bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
08.06.2018 14:17:35 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamowieniu z dnia 08.06.2018 do artykułu Sprawa nr FZ.271.48.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca""
08.06.2018 14:16:21 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - Protokół z narady koordynacyjnej do artykułu Sprawa nr FZ.271.48.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca""
08.06.2018 14:05:46 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt budowlany w pasie drogi wojewódzkiej - rysunki cz. III do artykułu Sprawa nr FZ.271.48.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca""
08.06.2018 14:05:01 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt budowlany w pasie drogi wojewódzkiej - rysunki cz. II do artykułu Sprawa nr FZ.271.48.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca""
08.06.2018 14:04:30 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt budowlany w pasie drogi wojewódzkiej - rysunki cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.48.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca""
08.06.2018 14:02:41 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt budowlany w pasie drogi wojewódzkiej do artykułu Sprawa nr FZ.271.48.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca""
08.06.2018 14:01:43 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - tom II - rysunki cz. II do artykułu Sprawa nr FZ.271.48.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca""
08.06.2018 14:01:12 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - tom II - rysunki cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.48.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca""
08.06.2018 13:53:25 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - tom II do artykułu Sprawa nr FZ.271.48.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca""
08.06.2018 13:52:30 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - tom I - rysunki cz. II do artykułu Sprawa nr FZ.271.48.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca""
08.06.2018 13:51:37 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - tom I - rysunki cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.48.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca""
08.06.2018 13:37:25 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - tom I do artykułu Sprawa nr FZ.271.48.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca""
08.06.2018 13:24:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - STWIORB do artykułu Sprawa nr FZ.271.48.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca""
08.06.2018 13:21:50 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Przedmiar do artykułu Sprawa nr FZ.271.48.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca""
08.06.2018 13:19:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 08.06.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.48.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca""
08.06.2018 13:16:04 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.48.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca""
08.06.2018 10:38:35 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
06.06.2018 09:47:42 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2018.PP pn." Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2018"
04.06.2018 12:29:18 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Uchwały 2018r
04.06.2018 12:17:39 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Uchwały 2018r
04.06.2018 11:54:05 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
01.06.2018 12:30:16 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
29.05.2018 15:25:39 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść informacji do artykułu Informacja z wykonania budżetu Gminy Kampinos za 2017 rok
29.05.2018 15:25:26 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Informacja z wykonania budżetu Gminy Kampinos za 2017 rok
29.05.2018 15:24:24 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść zawiadomienia do artykułu Zawiadomienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia
29.05.2018 15:24:03 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia
28.05.2018 16:18:12 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.05.2018 16:17:44 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.05.2018 16:17:27 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.05.2018 16:17:00 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
25.05.2018 12:45:43 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Druk wniosku do artykułu WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy
25.05.2018 12:45:28 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy
25.05.2018 12:44:57 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Druk wniosku do artykułu WNIOSEK o wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi wewnętrznej Gminy Kampinos
25.05.2018 12:44:47 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Wniosek z artykułu WNIOSEK o wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi wewnętrznej Gminy Kampinos
25.05.2018 12:42:52 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Druk wniosku do artykułu WNIOSEK o wyrażenie zgody na l o k a l i z a c j ę w pasie drogowym drogi publicznej Gminy Kampinos o b i e k t u* i u r z ą d z e n i a* niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
25.05.2018 12:42:42 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Druk wniosku z artykułu WNIOSEK o wyrażenie zgody na l o k a l i z a c j ę w pasie drogowym drogi publicznej Gminy Kampinos o b i e k t u* i u r z ą d z e n i a* niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
25.05.2018 12:41:55 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Druk wniosku do artykułu WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
25.05.2018 12:40:07 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Druk wniosku do artykułu WNIOSEK O WYDANIE: WYPISU I WYRYSU Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
25.05.2018 12:39:56 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Druk wniosku z artykułu WNIOSEK O WYDANIE: WYPISU I WYRYSU Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
25.05.2018 12:39:36 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Druk wniosku do artykułu WNIOSEK O WYDANIE: WYPISU ZE STUDIUM
25.05.2018 12:39:25 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Druk wniosku z artykułu WNIOSEK O WYDANIE: WYPISU ZE STUDIUM
25.05.2018 12:39:13 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Druk wniosku do artykułu WNIOSEK O WYDANIE: ZAŚWIADCZENIA O BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
25.05.2018 12:39:03 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Druk wniosku z artykułu WNIOSEK O WYDANIE: ZAŚWIADCZENIA O BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
25.05.2018 12:38:45 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Druk wniosku do artykułu WNIOSEK O WYDANIE: ZAŚWIADCZENIA O REWITALIZACJI
25.05.2018 12:38:30 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Druk wniosku z artykułu WNIOSEK O WYDANIE: ZAŚWIADCZENIA O REWITALIZACJI
25.05.2018 12:38:11 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść wniosku do artykułu Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
25.05.2018 12:37:53 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Druk wniosku z artykułu Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
25.05.2018 09:07:20 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdanie za I kwartał 2018 r.
25.05.2018 09:07:12 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdanie za I kwartał 2018 r.
25.05.2018 09:07:04 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-N do artykułu Sprawozdanie za I kwartał 2018 r.