bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
08.12.2017 13:41:20 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Odpowiedź na pytania z dnia 05.12.2017 r. z artykułu Sprawa nr FZ.042.10.3.2017.PN pn. "Wyposażenie pracowni informatycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie " w związku r realizacją projektu RPMA.10.01.01-14-7336/16 Wzmocnieniekluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"
08.12.2017 13:40:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytania z dnia 05.12.2017 r. do artykułu Sprawa nr FZ.042.10.3.2017.PN pn. "Wyposażenie pracowni informatycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie " w związku r realizacją projektu RPMA.10.01.01-14-7336/16 Wzmocnieniekluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"
08.12.2017 13:40:25 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytania z dnia 04.12.2017 r. do artykułu Sprawa nr FZ.042.10.3.2017.PN pn. "Wyposażenie pracowni informatycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie " w związku r realizacją projektu RPMA.10.01.01-14-7336/16 Wzmocnieniekluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"
08.12.2017 13:34:58 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.042.10.2.2017 pn" Wyposażenie pracowni chemicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie" w związku z realizacją projektu nr RPMA.10.01.01-14-7336/16 pn.: " Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"
08.12.2017 12:11:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.95.2017.PP pn." Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2018
08.12.2017 12:11:03 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.95.2017.PP pn." Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2018
08.12.2017 08:39:23 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Pełna treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. Inwestycji
08.12.2017 08:39:02 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. Inwestycji
08.12.2017 08:36:54 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
06.12.2017 13:32:54 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Druk wniosku do artykułu Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
06.12.2017 13:32:46 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
06.12.2017 13:32:13 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Druk wniosku do artykułu WNIOSEK o wyrażenie zgody na l o k a l i z a c j ę w pasie drogowym drogi publicznej Gminy Kampinos o b i e k t u* i u r z ą d z e n i a* niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
06.12.2017 13:32:04 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł WNIOSEK o wyrażenie zgody na l o k a l i z a c j ę w pasie drogowym drogi publicznej Gminy Kampinos o b i e k t u* i u r z ą d z e n i a* niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
06.12.2017 13:31:39 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Druk wniosku do artykułu WNIOSEK O WYDANIE: ZAŚWIADCZENIA O REWITALIZACJI
06.12.2017 13:31:29 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł WNIOSEK O WYDANIE: ZAŚWIADCZENIA O REWITALIZACJI
06.12.2017 13:30:57 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Druk wniosku do artykułu WNIOSEK O WYDANIE: ZAŚWIADCZENIA O BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
06.12.2017 13:30:48 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł WNIOSEK O WYDANIE: ZAŚWIADCZENIA O BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
06.12.2017 13:30:32 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Druk wniosku do artykułu WNIOSEK O WYDANIE: WYPISU ZE STUDIUM
06.12.2017 13:30:21 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł WNIOSEK O WYDANIE: WYPISU ZE STUDIUM
06.12.2017 13:29:55 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Druk wniosku do artykułu WNIOSEK O WYDANIE: WYPISU I WYRYSU Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
06.12.2017 13:29:33 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł WNIOSEK O WYDANIE: WYPISU I WYRYSU Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
06.12.2017 13:28:11 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Wniosek z artykułu WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
06.12.2017 11:22:07 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
05.12.2017 14:44:26 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
05.12.2017 14:27:21 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.12.2017 r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn.:"Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kampinosie Zamawiający - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
05.12.2017 14:23:05 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 05.12.2017r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn.:"Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kampinosie Zamawiający - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
05.12.2017 14:22:20 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2017.PN pn.:"Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kampinosie Zamawiający - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
05.12.2017 09:52:11 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
05.12.2017 09:46:06 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28 listopada 2017 roku
05.12.2017 09:45:54 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28 listopada 2017 roku
05.12.2017 09:36:22 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
05.12.2017 09:23:09 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
01.12.2017 13:52:20 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01.12.2017 r. do artykułu Sprawa nr FZ.042.10.3.2017.PN pn. "Wyposażenie pracowni informatycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie " w związku r realizacją projektu RPMA.10.01.01-14-7336/16 Wzmocnieniekluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"
01.12.2017 13:43:12 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 01.12.2017r. do artykułu Sprawa nr FZ.042.10.3.2017.PN pn. "Wyposażenie pracowni informatycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie " w związku r realizacją projektu RPMA.10.01.01-14-7336/16 Wzmocnieniekluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"
01.12.2017 13:42:30 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.042.10.3.2017.PN pn. "Wyposażenie pracowni informatycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie " w związku r realizacją projektu RPMA.10.01.01-14-7336/16 Wzmocnieniekluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"
01.12.2017 13:40:42 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. Zamówień Publicznych, Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy Zewnętrznych
01.12.2017 13:40:27 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. Zamówień Publicznych, Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy Zewnętrznych
30.11.2017 13:43:18 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
30.11.2017 13:24:49 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
30.11.2017 09:14:35 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Mapka szczegółowa do artykułu Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.  z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości  będących własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o z siedzibą w Strzekęcinie
30.11.2017 09:13:25 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Mapka szczegółowa do artykułu Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.  z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości  będących własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o z siedzibą w Strzekęcinie
30.11.2017 09:13:11 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Mapka ogólna do artykułu Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.  z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości  będących własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o z siedzibą w Strzekęcinie
30.11.2017 09:13:00 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia o przeatrgu do artykułu Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.  z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości  będących własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o z siedzibą w Strzekęcinie
30.11.2017 09:12:38 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.  z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości  będących własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o z siedzibą w Strzekęcinie
30.11.2017 07:57:09 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.042.10.1.2017 pn. " Usługa w zakresie prowadzenie zajęć psychologicznych oraz terapeutycznych w związku z realizacją projektu pn. " Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu", Działania 10.1.1 "Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawadowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
29.11.2017 11:03:40 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
29.11.2017 10:55:19 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
29.11.2017 10:45:49 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
29.11.2017 10:43:20 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
29.11.2017 10:33:08 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017