bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
Data Redaktor Zmiana
14.05.2018 10:14:23 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2017 rok
09.05.2018 13:15:27 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Wynik naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. obsługi Rady i Komisji
09.05.2018 13:13:19 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Komunikat ws. wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. Zamówień Publicznych, Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy Zewnętrznych
09.05.2018 13:10:24 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
08.05.2018 13:58:29 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
08.05.2018 13:06:48 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 maja 2018 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.05.2018 13:06:25 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 maja 2018 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.05.2018 09:14:11 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Komunikat ws. wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji i gospodarki komunalnej
04.05.2018 14:02:40 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 27 kwietnia 2018 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.05.2018 14:02:20 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 27 kwietnia 2018 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.05.2018 09:37:15 Joanna Basiak Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
30.04.2018 13:25:52 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Uchwały 2018r
30.04.2018 13:20:01 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Uchwały 2018r
30.04.2018 13:14:50 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Uchwały 2018r
26.04.2018 15:17:42 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
26.04.2018 15:00:46 Paweł Wróblewski Dodany załącznik ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMPINOS ZA 2017 ROK do artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
26.04.2018 12:18:13 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Informacja do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki gruntami
26.04.2018 12:17:20 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Informacja do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. obsługi Rady i Komisji
24.04.2018 09:23:23 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. Zamówień Publicznych, Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy Zewnętrznych
24.04.2018 09:23:10 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. Zamówień Publicznych, Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy Zewnętrznych
24.04.2018 08:49:56 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
23.04.2018 17:25:10 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2018 r.
23.04.2018 17:24:55 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2018 r.
23.04.2018 15:12:19 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18 kwietnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
23.04.2018 15:12:07 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18 kwietnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
23.04.2018 14:35:21 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
23.04.2018 14:05:55 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
19.04.2018 13:07:14 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.4.2018.PN pn." Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
17.04.2018 11:03:22 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
16.04.2018 17:38:03 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
12.04.2018 11:52:20 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 16 kwietnia o godz. 17.00
12.04.2018 10:49:29 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2018.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
11.04.2018 09:19:18 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji i gospodarki komunalnej
11.04.2018 09:19:05 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji i gospodarki komunalnej
11.04.2018 09:18:35 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. obsługi Rady i Komisji
11.04.2018 09:18:22 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. obsługi Rady i Komisji
11.04.2018 09:15:12 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
10.04.2018 09:12:39 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Komunikat ws. wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji i gospodarki komunalnej (zakończone)
10.04.2018 09:11:09 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
09.04.2018 12:09:03 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść zawiadomienia do artykułu Zawiadomienie z dnia 28 marca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
09.04.2018 12:08:45 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie z dnia 28 marca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
06.04.2018 11:50:02 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki gruntami
06.04.2018 11:49:47 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki gruntami
06.04.2018 10:21:57 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
06.04.2018 10:21:38 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania z artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
06.04.2018 10:21:03 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
05.04.2018 14:35:28 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
05.04.2018 12:09:34 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.4.2018.PN pn." Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
05.04.2018 12:08:13 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2018.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
05.04.2018 12:04:49 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r