bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
29.09.2009 12:00:57 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Lucjana i Barbary Kacprzak w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia obejmującego rozbudowę budynku gospodarczego oraz na jego adaptację na cele usługowe
29.09.2009 11:59:49 Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Lucjana i Barbary Kacprzak w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia obejmującego rozbudowę budynku gospodarczego oraz na jego adaptację na cele usługowe
29.09.2009 11:57:46 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Lucjana i Barbary Kacprzak w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia obejmującego rozbudowę budynku gospodarczego oraz na jego adaptację na cele usługowe
29.09.2009 11:37:31 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o wydziarżawienie/najem/użyczenie gruntu
29.09.2009 11:34:02 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości
29.09.2009 11:31:15 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym
29.09.2009 11:21:20 Edytowano artykuł WNIOSEK o nadanie numeru porządkowego
29.09.2009 11:20:25 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o nadanie numeru porządkowego
29.09.2009 11:18:46 Edytowano artykuł WNIOSEK o podział nieruchomości objętej planem miejscowym
29.09.2009 11:18:16 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o podział nieruchomości objętej planem miejscowym
29.09.2009 10:05:37 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o podział nieruchomości nie objętej planem miejscowym
29.09.2009 09:56:25 Edytowano artykuł WNIOSEK o podział nieruchomości - przepisy szczególne art. 95
29.09.2009 09:50:39 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o podział nieruchomości - przepisy szczególne art. 95
29.09.2009 09:40:08 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
29.09.2009 09:39:05 Edytowano artykuł WNIOSEK o sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu
29.09.2009 09:34:58 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu
29.09.2009 09:27:01 Edytowano artykuł Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
29.09.2009 09:24:00 Edytowano artykuł Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
29.09.2009 09:22:34 Dodany nowy artykuł Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
28.09.2009 13:01:46 Edytowano artykuł Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej drogi gminnej - ulicy Gnatowickiej we wsi Gnatowice Stare
28.09.2009 13:00:17 Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej drogi gminnej - ulicy Gnatowickiej we wsi Gnatowice Stare
25.09.2009 12:32:27 Edytowano artykuł WNIOSEK o wydanie decyzji środowiskowej
24.09.2009 10:27:25 Edytowano artykuł 2009
24.09.2009 10:25:21 Edytowano artykuł 2009
23.09.2009 14:35:57 Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - teren pod inwestycje w Kampinosie A
23.09.2009 14:34:22 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - teren pod inwestycje w Kampinosie A
18.09.2009 11:21:20 Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
18.09.2009 11:20:57 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
18.09.2009 11:16:26 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu
18.09.2009 11:13:45 Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
18.09.2009 11:12:20 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
18.09.2009 11:01:17 Edytowano artykuł Zawiadomienie Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
18.09.2009 10:55:12 Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
18.09.2009 10:54:34 Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
17.09.2009 15:20:29 Dodany załącznik Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie do artykułu Dokumentacja wstępna w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji elektrowni atomowej na terytorium Republiki Białoruskiej
17.09.2009 15:19:22 Dodany załącznik Dokumentacja wstępna w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji elektrowni atomowej na terytorium Republiki Białoruskiej do artykułu Dokumentacja wstępna w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji elektrowni atomowej na terytorium Republiki Białoruskiej
17.09.2009 15:18:07 Dodany nowy artykuł Dokumentacja wstępna w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji elektrowni atomowej na terytorium Republiki Białoruskiej
10.09.2009 14:26:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik do artykułu Sprawa nr 341/12/2009 Zawiadomienie o zawarciu umowy
10.09.2009 14:26:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/12/2009 Zawiadomienie o zawarciu umowy
10.09.2009 14:08:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik do artykułu Sprawa nr 341/14/2009 Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.09.2009 14:05:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/14/2009 Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.09.2009 11:55:50 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Kampinos o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek: P. Pawła Bargła w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia obejmującego przekształcenie części budynku gospodarczego na zakład przetwórstwa mięsnego na działce ewid. nr 27 w obrębie Strzyżew Parcele, Gm. Kampinos
04.09.2009 11:47:13 Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Kampinos o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek: Pro-System z siedzibą Łazy, 05-085 Kampinos w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia obejmującego odzysk i unieszkodliwianie odpadów ze sprzętu AGD na działce ewid. nr 40/8 w obrębie Łazy, gm. Kampinos
04.09.2009 11:45:39 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Kampinos o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek: Pro-System z siedzibą Łazy, 05-085 Kampinos w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia obejmującego odzysk i unieszkodliwianie odpadów ze sprzętu AGD na działce ewid. nr 40/8 w obrębie Łazy, gm. Kampinos
03.09.2009 08:25:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 341/12/2009 Zawiadomienie o wyniku postępowania
03.09.2009 08:21:40 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/12/2009 Zawiadomienie o wyniku postępowania
01.09.2009 16:24:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 341/14/2009 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadania pn.: "Zakup używanego pożarniczego, terenowego samochodu specjalistycznego"
01.09.2009 16:20:47 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 341/14/2009 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadania pn.: "Zakup używanego pożarniczego, terenowego samochodu specjalistycznego"
01.09.2009 16:19:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/14/2009 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadania pn.: "Zakup używanego pożarniczego, terenowego samochodu specjalistycznego"
01.09.2009 09:41:48 Edytowano artykuł DECYZJA Nr 4/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Rewitalizacja zabytkowego dworu w Strzyżewie na cele rekreacyjne, szkoleniowe i wypoczynkowe” na działkach nr ewid. 70/4 i 70/11 zlokalizowanych w obrębie Strzyżew Parcele Gm. Kampinos