bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282
Data Redaktor Zmiana
01.03.2016 14:51:31 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych
01.03.2016 14:51:20 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Treść oferty z artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych
01.03.2016 14:45:01 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych /zakończony termin/
01.03.2016 14:44:43 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych /zakończony termin/
01.03.2016 14:43:41 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść oferty do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych
01.03.2016 14:43:19 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych
29.02.2016 12:10:56 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Mapka ogólna do artykułu Ogłoszenie o przetargach
29.02.2016 12:10:46 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Mapa szczegółowa do artykułu Ogłoszenie o przetargach
29.02.2016 12:10:32 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Mapa szczegółowa do artykułu Ogłoszenie o przetargach
29.02.2016 12:10:22 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu Ogłoszenie o przetargach
29.02.2016 12:10:10 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu Ogłoszenie o przetargach
29.02.2016 12:09:52 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Ogłoszenie o przetargach
29.02.2016 12:05:21 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargach
29.02.2016 11:04:09 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
26.02.2016 10:24:34 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójty Gminy Kampinos z dnia 19 lutego zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
26.02.2016 10:24:18 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójty Gminy Kampinos z dnia 19 lutego zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
26.02.2016 10:23:50 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójty Gminy Kampinos z dnia 19 lutego zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
26.02.2016 10:23:26 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójty Gminy Kampinos z dnia 19 lutego zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.02.2016 11:06:45 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
23.02.2016 10:54:37 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o wydanie zezwolenia w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym
23.02.2016 10:53:35 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
23.02.2016 10:52:42 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
23.02.2016 10:51:41 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o przeprowadzenie rokowań o ustalenie odszkodowania za grunty przejęte pod drogę
23.02.2016 10:48:56 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o oddanie w trwały zarząd
23.02.2016 10:48:17 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
23.02.2016 10:46:45 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
23.02.2016 10:45:30 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu
23.02.2016 10:44:39 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
23.02.2016 10:41:14 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o podział nieruchomości - przepisy szczególne art. 95
23.02.2016 10:40:29 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o podział nieruchomości nie objętej planem miejscowym
23.02.2016 10:39:40 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o podział nieruchomości objętej planem miejscowym
23.02.2016 10:38:50 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o nadanie numeru porządkowego
23.02.2016 10:38:25 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym
23.02.2016 10:36:45 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości
23.02.2016 10:36:18 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o wydziarżawienie/najem/użyczenie gruntu
23.02.2016 08:05:32 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł Rada Gminy
23.02.2016 08:03:40 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł Rada Gminy
23.02.2016 08:02:54 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł Rada Gminy
23.02.2016 08:01:54 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł Rada Gminy
18.02.2016 10:51:25 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 9 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.02.2016 10:51:02 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 9 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.02.2016 12:25:18 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 lutego 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.02.2016 12:25:07 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 lutego 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.02.2016 12:23:17 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.02.2016 12:22:32 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.02.2016 12:22:21 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.02.2016 12:22:10 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.02.2016 12:21:40 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.02.2016 12:20:56 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.02.2016 12:20:26 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego