bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
09.10.2012 13:50:05 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Sprawa nr 271.5.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
09.10.2012 13:49:20 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ z załącznikami do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
09.10.2012 13:49:01 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik SIWZ z załóącznikami z artykułu Sprawa nr 271.5.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
09.10.2012 13:48:55 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ z załóącznikami do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
09.10.2012 13:48:27 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
09.10.2012 13:46:13 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
09.10.2012 13:45:26 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
04.10.2012 15:22:12 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Kampinos
04.10.2012 15:03:46 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Kampinos
02.10.2012 15:17:48 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.10.2012 15:15:40 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.10.2012 15:14:05 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.10.2012 15:12:27 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.10.2012 15:03:51 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.10.2012 15:01:41 Edytowano artykuł Rada Gminy
28.09.2012 15:11:37 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
28.09.2012 15:11:08 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
28.09.2012 15:10:25 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
28.09.2012 15:09:45 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
28.09.2012 15:07:27 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
28.09.2012 15:05:44 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
28.09.2012 15:04:26 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
28.09.2012 14:59:38 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
28.09.2012 14:57:36 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
28.09.2012 14:52:02 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
28.09.2012 14:51:00 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
27.09.2012 11:20:28 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.4.2012 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Zakup usług edukacyjnych w roku szkolnym 2012/ 2013 w ramach projektów: „Młodzi Zdolni” inicjatywa edukacyjna w Kampinosie; „Moja szkoła jest OK !” oraz „Dziecięca akademia przyszłości” współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, Priorytet IX”
27.09.2012 11:20:05 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2012 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Zakup usług edukacyjnych w roku szkolnym 2012/ 2013 w ramach projektów: „Młodzi Zdolni” inicjatywa edukacyjna w Kampinosie; „Moja szkoła jest OK !” oraz „Dziecięca akademia przyszłości” współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, Priorytet IX”
26.09.2012 14:34:42 Dodany załącznik Rozmieszczenie przestrzenne wyrobów, odpadów zawierających azbest do artykułu OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2012 – 2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
26.09.2012 14:33:04 Dodany załącznik Zał. Nr 5 - karta oceny do artykułu OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2012 – 2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
26.09.2012 14:32:41 Dodany załącznik Zał. Nr 3 - inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest do artykułu OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2012 – 2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
26.09.2012 14:31:09 Dodany załącznik Zał. Nr 2 - składowiska do artykułu OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2012 – 2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
26.09.2012 14:30:26 Dodany załącznik Zał. Nr 1 - wykaz aktów prawnych do artykułu OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2012 – 2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
26.09.2012 14:27:37 Dodany załącznik Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos do artykułu OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2012 – 2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
26.09.2012 14:22:06 Dodany załącznik Treść Ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2012 – 2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
26.09.2012 14:20:57 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2012 – 2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
26.09.2012 14:20:35 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2012 – 2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
26.09.2012 14:06:42 Dodany załącznik Projekt Uchwały do artykułu OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A – część Ia oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
26.09.2012 14:05:02 Dodany załącznik Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący wieś Kampinos A, część I a do artykułu OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A – część Ia oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
26.09.2012 13:31:50 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.15.2012.PP zapytanie cenowe dla postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartosci nieprzekraczającej równowartosci 14 000 euro pn.: "Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu Gminy Kampinos współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP 2012””
26.09.2012 13:31:16 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.15.2012.PP zapytanie cenowe dla postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartosci nieprzekraczającej równowartosci 14 000 euro pn.: "Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu Gminy Kampinos współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP 2012””
25.09.2012 07:47:23 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ z załącznikami do artykułu Sprawa nr 271.1.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie"
25.09.2012 07:47:01 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie"
25.09.2012 07:45:20 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.1.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły podstawowej w Kampinosie"
25.09.2012 07:44:32 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły podstawowej w Kampinosie"
21.09.2012 15:16:54 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ z załącznikami do artykułu Sprawa nr 271.4.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Zakup usług edukacyjnych w roku szkolnym 2012/ 2013 w ramach projektów: „Młodzi Zdolni” inicjatywa edukacyjna w Kampinosie; „Moja szkoła jest OK !” oraz „Dziecięca akademia przyszłości” współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, Priorytet IX"
21.09.2012 15:16:19 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Zakup usług edukacyjnych w roku szkolnym 2012/ 2013 w ramach projektów: „Młodzi Zdolni” inicjatywa edukacyjna w Kampinosie; „Moja szkoła jest OK !” oraz „Dziecięca akademia przyszłości” współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, Priorytet IX"
21.09.2012 15:14:07 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.4.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Zakup usług edukacyjnych w roku szkolnym 2012/ 2013 w ramach projektów: „Młodzi Zdolni” inicjatywa edukacyjna w Kampinosie; „Moja szkoła jest OK !” oraz „Dziecięca akademia przyszłości” współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, Priorytet IX"
21.09.2012 15:12:36 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Zakup usług edukacyjnych w roku szkolnym 2012/ 2013 w ramach projektów: „Młodzi Zdolni” inicjatywa edukacyjna w Kampinosie; „Moja szkoła jest OK !” oraz „Dziecięca akademia przyszłości” współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, Priorytet IX"
20.09.2012 14:01:31 Edytowano artykuł 2012