bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
25.05.2018 12:44:47 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Wniosek z artykułu WNIOSEK o wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi wewnętrznej Gminy Kampinos
25.05.2018 12:42:52 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Druk wniosku do artykułu WNIOSEK o wyrażenie zgody na l o k a l i z a c j ę w pasie drogowym drogi publicznej Gminy Kampinos o b i e k t u* i u r z ą d z e n i a* niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
25.05.2018 12:42:42 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Druk wniosku z artykułu WNIOSEK o wyrażenie zgody na l o k a l i z a c j ę w pasie drogowym drogi publicznej Gminy Kampinos o b i e k t u* i u r z ą d z e n i a* niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
25.05.2018 12:41:55 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Druk wniosku do artykułu WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
25.05.2018 12:40:07 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Druk wniosku do artykułu WNIOSEK O WYDANIE: WYPISU I WYRYSU Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
25.05.2018 12:39:56 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Druk wniosku z artykułu WNIOSEK O WYDANIE: WYPISU I WYRYSU Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
25.05.2018 12:39:36 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Druk wniosku do artykułu WNIOSEK O WYDANIE: WYPISU ZE STUDIUM
25.05.2018 12:39:25 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Druk wniosku z artykułu WNIOSEK O WYDANIE: WYPISU ZE STUDIUM
25.05.2018 12:39:13 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Druk wniosku do artykułu WNIOSEK O WYDANIE: ZAŚWIADCZENIA O BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
25.05.2018 12:39:03 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Druk wniosku z artykułu WNIOSEK O WYDANIE: ZAŚWIADCZENIA O BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
25.05.2018 12:38:45 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Druk wniosku do artykułu WNIOSEK O WYDANIE: ZAŚWIADCZENIA O REWITALIZACJI
25.05.2018 12:38:30 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Druk wniosku z artykułu WNIOSEK O WYDANIE: ZAŚWIADCZENIA O REWITALIZACJI
25.05.2018 12:38:11 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść wniosku do artykułu Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
25.05.2018 12:37:53 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Druk wniosku z artykułu Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
25.05.2018 09:07:20 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdanie za I kwartał 2018 r.
25.05.2018 09:07:12 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdanie za I kwartał 2018 r.
25.05.2018 09:07:04 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-N do artykułu Sprawozdanie za I kwartał 2018 r.
25.05.2018 09:06:56 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB28S do artykułu Sprawozdanie za I kwartał 2018 r.
25.05.2018 09:06:32 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Rb27S do artykułu Sprawozdanie za I kwartał 2018 r.
25.05.2018 09:06:15 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie za I kwartał 2018 r.
25.05.2018 09:04:59 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2017 r.
25.05.2018 09:04:52 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-PDP do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2017 r.
25.05.2018 09:04:41 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RBNDS do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2017 r.
25.05.2018 09:04:33 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RBN do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2017 r.
25.05.2018 09:03:04 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2017 r.
25.05.2018 09:02:56 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB28S do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2017 r.
25.05.2018 09:02:47 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB27s do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2017 r.
25.05.2018 09:02:22 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie za IV kwartał 2017 r.
25.05.2018 08:13:52 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
24.05.2018 13:06:56 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2018.PP pn." Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2018"
24.05.2018 13:02:39 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.47.2018.PP pn." Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2018"
23.05.2018 10:53:38 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji i gospodarki komunalnej
23.05.2018 10:53:22 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji i gospodarki komunalnej
23.05.2018 10:52:55 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
23.05.2018 10:52:38 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
23.05.2018 10:49:59 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji i gospodarki komunalnej (zakończone)
22.05.2018 08:25:42 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
22.05.2018 08:22:41 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na 2 stanowiska pracownika gospodarczego ds. Obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w wymiarze 1/2 etatu
22.05.2018 08:22:16 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na 2 stanowiska pracownika gospodarczego ds. Obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w wymiarze 1/2 etatu
21.05.2018 14:06:03 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Biblioteka
21.05.2018 14:01:32 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 17 maja 2018 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
21.05.2018 14:01:20 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 17 maja 2018 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
21.05.2018 13:22:20 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść pisma do artykułu WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2017 rok
21.05.2018 13:22:00 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2017 rok
21.05.2018 13:20:06 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
21.05.2018 08:44:18 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
17.05.2018 15:23:40 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
17.05.2018 12:11:26 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zespół Rekreacyjno-Sportowy
17.05.2018 12:10:28 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
17.05.2018 12:08:53 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Informacja o naborze wniosków dla spółek wodnych