bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
27.12.2017 08:13:05 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść informacji do artykułu Informacja ws. wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
27.12.2017 08:12:47 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Informacja ws. wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
21.12.2017 14:07:53 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
21.12.2017 12:08:42 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.96.2017.PP pn."Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2018"
21.12.2017 12:07:58 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.106.2017.PP pn. " Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2018"
21.12.2017 12:01:01 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu prawa nr 271.107.2017.PP pn. " Konserwacja urządzeń elektrycznych w oczyszczalniach ścieków na terenie gminy Kampinos w roku 2018"
21.12.2017 10:04:19 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
21.12.2017 10:00:33 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
21.12.2017 09:24:58 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
21.12.2017 09:02:52 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
21.12.2017 08:37:26 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. Zamówień Publicznych, Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy Zewnętrznych
20.12.2017 14:23:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2017.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2018"
19.12.2017 15:21:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.8.2017.PN pn. "Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2018"
19.12.2017 13:21:09 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.042.10.3.2017.PN pn. "Wyposażenie pracowni informatycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie " w związku r realizacją projektu RPMA.10.01.01-14-7336/16 Wzmocnieniekluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"
18.12.2017 14:49:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.95.2017.PP pn." Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2018
18.12.2017 10:14:52 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn.:"Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kampinosie Zamawiający - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
18.12.2017 09:06:01 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 15 grudnia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos sporządzanego dla fragmentów wsi Komorów
18.12.2017 09:05:45 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 15 grudnia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos sporządzanego dla fragmentów wsi Komorów
18.12.2017 08:57:08 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe po modyfikacji z dnia 18.12.2017r. do artykułu Sprawa nr 271.105.2017.PP pn. "Eksploatacja infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos"
15.12.2017 15:28:58 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu prawa nr 271.107.2017.PP pn. " Konserwacja urządzeń elektrycznych w oczyszczalniach ścieków na terenie gminy Kampinos w roku 2018"
15.12.2017 15:28:27 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł prawa nr 271.107.2017.PP pn. " Konserwacja urządzeń elektrycznych w oczyszczalniach ścieków na terenie gminy Kampinos w roku 2018"
15.12.2017 15:27:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.106.2017.PP pn. " Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2018"
15.12.2017 15:26:14 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.106.2017.PP pn. " Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2018"
15.12.2017 15:19:52 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.105.2017.PP pn. "Eksploatacja infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos"
15.12.2017 15:19:17 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.105.2017.PP pn. "Eksploatacja infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos"
15.12.2017 15:18:01 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.98.2017.PP pn. " Dostawa opału w sezonie grzewczym 2018 r na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos"
15.12.2017 15:17:24 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.98.2017.PP pn. " Dostawa opału w sezonie grzewczym 2018 r na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos"
15.12.2017 15:04:42 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ zmiana z dnia 15.12.2017r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.8.2017.PN pn. "Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2018"
15.12.2017 15:04:31 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytania z dnia 15.12.2017 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.8.2017.PN pn. "Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2018"
15.12.2017 10:38:28 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
15.12.2017 10:25:45 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytania z dnia 13.12.2017 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2017.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2018"
15.12.2017 10:00:52 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść raportu do artykułu RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
15.12.2017 10:00:32 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
13.12.2017 09:37:36 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł KOMUNIKAT MWIOŚ z dnia 22.11.2017 r. Raport „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2016 roku"
13.12.2017 09:31:57 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł KOMUNIKAT MWIOŚ z dnia 22.11.2017 r. Raport „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2016 roku"
13.12.2017 09:31:12 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł KOMUNIKAT MWIOŚ z dnia 22.11.2017 r. Raport „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2016 roku"
12.12.2017 14:32:09 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.12.2017 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2017.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2018"
12.12.2017 13:52:18 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.12.2017r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2017.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2018"
12.12.2017 13:51:44 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.3.2017.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2018"
11.12.2017 14:48:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.12.2017 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.8.2017.PN pn. "Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2018"
11.12.2017 14:47:53 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 11.12.2017r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.8.2017.PN pn. "Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2018"
11.12.2017 14:45:58 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.8.2017.PN pn. "Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2018"
11.12.2017 10:25:34 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.96.2017.PP pn."Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2018"
11.12.2017 10:24:24 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.96.2017.PP pn."Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2018"
08.12.2017 13:46:03 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr FZ.042.10.3.2017.PN pn. "Wyposażenie pracowni informatycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie " w związku r realizacją projektu RPMA.10.01.01-14-7336/16 Wzmocnieniekluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"
08.12.2017 13:45:47 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ zmiana z dnia 08.12.2017r. do artykułu Sprawa nr FZ.042.10.3.2017.PN pn. "Wyposażenie pracowni informatycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie " w związku r realizacją projektu RPMA.10.01.01-14-7336/16 Wzmocnieniekluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"
08.12.2017 13:43:13 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytania z dnia 05.12.2017 r. do artykułu Sprawa nr FZ.042.10.3.2017.PN pn. "Wyposażenie pracowni informatycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie " w związku r realizacją projektu RPMA.10.01.01-14-7336/16 Wzmocnieniekluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"
08.12.2017 13:42:56 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik do pytania nr 1 z dnia 04.12.2017r. do artykułu Sprawa nr FZ.042.10.3.2017.PN pn. "Wyposażenie pracowni informatycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie " w związku r realizacją projektu RPMA.10.01.01-14-7336/16 Wzmocnieniekluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"
08.12.2017 13:42:34 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik do puyania nr 1 z dnia 04.12.2017r. z artykułu Sprawa nr FZ.042.10.3.2017.PN pn. "Wyposażenie pracowni informatycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie " w związku r realizacją projektu RPMA.10.01.01-14-7336/16 Wzmocnieniekluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"
08.12.2017 13:42:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik do puyania nr 1 z dnia 04.12.2017r. do artykułu Sprawa nr FZ.042.10.3.2017.PN pn. "Wyposażenie pracowni informatycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie " w związku r realizacją projektu RPMA.10.01.01-14-7336/16 Wzmocnieniekluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"