bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
09.04.2018 12:08:45 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie z dnia 28 marca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
06.04.2018 11:50:02 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki gruntami
06.04.2018 11:49:47 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki gruntami
06.04.2018 10:21:57 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
06.04.2018 10:21:38 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania z artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
06.04.2018 10:21:03 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
05.04.2018 14:35:28 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
05.04.2018 12:09:34 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.4.2018.PN pn." Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
05.04.2018 12:08:13 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2018.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
05.04.2018 12:04:49 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 12:01:36 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 12:00:11 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:58:08 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:55:29 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:53:01 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:50:15 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:48:01 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:46:43 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:41:49 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:40:16 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:39:31 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:35:58 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:28:36 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:26:34 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:24:57 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:21:25 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:20:58 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
04.04.2018 15:29:29 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
29.03.2018 14:43:40 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 marca 2018 r.
29.03.2018 14:43:27 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 marca 2018 r.
29.03.2018 13:44:02 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
29.03.2018 10:00:12 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
27.03.2018 13:30:20 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2018 r. ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
27.03.2018 13:30:02 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2018 r. ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
27.03.2018 08:42:24 Joanna Basiak Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
26.03.2018 18:41:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.042.12.2017.PN pn." Utworzenie toru tubingowego (pontonowego) w miejscowości Kampinos A"
26.03.2018 11:12:42 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
23.03.2018 12:45:57 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
23.03.2018 07:35:27 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 16 marca 2018 r.
23.03.2018 07:35:09 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 16 marca 2018 r.
22.03.2018 15:25:51 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS z dnia 21 marca 2018 rw sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
22.03.2018 15:25:26 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS z dnia 21 marca 2018 rw sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
16.03.2018 14:15:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
16.03.2018 14:14:47 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 12 - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
16.03.2018 14:13:55 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Warunki techniczne przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
16.03.2018 14:11:59 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Wniosek o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
16.03.2018 14:10:12 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6 - Przedmiar po modyfikacji z dnia 16.03.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
16.03.2018 14:08:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 16.03.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
16.03.2018 14:08:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania z dnia 14.03.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
16.03.2018 14:07:23 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji i gospodarki komunalnej (zakończone)