bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
Data Redaktor Zmiana
04.03.2013 15:09:17 Dodany załącznik RB-UN do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2012 r.
04.03.2013 15:08:37 Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2012 r.
04.03.2013 15:08:16 Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2012 r.
04.03.2013 15:07:35 Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2012 r.
04.03.2013 15:06:57 Dodany załącznik RB-N do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2012 r.
04.03.2013 15:06:38 Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2012 r.
04.03.2013 15:03:15 Dodany nowy artykuł Sprawozdania za IV kwartał 2012 r.
28.02.2013 10:54:01 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o zawarciu umowy do artykułu Sprawa nr 271.2.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II"
28.02.2013 10:53:11 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II"
28.02.2013 10:05:51 Edytowano artykuł 2013
25.02.2013 14:30:16 Edytowano artykuł 2013
25.02.2013 14:29:51 Edytowano artykuł 2013
22.02.2013 12:38:22 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.2.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzedu Gminy Kampinos w roku 2013- II"
22.02.2013 12:37:06 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzedu Gminy Kampinos w roku 2013- II"
20.02.2013 13:33:57 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
12.02.2013 15:07:47 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ zmodyfikowana I + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.2.2013 zmodyfikowana SIWZ na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II”
12.02.2013 15:07:13 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2013 zmodyfikowana SIWZ na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II”
12.02.2013 15:05:22 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ I do artykułu Sprawa nr 271.2.2013 modyfikacja SIWZ na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II”
12.02.2013 15:04:52 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2013 modyfikacja SIWZ na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II”
12.02.2013 09:10:40 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.2.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II”
12.02.2013 09:10:16 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II”
12.02.2013 09:08:52 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z artykułu Sprawa nr 271.2.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II”
12.02.2013 09:08:45 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.2.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II”
12.02.2013 09:06:06 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.2.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II”
12.02.2013 09:05:41 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II”
07.02.2013 12:40:00 Dodany załącznik Stowarzyszenia aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos do artykułu Organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos
07.02.2013 12:39:15 Usunięty załącznik Stowarzyszenia aktywne z artykułu Organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos
07.02.2013 12:36:29 Dodany załącznik PROGRAM do artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
07.02.2013 12:35:17 Dodany nowy artykuł Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
07.02.2013 12:33:29 Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos
07.02.2013 10:51:19 Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos
07.02.2013 10:49:57 Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos
07.02.2013 10:47:43 Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos
07.02.2013 10:42:07 Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos
07.02.2013 10:30:56 Edytowano artykuł Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kampinos na lata 2018-2032.
06.02.2013 15:25:53 Dodany załącznik Program do artykułu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kampinos na lata 2018-2032.
06.02.2013 15:25:01 Dodany nowy artykuł Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kampinos na lata 2018-2032.
06.02.2013 15:14:43 Dodany załącznik Aktualizacja założeń... do artykułu Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Gminy Kampinos w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
06.02.2013 15:13:32 Dodany nowy artykuł Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Gminy Kampinos w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
06.02.2013 15:04:37 Edytowano artykuł Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012
06.02.2013 15:02:23 Dodany załącznik PROGRAM do artykułu Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012
06.02.2013 15:00:02 Dodany nowy artykuł Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012
06.02.2013 14:52:18 Edytowano artykuł Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kampinos na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015 - aktualizacja
06.02.2013 14:28:18 Edytowano artykuł 2011
06.02.2013 14:08:08 Edytowano artykuł 2010
06.02.2013 08:24:11 Edytowano artykuł 2013
05.02.2013 15:06:50 Edytowano artykuł 2013
05.02.2013 15:03:34 Edytowano artykuł 2013
05.02.2013 15:01:46 Edytowano artykuł 2013
05.02.2013 14:46:59 Edytowano artykuł 2010