bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
Data Redaktor Zmiana
04.09.2015 14:27:38 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
03.09.2015 15:18:44 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o zawarciu umowy do artykułu Sprawa nr 271.8.2015.WR pn.: "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości połozonych na terenie Gminy Kampinos"
03.09.2015 15:16:54 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.8.2015.WR pn.: "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości połozonych na terenie Gminy Kampinos"
03.09.2015 15:15:44 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.8.2015.WR pn.: "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości połozonych na terenie Gminy Kampinos"
02.09.2015 15:25:01 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.23.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek"
02.09.2015 15:23:56 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.23.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek"
02.09.2015 11:12:55 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
01.09.2015 11:52:28 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Dowody osobiste
01.09.2015 11:50:33 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Dowody osobiste
01.09.2015 11:49:14 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Dowody osobiste
01.09.2015 11:48:33 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Dowody osobiste
01.09.2015 11:48:02 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Dowody osobiste
01.09.2015 11:44:38 Magdalena Wilczyńska Usunięto artykuł Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat z kategorii Dowody osobiste
01.09.2015 11:44:35 Magdalena Wilczyńska Usunięto artykuł Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat z kategorii Dowody osobiste
01.09.2015 11:44:31 Magdalena Wilczyńska Usunięto artykuł Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności z kategorii Dowody osobiste
01.09.2015 11:44:27 Magdalena Wilczyńska Usunięto artykuł Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty z kategorii Dowody osobiste
01.09.2015 11:44:18 Magdalena Wilczyńska Usunięto artykuł Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia z kategorii Dowody osobiste
01.09.2015 11:44:14 Magdalena Wilczyńska Usunięto artykuł Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych z kategorii Dowody osobiste
31.08.2015 16:43:47 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
31.08.2015 16:43:27 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
31.08.2015 16:39:28 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
31.08.2015 16:39:01 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
31.08.2015 16:38:43 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
31.08.2015 16:36:26 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
31.08.2015 16:36:00 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
31.08.2015 16:31:57 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zarządzenie Wójta Gminy Kampinos w sprawe sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
31.08.2015 16:30:58 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik sprostowanie do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
31.08.2015 09:21:59 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
31.08.2015 09:06:47 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
27.08.2015 12:37:14 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
27.08.2015 12:33:29 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.135.2015 w sprawie odwołania członka obwodowej komisji ds. referendum do artykułu REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
27.08.2015 12:32:48 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik Zarządzenie nr 0050.133.2015 w sprawie odwołania członka obwodowej komisji ds. referendum z artykułu REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
27.08.2015 12:22:04 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
27.08.2015 12:18:10 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Informacja Wójta Gminy Kampinos w sprawie pierwszego posiedzenia obwodowych komisji ds. referendum do artykułu REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
27.08.2015 12:16:51 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.137.2015 w sprawie odwołania członka obwodowej komisji ds. referendum do artykułu REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
27.08.2015 12:13:03 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.133.2015 w sprawie odwołania członka obwodowej komisji ds. referendum do artykułu REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
25.08.2015 18:56:32 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
25.08.2015 18:55:41 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
25.08.2015 18:55:07 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
25.08.2015 15:12:49 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
25.08.2015 11:05:38 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa nr 271.6.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
25.08.2015 09:16:05 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
25.08.2015 08:41:00 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
25.08.2015 08:35:55 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
25.08.2015 08:30:07 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
25.08.2015 08:17:17 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
25.08.2015 08:07:31 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
24.08.2015 11:13:37 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu ds. Oświaty
21.08.2015 14:31:08 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.21.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - II etap"
21.08.2015 14:28:47 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.:Część 1 „Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku” Część 2 „Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku”, Część nr 3 „Zakup wraz z transportem klińca dla Gminy Kampinos w 2015 roku”