bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
12.06.2015 10:58:53 Edytowano artykuł 2015
12.06.2015 10:54:31 Edytowano artykuł 2015
12.06.2015 10:53:30 Edytowano artykuł 2015
11.06.2015 16:35:36 Dodany załącznik Zał. Nr 1 - Ogłoszenie oraz 2,3,4 - Karty ocen do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - Zadanie nr 3 - WSPARCIE
11.06.2015 16:33:55 Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - Zadanie nr 3 - WSPARCIE
11.06.2015 16:32:18 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - Zadanie nr 3 - WSPARCIE
11.06.2015 16:26:44 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - Zadanie nr 3 - WSPARCIE
11.06.2015 15:22:38 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przegląd Twórczości Ludowej” - Uwagi do 16 czerwca
09.06.2015 17:12:07 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przegląd Twórczości Ludowej” - Uwagi do 16 czerwca
09.06.2015 17:11:35 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przegląd Twórczości Ludowej” - Uwagi do 16 czerwca
09.06.2015 17:10:35 Dodany załącznik Uchwała w sprawie powołania nowego składu Zarządu do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przegląd Twórczości Ludowej” - Uwagi do 16 czerwca
09.06.2015 17:03:50 Dodany załącznik OFERTA do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przegląd Twórczości Ludowej” - Uwagi do 16 czerwca
09.06.2015 17:02:55 Usunięty załącznik z artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przegląd Twórczości Ludowej” - Uwagi do 16 czerwca
09.06.2015 17:02:49 Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przegląd Twórczości Ludowej” - Uwagi do 16 czerwca
09.06.2015 17:00:49 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przegląd Twórczości Ludowej” - Uwagi do 16 czerwca
09.06.2015 16:58:12 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przegląd Twórczości Ludowej” - Uwagi do 16 czerwca
09.06.2015 16:53:40 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przegląd Twórczości Ludowej” - Uwagi do 16 czerwca
09.06.2015 16:51:21 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przegląd Twórczości Ludowej” - Uwagi do 16 czerwca
02.06.2015 08:54:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o podpisaniu umowy do artykułu Sprawa nr 271.3.2015.WR pn.: "Wykonanie dodatkowych odgałęzień bocznych w ramach zadania pn.:„Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos”
02.06.2015 08:39:13 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.3.2015.WR pn.: "Wykonanie dodatkowych odgałęzień bocznych w ramach zadania pn.:„Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos”
28.05.2015 14:34:22 Edytowano artykuł WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2014 rok
28.05.2015 14:34:00 Dodany załącznik WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2014 rok
28.05.2015 14:31:40 Dodany nowy artykuł WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2014 rok
26.05.2015 12:07:53 Edytowano artykuł WYBORY PREZYDENTA RP 2015
24.05.2015 07:24:49 Edytowano artykuł WYBORY PREZYDENTA RP 2015
24.05.2015 07:23:57 Edytowano artykuł WYBORY PREZYDENTA RP 2015
23.05.2015 17:32:35 Edytowano artykuł WYBORY PREZYDENTA RP 2015
23.05.2015 17:31:07 Edytowano artykuł WYBORY PREZYDENTA RP 2015
22.05.2015 20:43:42 Edytowano artykuł WYBORY PREZYDENTA RP 2015
22.05.2015 10:36:53 Edytowano artykuł WYBORY PREZYDENTA RP 2015
22.05.2015 10:22:21 Edytowano artykuł WYBORY PREZYDENTA RP 2015
19.05.2015 14:41:08 Edytowano artykuł SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014
12.05.2015 13:09:37 Edytowano artykuł WYBORY PREZYDENTA RP 2015
12.05.2015 12:56:33 Edytowano artykuł WYBORY PREZYDENTA RP 2015
12.05.2015 12:56:05 Edytowano artykuł WYBORY PREZYDENTA RP 2015
12.05.2015 12:50:11 Edytowano artykuł WYBORY PREZYDENTA RP 2015
12.05.2015 12:49:36 Edytowano artykuł WYBORY PREZYDENTA RP 2015
12.05.2015 12:39:27 Edytowano artykuł WYBORY PREZYDENTA RP 2015
08.05.2015 15:25:56 Edytowano artykuł SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014
08.05.2015 09:09:16 Edytowano artykuł WYBORY PREZYDENTA RP 2015
07.05.2015 12:48:50 Edytowano artykuł Sołtysi i Rady Sołeckie obecnej kadencji
07.05.2015 12:46:46 Edytowano artykuł Sołtysi i Rady Sołeckie obecnej kadencji
07.05.2015 12:45:31 Edytowano artykuł Sołtysi i Rady Sołeckie obecnej kadencji
07.05.2015 12:45:03 Dodany nowy artykuł Sołtysi i Rady Sołeckie obecnej kadencji
30.04.2015 15:21:11 Edytowano artykuł SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014
30.04.2015 15:19:58 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy do artykułu Sprawa nr 271.3.2015.WR pn.: "Wykonanie dodatkowych odgałęzień bocznych w ramach zadania pn.:„Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos”
30.04.2015 15:19:52 Dodany nowy artykuł SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014
30.04.2015 15:19:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2015.WR pn.: "Wykonanie dodatkowych odgałęzień bocznych w ramach zadania pn.:„Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos”
28.04.2015 12:53:58 Edytowano artykuł 2015
28.04.2015 12:50:39 Edytowano artykuł 2015