bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
21.12.2016 14:27:01 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
20.12.2016 13:48:29 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2016
19.12.2016 16:38:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.12.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017, Część nr 2 - „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017 (ziemniaki, warzywa, owoce, kiszonki)"
19.12.2016 16:34:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych arunków Zamówienia z dnia 19.12.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017, Część nr 2 - „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017 (ziemniaki, warzywa, owoce, kiszonki)"
19.12.2016 16:33:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017, Część nr 2 - „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017 (ziemniaki, warzywa, owoce, kiszonki)"
19.12.2016 15:21:40 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
19.12.2016 13:37:30 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
16.12.2016 14:20:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 2 - str.2 do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017"
16.12.2016 14:20:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 2 - str.1 do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017"
16.12.2016 13:09:43 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.154.2016.PP pn.: " Dostawa opału w sezonie grzewczym 2017r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos"
16.12.2016 13:08:56 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.154.2016.PP pn.: " Dostawa opału w sezonie grzewczym 2017r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos"
15.12.2016 14:39:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych arunków Zamówienia z dnia 15.12.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.5.2016.PN pn.:"Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2017"
15.12.2016 14:39:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.12.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.5.2016.PN pn.:"Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2017"
15.12.2016 14:34:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2016.PN pn.:"Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2017"
15.12.2016 14:10:53 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 9 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
15.12.2016 14:10:35 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 9 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
15.12.2016 08:27:03 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Protokoły z Sesji Rady Gminy w 2016 roku
14.12.2016 15:30:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.12.2016 do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017"
13.12.2016 12:53:50 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
13.12.2016 09:09:04 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2016
12.12.2016 14:35:31 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
09.12.2016 13:22:57 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Decyzja do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 06.12.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hal produkcyjno-magazynowych z częścią socjalno-biurową wraz z obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą" w miejscowości Stare Gnatowice
09.12.2016 13:22:27 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 06.12.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hal produkcyjno-magazynowych z częścią socjalno-biurową wraz z obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą" w miejscowości Stare Gnatowice
09.12.2016 13:21:57 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 06.12.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hal produkcyjno-magazynowych z częścią socjalno-biurową wraz z obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą" w miejscowości Stare Gnatowice
09.12.2016 09:06:26 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
09.12.2016 09:05:55 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
09.12.2016 09:01:26 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. planowania przestrzennego
09.12.2016 09:00:48 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik Informacja o wyniku naboru z artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. planowania przestrzennego
09.12.2016 08:59:02 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. planowania przestrzennego
09.12.2016 08:54:20 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2016
07.12.2016 11:44:04 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik treść uchwały nr Pł.316.2016 z artykułu Uchwała Nr Pł.315.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
07.12.2016 11:43:06 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Uchwała Nr Pł.316.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2017 rok.
07.12.2016 11:42:49 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik treść uchwały nr Pł.316.2016 do artykułu Uchwała Nr Pł.316.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2017 rok.
07.12.2016 11:41:41 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik treść uchwały nr Pł.316.2016 do artykułu Uchwała Nr Pł.315.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
07.12.2016 11:41:10 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.316.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2017 rok.
07.12.2016 11:38:58 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik treść uchwały nr Pł.315.2016 do artykułu Uchwała Nr Pł.315.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
07.12.2016 11:37:37 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.315.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
07.12.2016 11:20:56 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
07.12.2016 08:59:44 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
07.12.2016 08:53:11 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
06.12.2016 13:28:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.12.2016 do artykułu Sprawa nr 271.4.2016.PN pn.:"Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
06.12.2016 09:47:31 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. planowania przestrzennego
05.12.2016 15:21:10 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
05.12.2016 15:18:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych arunków Zamówienia z dnia 05.12.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017"
05.12.2016 15:18:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.12.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017"
05.12.2016 15:18:09 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Ogłoszenie o zamóweniu z artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017"
05.12.2016 15:18:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamóweniu do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017"
05.12.2016 15:16:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017"
05.12.2016 07:40:38 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Biuro Rady Gminy
02.12.2016 07:59:07 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu