
03.08.2018 11:45:04 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 03.08.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.83.2018.PN pn. " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komorów, Kampinos i Rzęszyce"
03.08.2018 11:43:38 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.83.2018.PN pn. " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komorów, Kampinos i Rzęszyce"
03.08.2018 09:37:00 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca
03.08.2018 09:36:47 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca
01.08.2018 08:55:07 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.78.2018.PN pn. " Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
31.07.2018 15:05:07 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
31.07.2018 10:09:51 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 lipca 2018 r. ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
31.07.2018 10:09:38 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 lipca 2018 r. ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
30.07.2018 16:02:03 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części I do artykułu Sprawa nr FZ.271.61.2018.PN pn." Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos""