bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282
Data Redaktor Zmiana
18.03.2020 14:54:47 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Obwieszczenie dnia 17 marca 2020 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji nr 12/2019 w sprawie ustalenia lokalziacji8 inwestycji celu publicznego.
18.03.2020 14:53:26 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie dnia 17 marca 2020 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji nr 12/2019 w sprawie ustalenia lokalziacji8 inwestycji celu publicznego.
18.03.2020 14:13:39 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2020
18.03.2020 14:11:14 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na Zadanie nr 2
18.03.2020 14:10:43 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na Zadanie nr 2
18.03.2020 09:39:08 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2020
18.03.2020 09:00:23 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2020
18.03.2020 08:56:43 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na Zadanie nr 2
17.03.2020 10:21:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2020.PP pn. " Montaż nowych urządzeń na istniejących placu zabaw w Kampinosie"
17.03.2020 10:20:46 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania z artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2020.PP pn. " Montaż nowych urządzeń na istniejących placu zabaw w Kampinosie"
17.03.2020 09:38:03 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Deklaracja do artykułu DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCZY TYLKO NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
17.03.2020 09:37:45 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCZY TYLKO NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
17.03.2020 09:35:42 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Deklaracja do artykułu Deklaracja dot. rozliczeń za wodę i ścieki
17.03.2020 09:35:22 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Deklaracja dot. rozliczeń za wodę i ścieki
17.03.2020 09:34:33 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Zgłoszenie zbiornika do artykułu ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I/LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
17.03.2020 09:34:11 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I/LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
17.03.2020 09:32:55 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością do artykułu WNIOSEK o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
17.03.2020 09:32:16 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Wniosek do artykułu WNIOSEK o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
17.03.2020 09:30:14 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Wniosek - wersja edytowalna do artykułu WNIOSEK o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
17.03.2020 09:29:36 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik DRUK WNIOSKU z artykułu WNIOSEK o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
16.03.2020 15:26:50 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
16.03.2020 15:07:18 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2020.PP pn. " Montaż nowych urządzeń na istniejących placu zabaw w Kampinosie"
16.03.2020 14:55:12 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
16.03.2020 11:31:42 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
13.03.2020 14:22:05 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na Zadanie nr 1
13.03.2020 12:17:38 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł 2020
12.03.2020 14:53:29 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2020
10.03.2020 15:05:49 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2020 rok
10.03.2020 15:02:42 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2020 rok
10.03.2020 14:57:18 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Transmisja XXI Sesji Rady Gminy Kampinos
09.03.2020 16:24:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpwiedź na pytania z dnia 9.03.2020 do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2020.PP pn. " Montaż nowych urządzeń na istniejących placu zabaw w Kampinosie"
06.03.2020 10:07:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2020.PP pn. " Montaż nowych urządzeń na istniejących placu zabaw w Kampinosie"
05.03.2020 14:00:10 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2020.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos"
04.03.2020 09:53:30 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie nr 2/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji odmawiającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
04.03.2020 09:53:10 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie nr 2/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji odmawiającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
03.03.2020 09:42:26 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł 2020
03.03.2020 09:41:31 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł 2020
03.03.2020 09:40:42 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł 2020
03.03.2020 09:09:16 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2017
03.03.2020 08:51:44 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik Treść postanowienia z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania z urzędu
03.03.2020 08:51:09 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść postanowienia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania z urzędu
03.03.2020 08:50:53 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania z urzędu
03.03.2020 08:49:52 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania z urzędu
02.03.2020 16:24:04 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł 2020
26.02.2020 13:37:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Wzór treści regulaminu korzystania z placu zabaw do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2020.PP pn. " Montaż nowych urządzeń na istniejących placu zabaw w Kampinosie"
26.02.2020 13:37:05 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Załącznik z urządzeniami objętymi przedmiotem zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2020.PP pn. " Montaż nowych urządzeń na istniejących placu zabaw w Kampinosie"
26.02.2020 13:36:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Projekt montażu nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2020.PP pn. " Montaż nowych urządzeń na istniejących placu zabaw w Kampinosie"
26.02.2020 13:35:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6 - Zgłoszenie robót do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2020.PP pn. " Montaż nowych urządzeń na istniejących placu zabaw w Kampinosie"
26.02.2020 13:34:32 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Zapytanie ofertowe z artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2020.PP pn. " Montaż nowych urządzeń na istniejących placu zabaw w Kampinosie"
26.02.2020 13:34:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2020.PP pn. " Montaż nowych urządzeń na istniejących placu zabaw w Kampinosie"