bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
Data Redaktor Zmiana
15.12.2022 12:51:16 Martyna Kupska Usunięty załącznik Program współpracy z artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:51:14 Martyna Kupska Usunięty załącznik Uzasadnienie z artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:51:12 Martyna Kupska Usunięty załącznik Projekt uchwały z artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:50:57 Martyna Kupska Edytowano artykuł INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:40:45 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Kampinos
15.12.2022 12:35:28 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
15.12.2022 12:31:08 Martyna Kupska Edytowano artykuł INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:30:43 Martyna Kupska Edytowano artykuł INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:28:43 Martyna Kupska Edytowano artykuł INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:26:17 Martyna Kupska Dodany załącznik Formularz konsultacji do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:25:01 Martyna Kupska Dodany załącznik Program współpracy do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:24:20 Martyna Kupska Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:23:41 Martyna Kupska Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:22:27 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
15.12.2022 12:22:09 Martyna Kupska Edytowano artykuł INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:20:38 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:14:48 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
15.12.2022 12:09:24 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
15.12.2022 12:04:25 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
15.12.2022 11:36:33 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
15.12.2022 11:22:55 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
15.12.2022 10:41:58 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
15.12.2022 10:09:54 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
15.12.2022 10:07:40 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
15.12.2022 10:01:06 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
15.12.2022 09:51:25 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
14.12.2022 15:35:27 Martyna Kupska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos
14.12.2022 15:35:13 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos
12.12.2022 12:03:30 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
12.12.2022 11:40:11 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
12.12.2022 11:40:02 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
12.12.2022 11:38:06 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
12.12.2022 11:36:40 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
08.12.2022 15:25:34 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
07.12.2022 10:37:16 Martyna Kupska Edytowano artykuł POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWEGO GMINY KAMPINOS
07.12.2022 10:36:57 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWEGO GMINY KAMPINOS
06.12.2022 08:41:30 Martyna Kupska Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
06.12.2022 08:41:01 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
05.12.2022 12:16:42 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zamówienia powyżej 130 000 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny
05.12.2022 12:14:58 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zamówienia powyżej 130 000 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny
05.12.2022 12:11:04 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zamówienia powyżej 130 000 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny
05.12.2022 12:10:23 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zamówienia powyżej 130 000 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny
05.12.2022 12:07:51 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zamówienia powyżej 130 000 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny
05.12.2022 11:47:39 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Zamówienia powyżej 130 000 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny
02.12.2022 13:50:33 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie zawiadamiające o zapewnieniu udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr ew. 93, obręb Łazy, gmina Kampinos"
02.12.2022 13:45:23 Martyna Kupska Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 2 grudnia 2022 r.
02.12.2022 13:41:25 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 2 grudnia 2022 r.
02.12.2022 13:41:09 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 2 grudnia 2022 r.
01.12.2022 14:50:41 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
01.12.2022 13:29:52 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe - wersja edytowalna do artykułu FZ.271.27.2022.PP - Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2023"