bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
15.12.2009 15:22:10 Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko - wodociąg w Szczytnie
15.12.2009 15:21:20 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko - wodociąg w Szczytnie
15.12.2009 15:18:01 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Wiejca
15.12.2009 15:15:45 Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Kampinos A
15.12.2009 15:15:11 Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Kampinos A
15.12.2009 15:13:34 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Kampinos A
09.12.2009 11:16:15 Dodany załącznik do artykułu Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kampinos na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015 - aktualizacja
09.12.2009 11:11:34 Dodany nowy artykuł Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kampinos na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015 - aktualizacja
08.12.2009 11:22:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku przetargu na wynajem lokalu przy ul. Szkolnej 2 w celu świadczenia usług medycznych do artykułu Zawiadomienie o wyniku przetargu na wynajem lokalu przy ul. Szkolnej 2 w celu świadczenia usług medycznych
08.12.2009 11:22:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyniku przetargu na wynajem lokalu przy ul. Szkolnej 2 w celu świadczenia usług medycznych
08.12.2009 11:16:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
08.12.2009 11:16:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
04.12.2009 15:34:30 Dodany załącznik ogłoszenie o naborze do artykułu Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko referenta ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
04.12.2009 15:33:54 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko referenta ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
04.12.2009 15:28:34 Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko do artykułu
04.12.2009 15:27:55 Dodany nowy artykuł
02.12.2009 14:53:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
02.12.2009 14:42:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
25.11.2009 15:33:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD dla Pro – System Sp. z o.o. w miejscowości Łazy 73 do artykułu DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD dla Pro – System Sp. z o.o. w miejscowości Łazy 73
25.11.2009 15:32:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD dla Pro – System Sp. z o.o. w miejscowości Łazy 73
25.11.2009 15:28:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
25.11.2009 15:28:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
25.11.2009 14:21:23 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 14:19:02 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 13:42:52 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 13:41:46 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 13:15:22 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 13:11:29 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 13:01:20 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 11:35:12 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 11:06:38 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 10:47:45 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 10:45:26 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 10:40:18 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 10:33:45 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 10:29:17 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 10:26:48 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 10:24:12 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 10:21:54 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 10:21:00 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 10:19:22 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 10:16:32 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 10:13:01 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 10:07:07 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 10:06:45 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 09:30:44 Edytowano artykuł Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Inspektor ds. ochrony środowiska - 2/5 etatu
25.11.2009 09:27:59 Edytowano artykuł Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Inspektor ds. ochrony środowiska - 2/5 etatu
25.11.2009 09:25:29 Dodany nowy artykuł Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Inspektor ds. ochrony środowiska - 2/5 etatu
13.11.2009 12:26:33 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Kultury i sztuki, w roku 2009.
13.11.2009 12:22:03 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Kultury i sztuki, w roku 2009.