bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
04.09.2017 14:46:07 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 14:42:53 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 14:36:28 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 14:35:08 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 14:34:44 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 14:31:39 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 14:29:30 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 14:26:59 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 14:17:35 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.61.2017.PP pn.:Usługa w zakresie zarządzania projektem tj. pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn.: „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
04.09.2017 14:04:06 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 14:01:19 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 13:59:12 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 13:51:28 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 13:48:18 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 13:35:53 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 13:33:07 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 13:25:38 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 13:14:32 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania z artykułu Sprawa nr 271.61.2017.PP pn.:Usługa w zakresie zarządzania projektem tj. pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn.: „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
04.09.2017 12:48:58 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.61.2017.PP pn.:Usługa w zakresie zarządzania projektem tj. pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn.: „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
01.09.2017 09:23:42 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
31.08.2017 15:18:54 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
31.08.2017 12:17:07 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
31.08.2017 12:15:11 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
31.08.2017 12:11:13 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
31.08.2017 09:06:57 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
30.08.2017 15:18:51 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
30.08.2017 10:29:07 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.4.2017.PN pn. " Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
29.08.2017 13:09:24 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 28.08.2017 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.08.2017 13:08:57 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 28.08.2017 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
25.08.2017 14:51:56 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Wzór umowy - załącznik nr 4 do artykułu Sprawa nr 271.61.2017.PP pn.:Usługa w zakresie zarządzania projektem tj. pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn.: „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
25.08.2017 14:51:27 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Oświadczenie - załącznik nr 3 do artykułu Sprawa nr 271.61.2017.PP pn.:Usługa w zakresie zarządzania projektem tj. pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn.: „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
25.08.2017 14:51:13 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do artykułu Sprawa nr 271.61.2017.PP pn.:Usługa w zakresie zarządzania projektem tj. pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn.: „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
25.08.2017 14:50:49 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Oświadczenie - załącznik nr 1 do artykułu Sprawa nr 271.61.2017.PP pn.:Usługa w zakresie zarządzania projektem tj. pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn.: „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
25.08.2017 14:50:31 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.61.2017.PP pn.:Usługa w zakresie zarządzania projektem tj. pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn.: „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
25.08.2017 14:44:43 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik Zapytanie cenowe z artykułu Sprawa nr 271.61.2017.PP pn.:Usługa w zakresie zarządzania projektem tj. pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn.: „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
25.08.2017 14:44:20 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.61.2017.PP pn.:Usługa w zakresie zarządzania projektem tj. pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn.: „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
25.08.2017 14:38:33 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.61.2017.PP pn.:Usługa w zakresie zarządzania projektem tj. pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn.: „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
24.08.2017 12:45:26 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
24.08.2017 12:45:13 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
24.08.2017 12:42:37 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
23.08.2017 15:10:18 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
23.08.2017 14:10:41 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 22 sierpnia 2017 roku ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.08.2017 14:10:29 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 22 sierpnia 2017 roku ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.08.2017 13:49:57 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
23.08.2017 13:14:41 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
23.08.2017 13:14:26 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
23.08.2017 12:04:23 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Kampinos na lata 2017 - 2023
23.08.2017 12:03:12 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Formularz konsultacyjny do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Kampinos na lata 2017 - 2023
23.08.2017 12:02:56 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Projekt Programu Rewitalizacji do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Kampinos na lata 2017 - 2023
23.08.2017 12:02:32 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik Projekt Programu Rewitaliacji z artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Kampinos na lata 2017 - 2023