bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
22.12.2016 10:47:15 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 6 do artykułu Uchwała nr XXXI/238/02 z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 10:47:02 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu Uchwała nr XXXI/238/02 z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 10:46:50 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Uchwała nr XXXI/238/02 z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 10:46:43 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Uchwała nr XXXI/238/02 z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 10:46:35 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała nr XXXI/238/02 z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 10:46:29 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała nr XXXI/238/02 z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 10:46:18 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Uchwała nr XXXI/238/02 z dnia 20 czerwca 2002r. do artykułu Uchwała nr XXXI/238/02 z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 10:45:41 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXI/238/02 z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 10:45:18 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała nr XXXI/234/02 z dnia 25 kwietnia 2002r.
22.12.2016 10:45:05 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Uchwała nr XXXI/234/02 z dnia 25 kwietnia 2002r. do artykułu Uchwała nr XXXI/234/02 z dnia 25 kwietnia 2002r.
22.12.2016 10:44:44 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXI/234/02 z dnia 25 kwietnia 2002r.
22.12.2016 10:41:50 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała nr XXXI/233/02 z dnia 20 czerwca 2002r
22.12.2016 10:41:39 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Uchwała nr XXXI/233/02 z dnia 20 czerwca 2002r do artykułu Uchwała nr XXXI/233/02 z dnia 20 czerwca 2002r
22.12.2016 10:41:20 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXI/233/02 z dnia 20 czerwca 2002r
22.12.2016 10:40:56 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu Uchwała nr XXIX/209/02 z dnia 31 stycznia 2002r.
22.12.2016 10:40:45 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Uchwała nr XXIX/209/02 z dnia 31 stycznia 2002r.
22.12.2016 10:40:35 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Uchwała nr XXIX/209/02 z dnia 31 stycznia 2002r.
22.12.2016 10:40:27 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała nr XXIX/209/02 z dnia 31 stycznia 2002r.
22.12.2016 10:40:18 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała nr XXIX/209/02 z dnia 31 stycznia 2002r.
22.12.2016 10:40:07 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Uchwała nr XXIX/209/02 z dnia 31 stycznia 2002r. do artykułu Uchwała nr XXIX/209/02 z dnia 31 stycznia 2002r.
22.12.2016 10:39:25 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIX/209/02 z dnia 31 stycznia 2002r.
22.12.2016 10:38:39 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Uchwała nr XXXVI/170/2001 z dnia 20 września 2001r.
22.12.2016 10:38:28 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Uchwała nr XXXVI/170/2001 z dnia 20 września 2001r.
22.12.2016 10:38:19 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała nr XXXVI/170/2001 z dnia 20 września 2001r.
22.12.2016 10:38:10 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała nr XXXVI/170/2001 z dnia 20 września 2001r.
22.12.2016 10:37:38 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Uchwała nr XXXVI/170/2001 z dnia 20 września 2001r. do artykułu Uchwała nr XXXVI/170/2001 z dnia 20 września 2001r.
22.12.2016 10:36:57 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXVI/170/2001 z dnia 20 września 2001r.
22.12.2016 10:35:46 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Plany miejscowe w Gminie Kampinos do artykułu Rejestr planów miejscowych
22.12.2016 10:35:23 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Rejestr planów miejscowych
22.12.2016 08:10:33 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU III na dzierżawę nieruchomości zabudowanej Kampinoskiego Parku Narodowego
22.12.2016 08:09:54 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU III na dzierżawę nieruchomości zabudowanej Kampinoskiego Parku Narodowego
22.12.2016 08:01:32 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos
21.12.2016 14:27:15 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
21.12.2016 14:27:01 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
20.12.2016 13:48:29 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2016
19.12.2016 16:38:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.12.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017, Część nr 2 - „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017 (ziemniaki, warzywa, owoce, kiszonki)"
19.12.2016 16:34:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych arunków Zamówienia z dnia 19.12.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017, Część nr 2 - „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017 (ziemniaki, warzywa, owoce, kiszonki)"
19.12.2016 16:33:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017, Część nr 2 - „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017 (ziemniaki, warzywa, owoce, kiszonki)"
19.12.2016 15:21:40 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
19.12.2016 13:37:30 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
16.12.2016 14:20:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 2 - str.2 do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017"
16.12.2016 14:20:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 2 - str.1 do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017"
16.12.2016 13:09:43 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.154.2016.PP pn.: " Dostawa opału w sezonie grzewczym 2017r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos"
16.12.2016 13:08:56 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.154.2016.PP pn.: " Dostawa opału w sezonie grzewczym 2017r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos"
15.12.2016 14:39:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych arunków Zamówienia z dnia 15.12.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.5.2016.PN pn.:"Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2017"
15.12.2016 14:39:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.12.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.5.2016.PN pn.:"Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2017"
15.12.2016 14:34:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2016.PN pn.:"Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2017"
15.12.2016 14:10:53 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 9 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
15.12.2016 14:10:35 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 9 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
15.12.2016 08:27:03 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Protokoły z Sesji Rady Gminy w 2016 roku