bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
14.12.2011 14:41:40 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.28.2011.PP pn.: "Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Kampinos w roku 2012".
14.12.2011 14:22:59 Dodany załącznik Treść Postanowienia do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gm. Kampinos - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia - dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Komorowie i w Kampinosie
14.12.2011 14:22:25 Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gm. Kampinos - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia - dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Komorowie i w Kampinosie
14.12.2011 14:21:34 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gm. Kampinos - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia - dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Komorowie i w Kampinosie
14.12.2011 11:39:00 Edytowano artykuł 2011
14.12.2011 10:50:51 Edytowano artykuł 2011
14.12.2011 10:48:04 Edytowano artykuł 2011
14.12.2011 10:44:51 Edytowano artykuł 2011
12.12.2011 10:59:44 Edytowano artykuł 2011
12.12.2011 10:59:22 Edytowano artykuł 2011
09.12.2011 14:28:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.30.2011.PP pn.: "Utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos w roku 2012".
09.12.2011 14:27:40 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.30.2011.PP pn.: "Utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos w roku 2012".
09.12.2011 14:26:19 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.29.2011.PP pn.: "Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2012"
09.12.2011 14:25:52 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.29.2011.PP pn.: "Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2012"
09.12.2011 14:24:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do zapytania cenwego do artykułu Sprawa nr 271.26.2011.PP pn.: "Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Kampinosie".
09.12.2011 14:23:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do zapytania cenowego do artykułu Sprawa nr 271.26.2011.PP pn.: "Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Kampinosie".
09.12.2011 14:23:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zalącznik nr 1 do zapytania cenowego do artykułu Sprawa nr 271.26.2011.PP pn.: "Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Kampinosie".
09.12.2011 14:23:02 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Załącznik nr do zapytania cenowego z artykułu Sprawa nr 271.26.2011.PP pn.: "Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Kampinosie".
09.12.2011 14:22:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr do zapytania cenowego do artykułu Sprawa nr 271.26.2011.PP pn.: "Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Kampinosie".
09.12.2011 14:22:15 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.26.2011.PP pn.: "Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Kampinosie".
09.12.2011 14:19:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.26.2011.PP pn.: "Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Kampinosie".
08.12.2011 13:31:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.27.2011.PP pn.: "Część nr 1- Transport na pływalnię miejską "Orka" w Sochaczewie uczestników projektu pn.: "Wielcy Odkrywcy" w roku 2012 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10".
08.12.2011 13:31:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.27.2011.PP pn.: "Część nr 1- Transport na pływalnię miejską "Orka" w Sochaczewie uczestników projektu pn.: "Wielcy Odkrywcy" w roku 2012 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10".
08.12.2011 13:28:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.25.2011.PP pn.: Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem konta podstawowego, kont pomocniczych, oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2012".
08.12.2011 13:27:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.25.2011.PP pn.: Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem konta podstawowego, kont pomocniczych, oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2012".
08.12.2011 13:14:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa 271.8.2011 zawiadomienie o wyniku postepowania na zadanie pn.: "Dostawa opału w roku grzewczym 2012 do kotłowni Urzędu Gminy Kampinos"
08.12.2011 13:14:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa 271.8.2011 zawiadomienie o wyniku postepowania na zadanie pn.: "Dostawa opału w roku grzewczym 2012 do kotłowni Urzędu Gminy Kampinos"
05.12.2011 12:45:08 Dodany załącznik Treść Ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przyjęciu uchwałą nr XV/56/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2011r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla części wsi Wiejca
05.12.2011 12:44:39 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przyjęciu uchwałą nr XV/56/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2011r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla części wsi Wiejca
05.12.2011 12:44:19 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przyjęciu uchwałą nr XV/56/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2011r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla części wsi Wiejca
05.12.2011 12:37:53 Dodany załącznik Treść Ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przyjęciu uchwałą nr XV/55/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2011r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Szczytno
05.12.2011 12:34:45 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przyjęciu uchwałą nr XV/55/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2011r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Szczytno
02.12.2011 14:27:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.5.2011 pn.: "Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-II""
02.12.2011 14:26:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 pn.: "Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-II""
02.12.2011 14:25:02 Katarzyna Zielerowicz Usunięto artykuł Sprawa nr 271.5.2011 pn.: "Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-II"" z kategorii Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i projekty
02.12.2011 14:24:48 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu
02.12.2011 14:23:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 271.5.2011 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-II""
02.12.2011 14:20:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł
02.12.2011 14:19:48 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-II""
01.12.2011 15:05:56 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa 271.4.2011 zawiadomienie o wyniku postepowania na zadanie pn.: "Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie"
01.12.2011 15:03:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa 271.4.2011 zawiadomienie o wyniku postepowania na zadanie pn.: "Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie"
25.11.2011 13:39:01 Edytowano artykuł 2011
25.11.2011 13:36:38 Edytowano artykuł 2011
25.11.2011 13:31:18 Edytowano artykuł 2011
25.11.2011 13:27:47 Edytowano artykuł 2011
25.11.2011 13:26:34 Edytowano artykuł 2011
25.11.2011 13:25:06 Edytowano artykuł 2011
25.11.2011 13:23:36 Edytowano artykuł 2011
25.11.2011 13:21:46 Edytowano artykuł 2011
25.11.2011 13:20:14 Edytowano artykuł 2011