bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
14.09.2012 14:57:21 Dodany załącznik Formularz konsultacyjny do artykułu Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
14.09.2012 14:56:57 Dodany załącznik PROJEKT Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2013 do artykułu Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
14.09.2012 14:55:50 Dodany nowy artykuł Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
12.09.2012 14:47:58 Dodany nowy artykuł Informacja o wynikach naboru
12.09.2012 13:42:32 Dodany załącznik Treść Ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A – część Ia oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
12.09.2012 13:41:16 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A – część Ia oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
11.09.2012 09:55:12 Edytowano artykuł Dane adresowe
11.09.2012 09:51:15 Edytowano artykuł Dane adresowe
31.08.2012 15:09:11 Edytowano artykuł LISTA KANDYDATÓW uczestniczących w naborze na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych - informacja o II etapie rozmów
31.08.2012 15:08:18 Dodany nowy artykuł LISTA KANDYDATÓW uczestniczących w naborze na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych - informacja o II etapie rozmów
30.08.2012 16:06:40 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kampinoska jesień na sportowo” - Uwagi do 6 września br.
30.08.2012 16:03:26 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kampinoska jesień na sportowo” - Uwagi do 6 września br.
30.08.2012 16:00:16 Dodany załącznik Wyciąg z wpisania do ewidencji do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kampinoska jesień na sportowo” - Uwagi do 6 września br.
30.08.2012 15:59:53 Dodany załącznik Oświadczenie Oferenta do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kampinoska jesień na sportowo” - Uwagi do 6 września br.
30.08.2012 15:59:35 Dodany załącznik OFERTA do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kampinoska jesień na sportowo” - Uwagi do 6 września br.
30.08.2012 15:59:02 Dodany załącznik Pismo przewodnie do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kampinoska jesień na sportowo” - Uwagi do 6 września br.
30.08.2012 15:58:07 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kampinoska jesień na sportowo” - Uwagi do 6 września br.
30.08.2012 15:57:30 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kampinoska jesień na sportowo” - Uwagi do 6 września br.
30.08.2012 15:56:40 Usunięto artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Idą Święta- Tradycje Kampinoskie” - Uwagi do 28 listopada br. z kategorii Oferty składane w trybie art. 19a ustawy
30.08.2012 15:55:20 Dodany nowy artykuł
27.08.2012 11:01:33 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2012-2015, z perspektywą na lata 2016 -2019
27.08.2012 10:26:38 Dodany załącznik PROJEKT Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2012-2015, z perspektywą na lata 2016 -2019 do artykułu OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2012-2015, z perspektywą na lata 2016 -2019
27.08.2012 10:22:07 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2012-2015, z perspektywą na lata 2016 -2019
27.08.2012 09:43:22 Edytowano artykuł Lista Kandydatów uczestniczących w naborze na stanowisko: podinspektor ds. kancelaryjnych
23.08.2012 13:42:12 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Kampinos
23.08.2012 13:37:55 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Kampinos
20.08.2012 13:41:13 Dodany nowy artykuł Lista Kandydatów uczestniczących w naborze na stanowisko: podinspektor ds. kancelaryjnych
16.08.2012 10:27:39 Edytowano artykuł 2012
16.08.2012 10:22:32 Edytowano artykuł 2012
09.08.2012 11:55:35 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym (nieruchomość położona w miejscowości Kirsztajnów)
09.08.2012 11:53:07 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o III przetargu ustnym nieograniczonym (nieruchomość położona w miejscowości Prusy)
30.07.2012 09:55:39 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2012 r.
30.07.2012 08:40:19 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Pasikonie, Wiejca - ogł. z dnia 30 lipca 2012 r.
30.07.2012 08:35:11 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Pasikonie, Wiejca - ogł. z dnia 30 lipca 2012 r.
30.07.2012 08:25:46 Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2012 r.
30.07.2012 08:25:24 Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2012 r.
30.07.2012 08:25:00 Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2012 r.
30.07.2012 08:24:38 Dodany załącznik RB-N do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2012 r.
30.07.2012 08:24:21 Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2012 r.
30.07.2012 08:23:37 Dodany nowy artykuł Sprawozdania za II kwartał 2012 r.
25.07.2012 09:07:01 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o zawarciu umowy do artykułu Sprawa nr 271.3.2012 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z budową zatoki parkingowwej"
25.07.2012 09:06:19 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2012 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z budową zatoki parkingowwej"
25.07.2012 08:44:44 Edytowano artykuł 2011
25.07.2012 08:42:45 Edytowano artykuł 2011
25.07.2012 08:40:36 Edytowano artykuł 2011
25.07.2012 08:36:33 Edytowano artykuł 2011
25.07.2012 08:35:16 Edytowano artykuł 2011
25.07.2012 08:27:06 Edytowano artykuł 2011
24.07.2012 15:11:00 Edytowano artykuł 2012
24.07.2012 15:09:56 Edytowano artykuł 2012