bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
Data Redaktor Zmiana
29.12.2014 10:00:35 Usunięty załącznik z artykułu Sprawozdania za II kwartał 2014 r.
29.12.2014 10:00:31 Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2014 r.
29.12.2014 09:59:59 Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2014 r.
29.12.2014 09:59:32 Dodany załącznik RB-N do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2014 r.
29.12.2014 09:35:26 Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2014 r.
29.12.2014 09:34:55 Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2014 r.
29.12.2014 09:34:39 Usunięty załącznik z artykułu Sprawozdania za III kwartał 2014 r.
29.12.2014 09:34:35 Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2014 r.
29.12.2014 09:34:24 Usunięty załącznik RB-28S z artykułu Sprawozdania za III kwartał 2014 r.
29.12.2014 09:34:19 Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2014 r.
29.12.2014 09:33:55 Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2014 r.
29.12.2014 09:33:18 Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2014 r.
29.12.2014 09:32:44 Dodany załącznik RB-N do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2014 r.
24.12.2014 09:49:23 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
23.12.2014 13:30:18 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.32.2014.PP pn.: "Utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos w roku 2015"
23.12.2014 13:29:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.32.2014.PP pn.: "Utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos w roku 2015"
23.12.2014 13:27:45 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.21.2014.PP pn.: "Utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos w roku 2015
23.12.2014 12:50:35 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
23.12.2014 12:49:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik modyfikacja do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
23.12.2014 12:37:35 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
22.12.2014 14:25:56 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
22.12.2014 14:25:13 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
22.12.2014 14:23:06 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
22.12.2014 09:17:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.31.2014.PP pn.: "Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie gminy Kampinos w roku 2015
22.12.2014 09:16:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.31.2014.PP pn.: "Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie gminy Kampinos w roku 2015
22.12.2014 09:13:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.28.2014.PP pn.:"Badanie i odbiór, ustabilizowanych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05), odbiór skratek (kod odpadu 19 08 01) oraz odbiór zawartości piaskownika (kod odpadu 19 08 02) pochodzących z oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kampinos A i Łazy wraz z wywozem i zagospodarowaniem" 8
22.12.2014 09:11:52 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.28.2014.PP pn.:"Badanie i odbiór, ustabilizowanych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05), odbiór skratek (kod odpadu 19 08 01) oraz odbiór zawartości piaskownika (kod odpadu 19 08 02) pochodzących z oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kampinos A i Łazy wraz z wywozem i zagospodarowaniem" 8
16.12.2014 13:46:37 Dodany załącznik OBWIESZCZENIE STAROSTY dotyczące decyzji o wydaniu zezwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice do artykułu OBWIESZCZENIE STAROSTY dotyczące decyzji o wydaniu zezwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice
16.12.2014 13:44:50 Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE STAROSTY dotyczące decyzji o wydaniu zezwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice
16.12.2014 13:44:34 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE STAROSTY dotyczące decyzji o wydaniu zezwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice
16.12.2014 11:30:15 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.25.2014.PP pn.:"Wykonanie prac wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2015” "
16.12.2014 11:27:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.25.2014.PP pn.:"Wykonanie prac wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2015” "
16.12.2014 10:15:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.29.2014.PP pn.:"Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos w roku 2015" "
16.12.2014 10:15:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.29.2014.PP pn.:"Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos w roku 2015" "
16.12.2014 10:13:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.27.2014.PP pn.: "Konserwacja urządzeń elektrycznych w oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Kampinos w roku 2015"
16.12.2014 10:12:48 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.27.2014.PP pn.: "Konserwacja urządzeń elektrycznych w oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Kampinos w roku 2015"
16.12.2014 10:10:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.26.2014.PP pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos"
16.12.2014 10:09:19 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.26.2014.PP pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos"
16.12.2014 10:06:38 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.21.2014.PP pn.: "Utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos w roku 2015
16.12.2014 10:06:24 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.23.2014.PP pn.:Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2015" "
16.12.2014 10:06:08 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.24.2014.PP pn."Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2015"
16.12.2014 10:05:43 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.24.2014.PP pn."Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2015"
16.12.2014 10:05:15 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.24.2014.PP pn."Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2015"
16.12.2014 10:04:17 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.24.2014.PP pn."Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2015"
16.12.2014 10:03:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.23.2014.PP pn.:Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2015" "
16.12.2014 10:02:12 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.23.2014.PP pn.:Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2015" "
16.12.2014 10:00:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.21.2014.PP pn.: "Utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos w roku 2015
16.12.2014 09:54:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.21.2014.PP pn.: "Utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos w roku 2015
11.12.2014 14:28:17 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
10.12.2014 16:58:31 Dodany załącznik Uchwała Nr Pł.395.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2014 r. do artykułu Uchwała Nr Pł.395.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2014 r.w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2015 rok