bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
05.11.2019 11:46:46 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Ogloszenie o naborze do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pondinspektor/Inspektor ds. planowania przestrzennego
05.11.2019 11:46:19 Katarzyna Szewczyk Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pondinspektor/Inspektor ds. planowania przestrzennego
05.11.2019 11:46:13 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pondinspektor/Inspektor ds. planowania przestrzennego
05.11.2019 11:19:46 Katarzyna Szewczyk Usunięty załącznik Ogłoszenie o naborze z artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pondinspektor/Inspektor ds. planowania przestrzennego
05.11.2019 09:22:31 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pondinspektor/Inspektor ds. planowania przestrzennego
05.11.2019 09:22:15 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pondinspektor/Inspektor ds. planowania przestrzennego
05.11.2019 09:21:30 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pondinspektor/Inspektor ds. planowania przestrzennego
05.11.2019 09:20:44 Katarzyna Szewczyk Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pondinspektor/Inspektor ds. planowania przestrzennego
04.11.2019 15:21:41 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.108.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos" - etap III
04.11.2019 14:55:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.108.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos" - etap III
04.11.2019 14:54:43 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.108.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos" - etap III
04.11.2019 11:55:14 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.87.2019.PN pn. "Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos"
04.11.2019 11:54:01 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Sprawa nr FZ.271.87.2019.PN pn. "Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos"
04.11.2019 11:26:12 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe - zmiana z dnia 04.11.2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
04.11.2019 11:24:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytania z dnia 31.10.2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
31.10.2019 10:53:04 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 5 - Projekt budowlany do artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
31.10.2019 10:52:20 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr 5 - Projekt budowlany z artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
31.10.2019 10:52:17 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr 5 - Projekt budowlany z artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
31.10.2019 10:50:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 5 - Projekt budowlany do artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
31.10.2019 10:46:18 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr 5 - Projekt budowlany z artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
31.10.2019 10:45:46 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 5 - Projekt budowlany do artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
31.10.2019 10:43:50 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 5 - Projekt budowlany do artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
31.10.2019 10:42:59 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr 5 - Projekt budowlany z artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
31.10.2019 09:13:23 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
30.10.2019 09:00:40 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.10.2019 09:00:31 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.10.2019 09:00:05 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.10.2019 08:59:51 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.10.2019 08:59:24 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 21 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.10.2019 08:59:07 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 21 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.10.2019 08:58:31 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 23 października 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.10.2019 08:58:13 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 23 października 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.10.2019 14:22:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Sprawa nr FZ.271.82.2019.PN pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
29.10.2019 14:21:28 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6 - STWiORB do artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
29.10.2019 14:20:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 5 - Projekt budowlany do artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
29.10.2019 14:19:13 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
29.10.2019 14:16:05 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
29.10.2019 11:23:27 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Transmisja XIV Sesji Rady Gminy Kampinos
28.10.2019 15:36:59 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.82.2019.PN pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.10.2019 10:48:49 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
23.10.2019 10:48:37 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
23.10.2019 10:47:37 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
23.10.2019 10:47:22 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
17.10.2019 10:53:51 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
16.10.2019 12:34:56 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Projek uchwały do artykułu Rozpoczęcie konsultacji „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi..."
16.10.2019 12:34:22 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Formularz konsultacji do artykułu Rozpoczęcie konsultacji „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi..."
16.10.2019 12:33:25 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Program współpracy do artykułu Rozpoczęcie konsultacji „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi..."
16.10.2019 12:33:02 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rozpoczęcie konsultacji „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi..."
16.10.2019 12:28:28 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Rozpoczęcie konsultacji „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi..."
16.10.2019 11:10:47 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019