bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
23.02.2016 10:38:50 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o nadanie numeru porządkowego
23.02.2016 10:38:25 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym
23.02.2016 10:36:45 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości
23.02.2016 10:36:18 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o wydziarżawienie/najem/użyczenie gruntu
23.02.2016 08:05:32 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł Rada Gminy
23.02.2016 08:03:40 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł Rada Gminy
23.02.2016 08:02:54 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł Rada Gminy
23.02.2016 08:01:54 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł Rada Gminy
18.02.2016 10:51:25 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 9 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.02.2016 10:51:02 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 9 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.02.2016 12:25:18 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 lutego 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.02.2016 12:25:07 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 lutego 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.02.2016 12:23:17 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.02.2016 12:22:32 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.02.2016 12:22:21 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.02.2016 12:22:10 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.02.2016 12:21:40 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.02.2016 12:20:56 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.02.2016 12:20:26 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
15.02.2016 08:10:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku do artykułu Sprawa nr 271.11.2016.PP pn.: "Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05), odbiór skratek (kod odpadu 19 08 01) oraz odbiór zawartości piaskownika (kod odpadu 19 08 02) pochodzących z gminnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kampinos A i Łazy wraz z wywozem i zagospodarowaniem/unieszkodliwianiem".
12.02.2016 14:25:00 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
12.02.2016 10:53:19 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
11.02.2016 11:44:58 Edyta Szwarczewska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.10.2016 z dn. 11 lutego 2016r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Prusy do artykułu 2016
11.02.2016 11:42:24 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł 2016
11.02.2016 08:37:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
11.02.2016 08:31:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
10.02.2016 14:00:59 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych /zakończony termin/
10.02.2016 14:00:19 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych /zakończony termin/
09.02.2016 10:21:31 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł Rada Gminy
09.02.2016 10:20:56 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł Rada Gminy
09.02.2016 10:20:32 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł Rada Gminy
09.02.2016 10:19:45 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł Rada Gminy
09.02.2016 10:17:17 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł Rada Gminy
09.02.2016 10:14:13 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł Rada Gminy
09.02.2016 10:13:41 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł Rada Gminy
09.02.2016 10:07:29 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł Rada Gminy
05.02.2016 10:32:41 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.9.2016 z dn. 4 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos do artykułu 2016
05.02.2016 10:30:59 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.8.2016 z dn. 3 lutego 2016r. w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05), od 2016
05.02.2016 10:30:28 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2016
05.02.2016 10:22:01 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2016
05.02.2016 10:04:37 Wanda Zalewska Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z kategorii OBWIESZCZENIA
04.02.2016 09:08:50 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść stanowiska do artykułu Stanowisko nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 stycznia 2016 r.
04.02.2016 09:06:09 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Stanowisko nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 stycznia 2016 r.
03.02.2016 15:29:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.11.2016.PP pn.: "Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05), odbiór skratek (kod odpadu 19 08 01) oraz odbiór zawartości piaskownika (kod odpadu 19 08 02) pochodzących z gminnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kampinos A i Łazy wraz z wywozem i zagospodarowaniem/unieszkodliwianiem".
03.02.2016 15:28:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.11.2016.PP pn.: "Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05), odbiór skratek (kod odpadu 19 08 01) oraz odbiór zawartości piaskownika (kod odpadu 19 08 02) pochodzących z gminnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kampinos A i Łazy wraz z wywozem i zagospodarowaniem/unieszkodliwianiem".
02.02.2016 11:24:55 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Pełna treść postanowienia do artykułu Postanowienie dot. obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko z dnia 28.01.2016 r.
02.02.2016 11:24:10 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Postanowienie dot. obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko z dnia 28.01.2016 r.
01.02.2016 11:49:18 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2015
01.02.2016 11:44:39 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Uchwały nr Pł.36.2016 do artykułu Uchwała Nr Pł.36.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
01.02.2016 11:44:15 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.36.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej