bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283
Data Redaktor Zmiana
22.11.2011 13:38:10 Edytowano artykuł 2011
22.11.2011 13:37:14 Edytowano artykuł 2011
22.11.2011 13:37:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.8.2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: "Dostawa opału w roku grzewczym 2012 do kotłowni Urzędu Gminy Kampinos".
22.11.2011 13:36:40 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.8.2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: "Dostawa opału w roku grzewczym 2012 do kotłowni Urzędu Gminy Kampinos".
22.11.2011 13:34:34 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.8.2011 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Dostawa opału w roku grzewczym 2012 do kotłowni Urzędu Gminy Kampinos"
22.11.2011 13:33:48 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.8.2011 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Dostawa opału w roku grzewczym 2012 do kotłowni Urzędu Gminy Kampinos"
22.11.2011 13:33:08 Edytowano artykuł 2011
22.11.2011 13:32:05 Edytowano artykuł 2011
22.11.2011 13:31:18 Edytowano artykuł 2011
22.11.2011 13:27:42 Edytowano artykuł 2011
22.11.2011 13:24:42 Edytowano artykuł 2011
22.11.2011 13:24:09 Edytowano artykuł 2011
22.11.2011 13:23:11 Edytowano artykuł 2011
22.11.2011 13:21:47 Edytowano artykuł 2011
22.11.2011 13:17:20 Edytowano artykuł 2011
22.11.2011 13:15:18 Edytowano artykuł 2011
22.11.2011 13:12:33 Edytowano artykuł 2011
22.11.2011 13:10:13 Edytowano artykuł 2011
22.11.2011 10:14:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjasnienie nr 1 z dnia 22 listopada 2011r. do artykułu Sprawa nr 271.4.2011 pn.: " Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie" - wyjaśnienie
22.11.2011 10:05:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2011 pn.: " Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie" - wyjaśnienie
22.11.2011 08:38:26 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Konkurs pn.: "...swego nie znacie - poznajemy piekno Puszczy Kampinoskiej - IV edycja" dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
22.11.2011 08:35:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Konkurs pn.: "...swego nie znacie - poznajemy piekno Puszczy Kampinoskiej - IV edycja" dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
21.11.2011 14:41:19 Edytowano artykuł 2011
21.11.2011 14:40:13 Edytowano artykuł 2011
21.11.2011 14:39:45 Edytowano artykuł 2011
21.11.2011 14:39:31 Edytowano artykuł 2011
21.11.2011 14:35:55 Edytowano artykuł 2011
21.11.2011 14:34:49 Edytowano artykuł 2011
21.11.2011 14:34:06 Edytowano artykuł 2011
21.11.2011 14:33:24 Edytowano artykuł 2011
21.11.2011 14:32:41 Edytowano artykuł 2011
21.11.2011 14:29:49 Edytowano artykuł 2011
21.11.2011 14:28:28 Edytowano artykuł 2011
21.11.2011 14:26:56 Edytowano artykuł 2011
21.11.2011 14:24:39 Edytowano artykuł 2011
21.11.2011 14:22:47 Edytowano artykuł 2011
21.11.2011 14:20:37 Edytowano artykuł 2011
21.11.2011 14:17:03 Edytowano artykuł 2011
21.11.2011 14:13:45 Edytowano artykuł 2011
21.11.2011 14:12:44 Edytowano artykuł 2011
21.11.2011 14:11:50 Edytowano artykuł 2011
21.11.2011 11:51:33 Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gm. Kampinos - zawiadomienie o wzczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia - dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Komorowie i w Kampinosie
21.11.2011 11:49:18 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gm. Kampinos - zawiadomienie o wzczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia - dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Komorowie i w Kampinosie
21.11.2011 11:44:13 Edytowano artykuł Rada Gminy
18.11.2011 13:09:51 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Idą Święta- Tradycje Kampinoskie” - Uwagi do 28 listopada 2011 r.
17.11.2011 15:18:57 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Idą Święta- Tradycje Kampinoskie” - Uwagi do 28 listopada 2011 r.
17.11.2011 15:17:11 Dodany załącznik Wyciąg z wpisania do ewidencji do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Idą Święta- Tradycje Kampinoskie” - Uwagi do 28 listopada 2011 r.
17.11.2011 15:16:24 Dodany załącznik Oświadczenie Oferenta do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Idą Święta- Tradycje Kampinoskie” - Uwagi do 28 listopada 2011 r.
17.11.2011 15:16:06 Dodany załącznik OFERTA do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Idą Święta- Tradycje Kampinoskie” - Uwagi do 28 listopada 2011 r.
17.11.2011 15:15:19 Dodany załącznik Pismo przewodnie do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Idą Święta- Tradycje Kampinoskie” - Uwagi do 28 listopada 2011 r.