bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
09.05.2023 13:16:00 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała Nr 3.c./127/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 roku
09.05.2023 13:15:45 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 3.c./127/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 roku
09.05.2023 13:13:12 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała Nr 3.h./123/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 roku
09.05.2023 13:12:52 Martyna Kupska Edytowano artykuł Uchwała Nr 3.h./123/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 roku
09.05.2023 13:01:02 Martyna Kupska Edytowano artykuł Uchwała Nr 3.h./123/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 roku
09.05.2023 13:00:40 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 3.h./123/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 roku
09.05.2023 12:45:44 Martyna Kupska Usunięty załącznik RB-28S z artykułu Sprawozdania za I kwartał 2023 r.
09.05.2023 12:45:42 Martyna Kupska Usunięty załącznik RB-28S z artykułu Sprawozdania za I kwartał 2023 r.
09.05.2023 12:45:39 Martyna Kupska Usunięty załącznik RB-28S z artykułu Sprawozdania za I kwartał 2023 r.
09.05.2023 12:45:35 Martyna Kupska Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2023 r.
09.05.2023 12:45:35 Martyna Kupska Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2023 r.
09.05.2023 12:45:35 Martyna Kupska Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2023 r.
09.05.2023 12:45:35 Martyna Kupska Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2023 r.
09.05.2023 12:45:19 Martyna Kupska Dodany załącznik Rb-27S do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2023 r.
09.05.2023 12:45:06 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Sprawozdania za I kwartał 2023 r.
09.05.2023 12:42:47 Martyna Kupska Usunięto artykuł Uchwała 3.h./123/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z kategorii 2022
09.05.2023 12:42:45 Martyna Kupska Usunięto artykuł Uchwała 3.c./127/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z kategorii 2022
09.05.2023 12:42:43 Martyna Kupska Usunięto artykuł Uchwała 3.I./156/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z kategorii 2022
09.05.2023 12:42:40 Martyna Kupska Usunięto artykuł Uchwała 3.j./159/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z kategorii 2022
09.05.2023 12:42:37 Martyna Kupska Usunięto artykuł Sprawozdania za I kwartał 2022 r. z kategorii 2022
09.05.2023 12:42:35 Martyna Kupska Usunięto artykuł Sprawozdania za II kwartał 2022 r. z kategorii 2022
09.05.2023 12:42:33 Martyna Kupska Usunięto artykuł Sprawozdania za III kwartał 2022 r. z kategorii 2022
09.05.2023 12:42:30 Martyna Kupska Usunięto artykuł Sprawozdania za IV kwartał 2022 r. z kategorii 2022
09.05.2023 12:40:25 Martyna Kupska Dodany załącznik Rb - Z do artykułu
09.05.2023 12:40:02 Martyna Kupska Dodany załącznik Rb - UZ do artykułu
09.05.2023 12:37:55 Martyna Kupska Dodany załącznik RB - PDP do artykułu
09.05.2023 12:37:33 Martyna Kupska Dodany załącznik RB -NDS korekta do artykułu
09.05.2023 12:37:06 Martyna Kupska Dodany załącznik RB -NDS do artykułu
09.05.2023 12:36:54 Martyna Kupska Dodany załącznik RB-N korekta do artykułu
09.05.2023 12:36:43 Martyna Kupska Dodany załącznik RB-N do artykułu
09.05.2023 12:36:35 Martyna Kupska Dodany załącznik RB-28S korekta do artykułu
09.05.2023 12:36:17 Martyna Kupska Usunięty załącznik RB-28S z artykułu
09.05.2023 12:36:10 Martyna Kupska Dodany załącznik RB-28S do artykułu
09.05.2023 12:36:08 Martyna Kupska Dodany załącznik RB-28S do artykułu
09.05.2023 12:35:51 Martyna Kupska Dodany załącznik Rb- 27S do artykułu
09.05.2023 12:35:36 Martyna Kupska Dodany załącznik Rb-27S do artykułu
09.05.2023 12:35:19 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł
09.05.2023 12:35:03 Martyna Kupska Dodany załącznik RB-Z do artykułu
09.05.2023 12:34:54 Martyna Kupska Dodany załącznik RB -NDS korekta do artykułu
09.05.2023 12:34:37 Martyna Kupska Dodany załącznik RB-N korekta do artykułu
09.05.2023 12:34:20 Martyna Kupska Dodany załącznik RB-28S korekta do artykułu
09.05.2023 12:34:00 Martyna Kupska Dodany załącznik Rb-27S do artykułu
09.05.2023 12:32:18 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł
08.05.2023 14:58:18 Martyna Kupska Usunięto artykuł 2022 z kategorii Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Intergracyjnymi w Kampinosie
08.05.2023 14:56:42 Martyna Kupska Dodany załącznik Zestawienie zmian w funduszu jednostki do artykułu 2022
08.05.2023 14:56:33 Martyna Kupska Dodany załącznik Rachunek zysków i strat do artykułu 2022
08.05.2023 14:56:20 Martyna Kupska Dodany załącznik Informacja dodatkowa do artykułu 2022
08.05.2023 14:56:10 Martyna Kupska Dodany załącznik Bilans jednostki budżetowej do artykułu 2022
08.05.2023 14:55:46 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł 2022
08.05.2023 14:55:20 Martyna Kupska Usunięty załącznik Zestawienie zmian w funduszu jednostki z artykułu