bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
Data Redaktor Zmiana
19.10.2016 12:11:38 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
19.10.2016 12:00:23 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
18.10.2016 11:18:01 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
17.10.2016 15:19:57 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej - II nabór
17.10.2016 14:44:49 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
17.10.2016 12:16:12 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Formularz konsultacji do artykułu Rozpoczęcie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
17.10.2016 12:16:05 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Projekt Programu Współpracy (załącznik do uchwały) do artykułu Rozpoczęcie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
17.10.2016 12:15:57 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Projekt Uchwały do artykułu Rozpoczęcie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
17.10.2016 12:15:44 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Rozpoczęcie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
17.10.2016 09:00:29 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
14.10.2016 13:55:57 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
14.10.2016 13:05:35 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2014
13.10.2016 14:33:43 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu 271.15.2016.PP pn.: "Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kampinosie w sezonie grzewczym 2016/ 2017" - Zamawiający Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
13.10.2016 14:31:15 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł 271.15.2016.PP pn.: "Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kampinosie w sezonie grzewczym 2016/ 2017" - Zamawiający Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
13.10.2016 14:30:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł 271.15.2016.PP pn.: "Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kampinosie w sezonie grzewczym 2016/ 2017" - Zamawiający Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
12.10.2016 13:27:44 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
12.10.2016 13:20:58 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2012
12.10.2016 11:32:38 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
12.10.2016 08:07:58 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
11.10.2016 15:09:58 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
11.10.2016 08:12:31 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 3 października 2016 r. ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
11.10.2016 08:12:20 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 3 października 2016 r. ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
11.10.2016 08:11:42 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 3 października 2016 r. ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
11.10.2016 08:11:23 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 3 października 2016 r. ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.10.2016 09:33:48 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat
10.10.2016 09:32:23 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat
05.10.2016 08:15:15 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik PGN do artykułu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos
05.10.2016 08:14:58 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos
05.10.2016 08:13:19 Magdalena Wilczyńska Usunięto artykuł Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos z kategorii Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos
05.10.2016 08:12:35 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik PGN do artykułu
05.10.2016 08:12:16 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł
04.10.2016 13:51:55 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
03.10.2016 12:13:41 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji
03.10.2016 08:33:47 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.10.2016 08:24:11 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
30.09.2016 10:28:52 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
30.09.2016 10:25:52 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
30.09.2016 10:23:16 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
30.09.2016 10:20:14 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
30.09.2016 10:15:10 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
28.09.2016 12:02:40 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 21.09.2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ws. lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.09.2016 12:02:21 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 21.09.2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ws. lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.09.2016 09:23:02 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji
28.09.2016 09:22:50 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze z artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji
28.09.2016 09:21:48 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. gospodarki komunalnej
28.09.2016 09:21:36 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze z artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. gospodarki komunalnej
28.09.2016 09:20:07 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
28.09.2016 09:19:01 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze z artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
28.09.2016 08:07:46 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2016
27.09.2016 14:13:45 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Protokoły z Sesji Rady Gminy w 2016 roku