bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
24.03.2011 13:14:37 Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
24.03.2011 13:14:15 Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
24.03.2011 13:11:21 Dodany nowy artykuł Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
23.03.2011 12:34:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271/1/2011/PP pn." Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kampinos w roku 2011r." - zawiadomienie o wyborze oferty
23.03.2011 12:33:48 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/1/2011/PP pn." Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kampinos w roku 2011r." - zawiadomienie o wyborze oferty
23.03.2011 12:33:22 Katarzyna Zielerowicz Usunięto artykuł Sprawa nr 271/1/2011/PP pn." Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kampinos w roku 2011r." - zawiadomienie o wyborze oferty z kategorii Zawiadomienia o wyniku postępowania
23.03.2011 12:33:08 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zawiadomienie z artykułu
23.03.2011 12:32:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu
23.03.2011 12:32:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł
23.03.2011 12:22:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjasnienie nr 3 do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos" - WYJAŚNIENIA
23.03.2011 12:21:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 2 do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos" - WYJAŚNIENIA
22.03.2011 11:33:57 Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR Org. 0050.31.2011 Wójta Gminy Kampinos w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
18.03.2011 15:27:18 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271/2/2011 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na zadanie pn.: "Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Kampinosie w ramach projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10"
18.03.2011 15:25:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/2/2011 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na zadanie pn.: "Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Kampinosie w ramach projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10"
18.03.2011 15:24:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271/2/2011 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty na zadanie pn.: "Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Kampinosie w ramach projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10"
18.03.2011 15:23:40 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/2/2011 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty na zadanie pn.: "Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Kampinosie w ramach projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10"
17.03.2011 11:02:14 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 271/3/2011/PP zmiana kryterium wyboru oferty na zadanie pn.:„Ewaluacja projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”,
17.03.2011 11:01:37 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 271/3/2011/PP zmiana kryterium wyboru oferty na zadanie pn.:„Ewaluacja projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”,
17.03.2011 11:00:37 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 271/3/2011/PP zmiana kryterium wyboru oferty na zadanie pn.:„Ewaluacja projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”,
17.03.2011 10:58:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł 271/3/2011/PP zmiana kryterium wyboru oferty na zadanie pn.:„Ewaluacja projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”,
16.03.2011 15:11:56 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/4/2011/PP Zmiana terminu składania ofert na zadanie pn.: "Cześć nr 1 - Transport na pływalnię miejską „Orka” w Sochaczewie uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy”
16.03.2011 15:04:52 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/4/2011/PP Zmiana terminu składania ofert na „Dostawa wraz z montażem zestawu interaktywnego zakupionego na potrzeby realizacji projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”
16.03.2011 15:04:16 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/4/2011/PP Zmiana terminu składania ofert na „Dostawa wraz z montażem zestawu interaktywnego zakupionego na potrzeby realizacji projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”
16.03.2011 14:57:43 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/4/2011/PP Zmiana terminu składania ofert na „Dostawa wraz z montażem zestawu interaktywnego zakupionego na potrzeby realizacji projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”
16.03.2011 14:57:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/4/2011/PP Zmiana terminu składania ofert na „Dostawa wraz z montażem zestawu interaktywnego zakupionego na potrzeby realizacji projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”
15.03.2011 15:13:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyniki naboru do artykułu Wyniki naboru na stanowisko: Koordynator merytoryczny Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 15:12:53 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zapytanie cenowe z artykułu Wyniki naboru na stanowisko: Koordynator merytoryczny Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 15:11:43 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyniki naboru do artykułu Wyniki naboru na stanowisko: Księgowy Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 15:11:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Wyniki naboru na stanowisko: Księgowy Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 15:10:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Wyniki naboru na stanowisko: Koordynator merytoryczny Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 15:09:42 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Wyniki naboru na stanowisko: Koordynator merytoryczny Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 15:09:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Wyniki naboru na stanowisko: Koordynator merytoryczny Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 15:08:18 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Wyniki naboru na stanowisko: Koordynator organizacyjny Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 15:07:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyniki naboru do artykułu Wyniki naboru na stanowisko: Koordynator organizacyjny Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 15:07:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Wyniki naboru na stanowisko: Koordynator organizacyjny Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 15:05:47 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyniki naboru do artykułu Wyniki naboru na stanowisko KOORDYNATORA ORGANIZACYJNEGO PROJEKTU pn. „INNOWACJA PEDAGOGICZNA – BAJKI I BAŚNIE DROGĄ DO POZNAWANIA PRZYRODY OŻYWIONEJ. INNOWACJA EDUKACYJNA W KAMPINOSIE”
15.03.2011 15:04:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Wyniki naboru na stanowisko KOORDYNATORA ORGANIZACYJNEGO PROJEKTU pn. „INNOWACJA PEDAGOGICZNA – BAJKI I BAŚNIE DROGĄ DO POZNAWANIA PRZYRODY OŻYWIONEJ. INNOWACJA EDUKACYJNA W KAMPINOSIE”
15.03.2011 14:51:52 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271/4/2011/PP Zapytanie cenowe „Dostawa wraz z montażem zestawu interaktywnego zakupionego na potrzeby realizacji projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
15.03.2011 14:51:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/4/2011/PP Zapytanie cenowe „Dostawa wraz z montażem zestawu interaktywnego zakupionego na potrzeby realizacji projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
15.03.2011 14:49:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271/2/2011/PP Zapytanie cenowe na Cześć nr 1 - Transport na pływalnię miejską „Orka” w Sochaczewie uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10
15.03.2011 14:48:24 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zapytanie cenowe z artykułu Sprawa nr 271/2/2011/PP Zapytanie cenowe na Cześć nr 1 - Transport na pływalnię miejską „Orka” w Sochaczewie uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10
15.03.2011 14:47:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271/3/2011/PP Zapytanie cenowe „Ewaluacja projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"
15.03.2011 14:47:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/3/2011/PP Zapytanie cenowe „Ewaluacja projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"
15.03.2011 14:45:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271/2/2011/PP Zapytanie cenowe na Cześć nr 1 - Transport na pływalnię miejską „Orka” w Sochaczewie uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10
15.03.2011 14:44:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/2/2011/PP Zapytanie cenowe na Cześć nr 1 - Transport na pływalnię miejską „Orka” w Sochaczewie uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10
14.03.2011 08:53:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zmiana terminu składania ofert na "Dostawe materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kampinos w 2011r"
09.03.2011 13:32:29 Dodany załącznik Rb Z do artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 13:30:12 Dodany załącznik Rb UZ do artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 13:29:54 Dodany załącznik Rb UN do artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 13:29:36 Dodany załącznik Rb PDP do artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010