bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
13.10.2015 14:20:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.26.2015.PP pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos".:
13.10.2015 14:19:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.26.2015.PP pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos".:
13.10.2015 14:15:09 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
13.10.2015 14:07:39 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
13.10.2015 13:58:02 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
13.10.2015 08:07:38 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Informacja Wójta Gminy Kampinos w sprawie pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP do artykułu WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 R.
09.10.2015 14:12:34 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
09.10.2015 13:53:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.1.2015.PN pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2015/ 2016" :
07.10.2015 09:58:31 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie z dnia 30 września 2015 roku Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
07.10.2015 09:58:00 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 30 września 2015 roku Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.10.2015 10:30:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
05.10.2015 16:09:10 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2015
05.10.2015 16:07:39 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2015
05.10.2015 16:00:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.161.2015 Wójta Gminy Kampinos z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisj wyborczychi do artykułu WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 R.
05.10.2015 14:40:33 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2015
05.10.2015 14:29:12 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2015
05.10.2015 14:28:39 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2015
05.10.2015 14:27:59 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2015
02.10.2015 17:19:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik do SIWZ nr 9 do artykułu Sprawa nr 271.10.2015.PN pn.:„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
02.10.2015 17:17:34 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załączniki do SIWZ od 3 do 8 do artykułu Sprawa nr 271.10.2015.PN pn.:„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
02.10.2015 17:15:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki od 1 do 2a do artykułu Sprawa nr 271.10.2015.PN pn.:„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
02.10.2015 17:13:43 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.10.2015.PN pn.:„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
02.10.2015 17:12:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.10.2015.PN pn.:„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
02.10.2015 16:52:12 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.24.2015.PP pn.:„Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu projektu budowlanego i wykonawczego oraz audytu energetycznego termomodernizacji siedmiu budynków w gminie Kampinos” "
02.10.2015 16:51:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.24.2015.PP pn.:„Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu projektu budowlanego i wykonawczego oraz audytu energetycznego termomodernizacji siedmiu budynków w gminie Kampinos” "
02.10.2015 07:46:17 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
01.10.2015 12:25:57 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
30.09.2015 13:30:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.9.2015.PN pn.: "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
29.09.2015 13:08:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.1.2015.PN pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2015/ 2016" :
29.09.2015 13:04:43 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.1.2015.PN pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2015/ 2016" :
29.09.2015 13:03:58 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik ogłoeszenie o zamówieniu z artykułu Sprawa nr 271.1.2015.PN pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2015/ 2016" :
29.09.2015 13:03:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoeszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.1.2015.PN pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2015/ 2016" :
29.09.2015 13:01:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2015.PN pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2015/ 2016" :
28.09.2015 16:32:35 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
25.09.2015 13:59:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadominie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.9.2015.PN pn.: "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
25.09.2015 10:58:55 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
25.09.2015 10:42:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w konkursie na stanowisku dyrektora biblioteki publicznej Gminy Kampinos do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
25.09.2015 10:39:05 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
23.09.2015 10:15:22 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
23.09.2015 10:12:39 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
23.09.2015 10:05:18 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
23.09.2015 09:51:28 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
22.09.2015 14:43:23 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.63.2015 Wójta Gminy Kampinos z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczęń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych do artykułu WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 R.
22.09.2015 14:30:01 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Uchwała nr XXX/144/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy na stałę obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do artykułu WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 R.
22.09.2015 14:27:01 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 22 września 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych do artykułu WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 R.
21.09.2015 16:28:12 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.:Część 1 „Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku” Część 2 „Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku”, Część nr 3 „Zakup wraz z transportem klińca dla Gminy Kampinos w 2015 roku”
21.09.2015 16:27:44 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik zawiadomienie o udzieleniu zamóienia z artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.:Część 1 „Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku” Część 2 „Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku”, Część nr 3 „Zakup wraz z transportem klińca dla Gminy Kampinos w 2015 roku”
21.09.2015 16:27:37 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o udzieleniu zamóienia do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.:Część 1 „Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku” Część 2 „Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku”, Część nr 3 „Zakup wraz z transportem klińca dla Gminy Kampinos w 2015 roku”
18.09.2015 14:53:43 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. organizacji i kadr
18.09.2015 14:29:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 18.09.2015 do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"