bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
20.02.2018 13:55:59 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia do artykułu Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach organizowanych przez Wójta Gminy Kampinos w 2018 roku
20.02.2018 13:55:43 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach organizowanych przez Wójta Gminy Kampinos w 2018 roku
20.02.2018 13:53:13 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
20.02.2018 13:49:57 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
19.02.2018 15:54:55 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2018.PN pn.: "Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
19.02.2018 15:53:33 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.02.2018 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2018.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
19.02.2018 15:52:20 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - STWIORB do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2018.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
19.02.2018 15:51:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Budki Żelazowskie do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2018.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
19.02.2018 15:51:12 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Stare Gnatowice do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2018.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
19.02.2018 15:50:22 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Łazy do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2018.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
19.02.2018 15:49:58 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Wola Pasikońska do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2018.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
19.02.2018 15:49:31 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załąćznik nr 8 - Przedmiar ul. Niepodległości do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2018.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
19.02.2018 15:49:08 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Kwiatkówek - Komorów do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2018.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
19.02.2018 15:48:51 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar kwiatkówek - Komorów z artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2018.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
19.02.2018 15:48:34 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar kwiatkówek - Komorów do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2018.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
19.02.2018 15:46:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 19.02.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2018.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
19.02.2018 15:39:22 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.3.2018.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
15.02.2018 10:54:47 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
15.02.2018 07:59:29 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
15.02.2018 07:55:53 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
14.02.2018 13:10:33 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2018.PN pn.: "Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
12.02.2018 13:39:28 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert dla NGO w roku 2018
12.02.2018 09:54:39 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
08.02.2018 13:06:23 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert dla NGO
08.02.2018 13:00:34 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
08.02.2018 10:40:48 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
08.02.2018 10:17:13 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 19 lutego 2018 r.
06.02.2018 21:01:21 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania z artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2017.PN pn." Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszalnych oraz segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos
06.02.2018 21:01:00 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2017.PN pn." Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszalnych oraz segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos
06.02.2018 12:22:11 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Uchwała Nr Pł.366.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2018 rok
06.02.2018 12:20:52 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała Nr Pł.366.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2018 rok
06.02.2018 12:20:36 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.366.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2018 rok
06.02.2018 12:18:36 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała Nr Pł.365.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
06.02.2018 12:18:16 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.365.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
05.02.2018 14:24:50 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.1.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy kampinos w roku 2018" Część nr 1 - " Zakup paliw płynnych"
05.02.2018 12:00:03 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
05.02.2018 10:16:03 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
05.02.2018 10:09:43 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
01.02.2018 15:21:24 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.2.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2018"
30.01.2018 13:28:09 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.01.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2018.PN pn.: "Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
30.01.2018 13:12:00 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 13 - Operat wodnoprawny do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2018.PN pn.: "Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
30.01.2018 12:59:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 12 - Opinia geotechniczna do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2018.PN pn.: "Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
30.01.2018 12:54:54 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Projekt wykonawczy zamienny do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2018.PN pn.: "Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
30.01.2018 12:39:31 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt budowlany zamienny zagospodarowania terenu do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2018.PN pn.: "Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
30.01.2018 12:26:10 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany zamienny do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2018.PN pn.: "Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
30.01.2018 12:03:56 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - STWIORB - kanalizacja deszczowa do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2018.PN pn.: "Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
30.01.2018 11:50:59 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - STWIORB część III do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2018.PN pn.: "Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
30.01.2018 11:33:59 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - STWIORB część II do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2018.PN pn.: "Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
30.01.2018 11:18:42 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - STWIORB część I do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2018.PN pn.: "Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
30.01.2018 10:15:59 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Przedmiary do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2018.PN pn.: "Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"