bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
Data Redaktor Zmiana
03.02.2016 15:29:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.11.2016.PP pn.: "Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05), odbiór skratek (kod odpadu 19 08 01) oraz odbiór zawartości piaskownika (kod odpadu 19 08 02) pochodzących z gminnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kampinos A i Łazy wraz z wywozem i zagospodarowaniem/unieszkodliwianiem".
03.02.2016 15:28:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.11.2016.PP pn.: "Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05), odbiór skratek (kod odpadu 19 08 01) oraz odbiór zawartości piaskownika (kod odpadu 19 08 02) pochodzących z gminnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kampinos A i Łazy wraz z wywozem i zagospodarowaniem/unieszkodliwianiem".
02.02.2016 11:24:55 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Pełna treść postanowienia do artykułu Postanowienie dot. obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko z dnia 28.01.2016 r.
02.02.2016 11:24:10 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Postanowienie dot. obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko z dnia 28.01.2016 r.
01.02.2016 11:49:18 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2015
01.02.2016 11:44:39 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Uchwały nr Pł.36.2016 do artykułu Uchwała Nr Pł.36.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
01.02.2016 11:44:15 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.36.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
01.02.2016 08:20:23 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu
01.02.2016 08:19:56 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł
29.01.2016 14:11:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku do artykułu Sprawa nr 271.5.2016.PP pn.: "Eksploatacja infrastruktury samitarnej w Gminie Kampinos"
29.01.2016 13:07:32 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.7.2016 z dn. 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynno sci w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi oraz 2016
29.01.2016 13:06:54 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.6.2016 z dn. 25 stycznia 2016r. w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest "Eksploatacja infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos" do ar 2016
29.01.2016 13:06:28 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.5.2016 z dn. 18 stycznia 2016r. w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest "Konserwacja urządzeń elektrycznych w oczyszczalniach ścieków na 2016
29.01.2016 13:06:04 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.4.2016 z dn. 18 stycznia 2016r. w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem są "Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2016-II" 2016
29.01.2016 13:05:39 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.3.2016 z dn. 11 stycznia 2016r. w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem są "Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2016" do 2016
29.01.2016 13:05:08 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.2.2016 z dn. 7 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad wydawania posiłków profilaktycznych i napojów dla pracowników Urzędu Gminy w Kampinosie do artykułu 2016
29.01.2016 08:57:27 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.1.2016 z dn. 4 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na rok 2016 do artykułu 2016
29.01.2016 08:55:45 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2016
29.01.2016 08:46:03 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2016
28.01.2016 15:07:43 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2016
28.01.2016 15:06:50 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2016
28.01.2016 14:55:11 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2016
28.01.2016 14:42:15 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł 2016
25.01.2016 15:34:43 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku do artykułu Sprawa nr 271.4.2016.PP pn."Konserwacja urzadzeń elektrycznych w oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Kampinos w roku 2016".
25.01.2016 15:30:48 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.5.2016.PP pn.: "Eksploatacja infrastruktury samitarnej w Gminie Kampinos"
25.01.2016 15:24:01 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zapytanie ofertowe z artykułu Sprawa nr 271.5.2016.PP pn.: "Eksploatacja infrastruktury samitarnej w Gminie Kampinos"
25.01.2016 15:00:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.5.2016.PP pn.: "Eksploatacja infrastruktury samitarnej w Gminie Kampinos"
25.01.2016 14:58:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2016.PP pn.: "Eksploatacja infrastruktury samitarnej w Gminie Kampinos"
21.01.2016 12:33:35 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia - część nr 2 do artykułu Sprawa nr 271.11.2015.PN pn.: Część 1 "Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku - II" Część 2 "Zakup wraz z transportem klińca dla Gminy Kampinos w 2015 roku - II"
19.01.2016 11:40:30 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2015
19.01.2016 11:31:48 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2015
19.01.2016 11:23:24 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2015
19.01.2016 11:06:58 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2015
19.01.2016 10:42:43 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2015
19.01.2016 10:25:11 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2015
19.01.2016 10:21:34 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2015
19.01.2016 10:12:32 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2015
19.01.2016 10:07:17 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2015
18.01.2016 16:53:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.4.2016.PP pn."Konserwacja urzadzeń elektrycznych w oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Kampinos w roku 2016".
18.01.2016 16:53:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2016.PP pn."Konserwacja urzadzeń elektrycznych w oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Kampinos w roku 2016".
15.01.2016 11:48:02 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2016 roku
15.01.2016 11:47:29 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2016 roku
15.01.2016 11:47:00 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2016 roku
15.01.2016 11:44:57 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2016 roku
15.01.2016 11:42:20 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2016 roku
15.01.2016 11:38:12 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2016 roku
13.01.2016 10:18:37 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł 2016
13.01.2016 10:13:44 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2015 r.
13.01.2016 10:10:33 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
13.01.2016 10:07:17 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016